woensdag 5 september 2018

Gemeente Jeruzalem sloopt twee huizen in Silwan, Israelisch leger doodt twee koeien

(Foto IMEMC).
Updated. De gemeente Jeruzalem heeft met behulp van bulldozers en een hoop politie woensdagmorgen weer een huis gesloopt in de Palestijnse wijk Silwan in Jeruzalem. Het behoorde toe aan de familie Abu Sway. Het was (vanzelfsprekend) gebouwd zonder vergunning. Woesndagavond sloopte de gemenete Jeruzlem nog een huis, ook in Silwan, in de wijk Beit Hanin. Dit bvehoorde toe aan Sana'Farraj en haar familie van acht mensen. Israel vernielt heel regelmatig huizen die al of niet gebouwd zijn zonder vergunning. Schattingen geven aan dat dit er sinds 187 ruim 50.000 moeten zijn geweest. Palestijnen krijgen alleen heel zelden een vergunning.
Het Israelische leger heeft tijdens een oefening in de noordelijke Jordaanvallei twee koeien gedood van Bedoeïenenfamilies in Khirbet Umm Jamal. Het leger had -  wat het daar vaker doet - zeven families in de gehuchten Khirbet Um Jamal en al-Burj opdracht geven hun huis te verlaten tussen dinsdagmiddag vijf uur en woensdagmorgen 10 uur. In die tijd oefende het leger met scherp. De koeien zijn daar blijkbaar het slachtoffer van geworden. Voor Bedoeïenenfamilies is het verlies van een koe een catastrofe.
 Het huis in Beit Hanina (Foto Wafa)

Geen opmerkingen:

Hoe een fascistische regering in Israel gestalte kreeg

De nieuwe regering-Netanyahu is nog niet definitief gevormd, maar er zijn al diverse boze en ongeruste reacties van mensen die nu ineens heb...