donderdag 17 april 2014

Nederlandse experts: Israel schendt op ernstige wijze de rechten van Palestijnse kinderen


(Ma'an Images, 2008) 
Nederland moet er bij Israel op aandringen dat het de internationaal erkende rechten van het kind respecteert bij arrestatie, verhoor, detentie en berechting van Palestijnse kinderen. Daartoe roepen Nederlandse hoogleraren jeugdrecht en experts op het gebied van jeugdpsychiatrie en -educatie minister van Buitenlandse Zaken Timmermans op. Vandaag, donderdag 17 april, presenteren zij de resultaten van een fact finding missie naar de bezette Palestijnse gebieden bij de vaste Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken. De missie vond in november plaats op uitnodiging van gate48, kritische Israeli’s in Nederland, en Palestine Link.
De hoogleraren bezochten Israel en de Palestijns gebieden van 23 november tot 1 december 2013 en spraken met ouders en kinderen, leerkrachten, advocaten, deskundigen, Palestijnse en Israelische mensrechtenactivisten, Palestijnse en Israelische overheidsfunctionarissen, vertegenwoordigers van het Israelische leger en een Israelische militaire rechter over de praktijken en gevolgen van arrestatie, verhoor, detentie en berechting van Palestijnse kinderen door de Israëlische militaire autoriteiten. Hun bevindingen staat in het rapport Palestijnse kinderen en militaire detentie dat na 17 april te downloaden is via de websites van Palestine Link en gate48.
De groep experts bestond uit prof. mr. dr. Jaap Doek (voorzitter), emeritus hoogleraar familie-en jeugdrecht aan de Vrije Universiteit;  voorzitter van het VN Kinderrechtencomité van 2001 tot 2007; prof. mr. dr. Karin Arts, hoogleraar internationaal recht en ontwikkeling, International Institute of Social Studies, Den Haag(onderdeel van Erasmus Universiteit Rotterdam); prof. dr. Peter van der Laan, bijzonder hoogleraar reclassering aan de Vrije Universiteit en senior onderzoeker bij het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR); prof. mr. dr. Ton Liefaard, hoogleraar Kinderrechten (UNICEF-leerstoel) aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden; Drs. Linda Vogtländer,  kinder- en jeugdpsychiater, De Waag, Utrecht; prof. dr. Micha de Winter, hoogleraar sociale educatie en jeugdbeleid aan de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Utrecht.
De groep experts komt in het rapport tot de conclusie dat de Israelische militaire autoriteiten zich tegenover kinderen die van strafbare feiten worden beschuldigd op ernstige en systematische wijze te buiten gaat aan schendingen van de internationaal erkende rechten van het kind. Het rapport specificeert deze schendingen in een 12-tal punten, waaronder het feit dat kinderen worden gefolterd, onder druk worden gezet om bekentenissen af te leggen. niet voldoende worden geïnformeerd over de tegen hen ingebrachte beschuldigingen, onvoldoende kunnen beschikken over een advocaat, geen toegang hebben tot een onbevooroordeelde rechterlijke instantie, en geen of beperkt contact kunnen hebben met hun familie. Daarnaast is in het rapport onder meer aandacht voor nachtelijke arrestaties van minderjarigen, de arrestatie van kinderen jko0nger dan 12 jaar (wat ook onder de Israelische wet niet mag) of de buitensporig hoge strafmaten voor vergrijpen (op het gooien van stenen staat een maximumstraf van 20 jaar gevangenis).
De Nederlandse Coalitie voor Palestijnse Kinderen in Israelische Gevangenschap, waarvan organisaties als Defence for Children-Nederland en War Child-Nederland deel uitmaken, heeft naar aanleiding van het rapport een beroep op de Nederlandse regering gedaan om er bij Israel op aan te dringen de aanbevelingen uit het rapport op te volgen en de bepalingen van het VN-Verdrag betreffende de Rechten van het Kind, dat ook door Israel is ondertekend,  na te gaan leven.

Geen opmerkingen: