maandag 19 augustus 2019

Mahmoud Abbas ontslaat al zijn adviseurs en eist geld terug van ex-ministers

Paleis van de Palestijnse president.

De Palestijnse president Mahmoud Abbas heeft maandag per decreet in één klap al zijn adviseurs ontslagen. Dat werd bekendgemaakt via een mededeling van het officiële Palestijnse persbureau Wafa. In een een andere beslissing eiste de president van zijn vroegere premier Hamdallah en de ministers van diens kabinet hoge bedragen terug die zij hadden ontvangen na een door de president goedgekeurde salarisverhoging van meer dan een jaar geleden. Ook premies die ministers die ver van Ramallah woonden hadden ontvangen als een tegemoetkoming moeten worden terugbetaald. Het gaat om zeer hoge bedragen per persoon.
Aangenomen wordt dat de maatregelen verband houden met de financiële problemen waarin de Palestijnse Autoriteit zich bevindt.  Israel houdt sinds februari 138 miljoen dollar in van de 190 miljoen die het maandelijks int aan belastingen en accijnzen ten behoeve van de PA.  Dat gebeurt omdat dit het bedrag zou zijn dat de PA maandelijks uitkeert aan families van in Israelische gevangenissen verblijvende of bij botsingen met Israeli's gedode Palestijnen. Het bedrag behoort uiteraard aan de PA, maar Israel heeft dit zo vastgelegd in een wet, omdat de bedragen volgens Israel aanmoedigingspremies zijn ''om terreur te bedrijven''.  Voor de PA geldt dat in de Palestijnse grondwet is vastgelegd dat slachtoffers van de bezetting en confrontaties  met Israel deze toelage verdienen.
President Abbas heeft sinds februari uit boosheid over de illegale Israelische maatregel besloten de hele afdracht de afdracht te laten. Dat betekent dat de inkomsten van de PA maandelijks 190 miljoen dollar minder zijn, oftewel met 65% zijn afgenomen. Daarbij komt bovendien nog dat de Amerikanen al hun bijdragen aan diverse projecten van de PA hebben stopgezet.
De PA heeft eerder op de tekorten gereageerd met het korten met 65% van alle overheidssalarissen boven een bepaald minimumsalaris. In een andere maatregel besloot het vorige kabinet van premier Hamdallah - met toestemming van Abbas - intussen de ministerssalarissen wèl met een onbekend bedrag te verhogen. Uit een rapport dat in juni is uitgelekt is intussen duidelijk geworden dat daarbij de maandsalarissen van de ministers waren verhoogd van  3.000 dollar tot 5.000 dollar (en van de premier tot 6.000 dollar), en bovendien ook nog met terugwerkende kracht vanaf 2014. Tevens werd in 2017 bepaald dat ministers die buiten Ramallah woonden een bonus zouden krijgen van 10.000 dollar. Daarbij werd ook nog eens een overdreven gunstige wissel;koers gehanteerd zodat die bedragen nog 17% hoger uitkwamen.
Premier Hamdallah verdedigde de maatregelen, toen de omvang ervan in juni uitlekte, door te verklaren dat de president ze had goedgekeurd. Vanzelfsprekend werden de verhogingen echter allerwegen fel veroordeld. Op de Westoever heerst een werkloosheid van zo'n 20% en een gemeliddeld loon ligt er tussen de 700 en 1.000 dollar. De ingreep van Abbas lijkt mede een poging om deze kritiek nu te dempen. De bedragen moeten nu door de betrokken ex-minister worden terugbetaald, wat neerkomt op tienduizenden dollars per persoon. Overigens melden sommige bronnen dat Abbas een aantal ontslagen adviseurs binnenkort wel weer in dienst zal nemen.

Geen opmerkingen:

Israel is begonnen met de evacuatie van Oost-Rafah in verband met een aanval

                                                              (Foto Ma'an News) Israel is maandag begonnen met het geven van opdrachten ...