zaterdag 10 augustus 2019

Over de joodse heisa rond een column van de Vlaamse schrijver Verhulst in dagblad De Morgen

Door Jaap Hamburger

Herinnert u zich nog de serie smakeloze, schofferende, moreel
schunnige tweets die FvD-cory-fee (nou ja ‘fee’, heks) Nanninga
verspreid over jaren de wereld instuurde?
Auschwitz, Hitler, Mein Kampf, joden voor en joden na,
Nanninga lustte wel pap van haar eigen grollen en
‘geestigheden’.
Zij kreeg de totale absolutie - in de NRC! - van Luden de
directeur van het Cidi. ‘Smakeloos’, maar verder ‘niets aan de
hand’ vond die. En geen joodse haan die er nog naar kraaide.
Waarom? Nanninga is onvervaard ‘pro-Israël’ en dan wordt een
beetje antisemitisme - of een beetje boel - genadiglijk door de
vingers gezien. Steun de Israëlische bezetting, het verschaft u
een vrijbrief voor antisemitische streken. Het o zo
‘onafhankelijke’ Cidi volgt hierin trouw de Israëlische politiek
en Netanyahu in het bijzonder.
Maar wat als u - in de context volstrekt functioneel!- de spot
van de - joodse! - Gainsbourg over ‘ joodse neuzen’ citeert,
(citeert en niet: zelf bedenkt !)? Gainsbourg plaagde dat jood-
zijn wel geen godsdienst wezen kòn, want geen godsdienst ‘zou
zulke neuzen toestaan.’ Plastische zelfspot, en niemand die ooit
de staf over Gainsbourg gebroken heeft. Maar o wee, als u zich
dan, zoals Verhulst, tegelijkertijd heftig tegen de bezetting
keert, die zich immers deels juist beroept op ‘Bijbels-
godsdienstige legitimitatie’, waarvoor volgens
Gainsboug/Verhulst geen plaats is? Ja, dan zijn de Cidi-rapen
gaar! Dan wordt je ontmaskerd, als ‘antisemiet’.
Dat overkomt dezer dagen de Vlaamse schrijver Dimitri
Verhulst. Eén column in De Morgen waarin hij fel van leer trekt,
en huppekee, heel geschokt officieel joods Vlaanderen en dito
joods Nederland met inbegrip van een opperrabbijn, vallen over Verhulst heen.
Het Cidi, dat door haar eeuwige en ergerlijke ‘vergoelijkende
opstelling’ ten aanzien van de Israëlische koloniale bezetting
alle moreel gezag al jaren geleden verloren heeft, - net als alle
rabbijnen, van links tot rechts, moreel platzak- het Cidi dat
alles, ALLES wat krom is recht praat, schreeuwt het van de
daken: Verhulst is een antisemiet! Schande!
Het Cidi, gewoon een short-cut voor lasteren en meten met twee maten.

Geen opmerkingen:

Nieuws van de nooit aflatende strijd om grond en zeggenschap op de Westoever

  Twee Palestijnen van de Westoever zijn gisteren overleden als gevolg van schotwonden die waren toegebracht door kolonisten. De twee waren ...