woensdag 17 september 2014

Israel verwoestte in Gaza tenminste drie eeuwenoude moskeeën

Palestinians  walk  in al-Omari mosque  ,this mousq the oldest mousq in aza strip .on the first day of Muslim fasting month of Ramadan in Gaza September 15, 2007."photo by Fady adwan" (image by FADY ADWAN)
Omari moskee voor Israels aanval ....

Tijdens de Israelische 'Protective Edge' operatie is, afgezien van het grote aantal doden en gewonden en de verwoesting van hele woonwijken, ook een ongekend aantal moskeeën verwoest, waaronder een aantal  historisch belangrijke moskeeën die tot de ''landmarks'' van Gaza behoorden.
Volgens een rapport van het Palestijnse ministerie van Religieuze Zaken werden tijdens de Israëlische aanval  203 moskeeën beschadigd. Daarvan werden er 73 volledig  verwoest. Ook twee kerken, waarvan er een, de Grieks-Orthodoxe kerk van de Heilige Porphyrius in Zeitoun in Gaza-stad uit 1150 stamt, liepen schade op, (met name het antieke kerkhof van de Porphyrius-kerk werd zwaar beschadigd). Volgens het ministerie waren de beschadigingen aan religieuze gebouwen drie keer ernstiger dan bij het offensief van 2008-2009 (Cast Lead). Dr Hassan Al-Saifi, de staatssecretaris van het ministerie in de Gaza-strook, zei dat het ministerie de schade aan religieuze gebouwen op zo'n 50 miljoen dollar schat.

"Maar afgezien daarvan is er een aantal oude moskeeën die getuigden van de Arabische en islamitische geschiedenis van Gaza verloren gegaan,''zei Al-Saifi. ''En dat verlies stemt de mensen in Gaza buitengewoon droevig. Toekomstige generaties zullen het zonder deze historische plaatsen moeten stellen, en zullen ook de eventuele inkomsten van deze bezienswaardige plaatsen moeten missen.''
... en na Israels aanval. 

De belangrijkste van deze historische moskeeën was de Omari moskee, die dateert uit de zevende eeuw. De moskee, in Jabaliya, was de oudste in Gaza. Hij was genoemd naar de tweede kalief na Mohammed, Omar ibn al-Khatab. Het oorspronkelijke gebouw stamde uit 649 n.Chr. en was gebouwd op de plaats waar eerder een Phoenicische tempel en later een Byzantijnse kerk uit de 5e eeuw hebben gestaan. De galerij en de minaret waren van later datum, zij waren pas 500 jaar oud. De moskee kon  2.000 gelovigen bevatten. De minaret en de binnenplaats zijn nu vooral een ruïne.

Al-Sham'ah moskee.

Niet ver daar vandaan was de tweede moskee qua ouderdom van Gaza, de Sham'ah Moskee in Hayy Al-Najjarin (de buurt van de timmerlieden) in de wijk Al-Zaytun van het oude gedeelte van Gaza-stad. Deze moskee werd 700 jaar geleden, in 1315, gebouwd door Sanjar al-Jawli, de gouverneur in Gaza van de toenmalige Mamelukse heerser, Al-Nasser Muhammad. De herkomst van de naam van de moskee, de ''kandelaar'', is onduidelijk. Ook is onduidelijk waarom de moskee geen minaret had. Sinds de moskee op 23 juli werd gebombardeerd is het een bouwval.

De volledig verwoeste Mahkamah moskee uit 1455.

Nog een moskee van groot historisch belang was de Mahkamah Moskee in de wijk Shuja'iyya. De moskee was gebouwd in 1455 door Sayf Al-Din Birdibak Al-Ashrafi, een lid van de staf van de Mamelukse sultan Sayf al-Din Inal. Het gebouw was aanvankelijk moskee annex madrassa (religieuze school)Het gebouw gold als een mooi voorbeeld van de bouwstijl van de Burgi-Mamelukken, die sterk was beïnvloed door de stijl van de Ayyubiden die hen voorgingen. De toegangspoort was fraai versierd met bloemmotieven en de minaret, die achthoekig was op een driehoekige basis, gold als een bijzonder specimen van Mamelukse minaretbouw. Het gebouw deed in de Ottomaanse tijd dienst als gerechtsgebouw, vandaar de naam Mahkamah, wat ''rechtbank'' betekent. Het hele complex is na een bombardement op 24 juli veranderd in een hoop ondefinieerbaar puin, Alleen de minaret staat, beschadigd en wel, nog overeind.
Onder de ander moskeeën die vernietigd werden was nog een eeuwenoude moskee, de Montar Moskee en bijbehorende tombe. Zij werden vernield op 11 juli.
Wat Gaza's drie kerken betreft: behalve de St Porphyrius kerk liep ook de Doopsgezinde kerk flinke schade op door de beschieting van een nabijgelegen politiebureau. De RK-kerk liep schade op gebouwen die grensden aan de kerk en die eigendom waren van de parochie.
Israel heeft als reden voor de vernielingen steeds verklaard dat in al die gebouwen wapens waren opgeslagen of dat ze als militaire uitvalsbases werden gebruikt. Hamas en alle andere groepen in Gaza hebben dat ten stelligste ontkend. De Palestijnen zijn ervan overtuigd dat Israel de religieuze gebouwen willens en weten heeft vernield om de Palestijnse gemeenschap collectief te grazen te nemen. Het beschieten van religieuze en culturele gebouwen is een schending van het internationaal recht. Artikel 4 van de Conventie van Den Haag uit 1954 over de bescherming van Cultureel Eigendom stelt dat in geval van oorlog alle mogelijke voorzorgen moeten worden genomen om schade aan culturele eigendommen te voorkomen. Artikel 8 van het Statuut van het Internationaal Strafhof ICC rangschikt het met opzet uitvoeren van aanvallen op historische monumenten of op gebouwen die bestemd zijn voor religieuze doeleinden onder de oorlogsmisdaden.
Het met opzet vernielen van historische monumenten en gebedshuizen was de afgelopen iets wat vooral werd geassocieerd met ISIS (tegenwoordig IS). Deze groep verwoestte in juli onder meer de eeuwenoude moskee van Younis (Yona) en diverse shi'ítishe heiligdommen in Mosul in Irak. Dat riep allerlei acties van de internationale gemeenschap op. Bij het vernielen van heiligdommen in Gaza door Israel bleef het echter heel erg stil. Het is duidelijk dat de internationale gemeenschap er nog steeds weinig voor voelt om Israels optreden als een daad van terreur te zien, zo ook weer in dit geval. Voor de Palestijnse gemeenschap - en voor diegenen die weten dat Israel ook in Israel zelf het islamitische verleden op grote schaal heeft uitgewist - is dat echter een uitgemaakte zaak. Al-Saifi stelde dat de Palestijnse Autoriteit zich moet aanmelden bij het Internationale Strafhof opdat Israel vervolgd kan worden, ''net als de misdadigers in Joegoslavië en Bosnië''. Maar ja, Abbas aarzelt. Het zou namelijk weleens het einde kunnen betekenen van zijn functie aan het hoofd van de Palestijnse Autoriteit.

Geen opmerkingen:

Militairen slaan man uit Gaza dood die via het Afscheidingshek naar zijn werk in Israel wilde

 Een 32-jarige man uit Gaza is maandagavond door Israelische soldaten doodgeslagen bij het ''Afscheidingshek'' in de buurt v...