woensdag 3 oktober 2018

Israelische kolonisten zetten rioolwater in tegen Bedoeïendorp Khan al-Ahmar

Kolonisten van van de nederzetting Kfar Adumim belagen de Bedoeïenen van Khan al-Ahmar met hun rioolwater. (Foto al-Haq)

Het Israelische hooggerechtshof had 1 oktober vastgesteld als datum, waarop het Bedoeïendorp Khan al-Ahmar bij Jeruzalem mag worden gesloopt. Nog is er niets gebeurd, behalve dan dat Palestijnse activisten samengekomen zijn om te proberen de sloop van het dorp, en van de school waar zo'n 170  Bedoeïenenkinderen uit de omgeving les krijgen,. tegen te houden. Maar zie: kolonisten van de belendende nederzetting Kfar Adumim kwamen de handhaving van de Israelische wet te hulp. Deze ''law abiding'' joodse buren van Khan al-Ahmar kunnen erop rekenen dat zij ruim baan krijgen voor hun eigen bouwplannen als het dorp met de grond gelijk is gemaakt. Precies op 1 oktober hebben de kolonisten daarom hun riolering even omgelegd, zodat hun afvalwater en stront de Bedoeïenen nu haast aan de lippen staan, zoals deze foto van de mensenrechtenorganisatie al-Haq toont. Fijnzinnige lieden, die kolonisten.
Jammer voor de kolonisten, en het Israelische rechtssysteem dat niet helemaal in de pas loopt met de rest van de wereld, is dat de internationale mensenrechtenorganisatie Amnesty International in niet mis te verstane termen heeft gesteld dat afbraak van Khan al-Ahmar een oorlogsmisdaad is die wordt genoemd in het statuut van het Internationale Strafhof in Den Haag. Khan al-Ahmar ligt in bezet gebied en volgens de Vierde Conventie van Genève moet een bezettend land de bezette bevolking niet verdrijven en hun huizen afbreken, maar hen juist beschermen.
Helaas is het echter niet voor het eerst dat Israel zoiets doet, zegt Amnesty ook nog. Sinds 1967 heeft Israel meer dan 50.000 huizen afgebroken en hele gemeenschappen verplaatst. De Westerse wereld heeft dat al 50 jaar lang veroordeeld, soms zelfs in resoluties van de Veiligheidsraad. Maar acties ertegen? Nou nee. Israel is nog steeds een bevriende staat waarmee hele warme betrekkingen bestaan, ook al gaat dit in tegen alle internationale rechtsregels en afspraken in met Israel afgesloten samenwerkingsovereenkomsten.Vooral de EU is een muis die brult.

Geen opmerkingen:

Israelisch-Amerikaans onderzoek: Israel schoot de kogel af maar het was vast geen opzet

  Het was wie dit had bedacht, Amerika, of de Israeli's. De Palestijnen hadden geweigerd de kogel over te dragen die Shireen Abu Aqleh h...