vrijdag 22 juni 2012

Israel schendt beloftes gegeven in 'gevangenenakkoord'

Israel heeft donderdag de administratieve gevangenisstraf van de voormalige Palestijnse hongerstaker Hassan Safadi met zes maanden verlengd. De mensenrechtengroep Addameer die zich het lot van de gevangenen in Israelische gevangenissen aantrekt, heeft daar woedend op gereageerd. De verlenging is namelijk volstrekt in strijd met de toezeggingen die Israel heeft gedaan onder het zogenoemde 'gevangenenakkoord' dat op 14 mei werd gesloten tussen de Israelische gevangenisautoriteiten en ruim 2000 Palestijnse hongerstakende gevangenen.
Hassan Safadi
Onder het akkoord, waarbij de gevangenen hun staking opgaven, gaf Israel de garantie dat vijf gevangenen die al langere tijd in 'administratieve hechtenis' zaten, zouden worden vrijgelaten als hun lopende termijn erop zat. Eén van die vijf was Safadi, die daarvoor 71 dagen in hongerstaking was geweest. Deze vijf werd de garantie gegeven dat als één van hen opnieuw gevangen zou worden gezet, dit alleen zou worden gedaan via een aanklacht en een echt proces (administratieve hechtenis is hechtenis zonder vorm van proces).
=========================================
Update vrijdag: Safadi heeft zijn hongerstaking donderdag weer hervat. Zijn advocaat bevestigde dat hij nu in eenzame opsluiting zit in de Hadarim gevangenis.
==========================================
Een andere afspraak onder het akkoord van 14 mei was dat van 300 andere gevangenen de administratieve detentie niet zou worden verlengd, tenzij er nieuwe bijzonderheden bekend zouden worden na hun vrijlating.
Addameer noemde de verlenging van de detentie van Safadi 'een grove schending' van het akkoord. De mensenrechtenorganisatie uitte de vrees dat Israel nu ook de andere bepalingen aan zijn laars zal lappen. Die andere bepalingen waren onder meer dat een einde gemaakt zal worden aan de eenzame opsluiting van gevangenen en dat gevangenen uit Gaza, die al drie jaar geen bezoek van familie hebben gehad, nu wel door hun familie mogen worden bezocht.
Dirar Abu Sisi
Ook deze laatste bepalingen heeft Israel overigens nog niet ingewilligd. De gevangenen uit Gaza hebben nog geen familielid gezien. En Dirar Abu Sisi, de hoofdingenieur van de elektriciteitscentrale van Gaza die anderhalf jaar geleden door de Mossad in de Oekraïne werd gekidnapt en sindsdien in administratieve hechtenis en in eenzame opsluiting zit, zit nog steeds geheel alleen in een cel, volgens Addameer.

Geen opmerkingen:

Nieuws van de nooit aflatende strijd om grond en zeggenschap op de Westoever

  Twee Palestijnen van de Westoever zijn gisteren overleden als gevolg van schotwonden die waren toegebracht door kolonisten. De twee waren ...