zaterdag 24 maart 2012

Israelische universiteiten begeven zich op het glibberige pad van de hasbara

Een van mijn favoriete Israelische bloggers, Yossi Gurvitz,  komt met het nieuws dat er nu twee universiteiten in Israel zijn die in hun  pakket studieprogramma's hebben opgenomen voor hasbara. Ik vind dat behoorlijk sensationeel en verontrustend. Hasbara, de meeste lezer van dit blog zullen het langzamerhand wel weten, is de Israelische vorm van propaganda. De eigenlijke betekenis van het woord is 'verklaring, verduidelijking', en hasbara was oorspronkelijk ook niet meer dan voorlichting in de hoop dat zaken die omstreden waren wel duidelijk zouden worden als de feiten maar bekend werden gemaakt. In de loop van de jaren heeft hasbara echter de reputatie verworven van een machine die de feiten verdraait, desnoods door het distribueren van vervalst materiaal, en die erop uit is critici van Israel zo zwart en verdacht mogelijk te maken. 
Tot een paar jaar geleden was hasbara vooral in de handen van het Israelische ministerie van Buitenlandse Zaken, dat een speciale afdeling hasbara en media had. Onder premier Ehud Olmert werd dat flink uitgebreid. En onder Netanyahu is er zelfs een speciaal ministerie van Hasbara en zaken betreffende de Diaspora gekomen (onder minister Yuli Edelstein). Dit ministerie heeft een situation room die in vijf talen naar buiten komt en volgens de eigen Hebreeuwse webpagina 100.000 vrijwilligers kan bedienen die  actief zijn in de sociale media, evenals een niet genoemd aantal bloggers (ik ontleen dit aan een eerder stuk van een andere Israelische blogger, Noam Sheizaf)  
Verder heeft het bureau van de minister-president een hasbara-afdeling, heeft het leger een internationale hasbara-arm  die zich niet beperkt tot het geven van voorlichting geven over leger-activiteiten, speelt de Jewish Agency (een organisatie die vanouds de contacten tussen Israel en Joodse gemeenschappen elders onderhield) zich bezig met hasbara en doen ad hoc ook de ministeries van Cultuur en van Toerisme eraan. 

Heel veel hasbara-activiteiten zijn overigens uitbesteed aan non-governmental organisations als Stand With Us, The Israel Project en andere (ook Watchdog organisaties als NGO-Monitor, en in de VS Honest Reporting en CAMERA kunnen in dit verband worden genoemd, terwijl ook de speciaal op de Palestijnen en Arabisch wereld gerichte Watchdogs als Palestinian Media Watch en MEMRI ook niet ongenoemd mogen blijven). De belangrijkste van deze organisaties - met name de eerste twee in dit rijtje - opereren in nauwe samenwerking met de Israelische overheid. Veel energie van deze organisaties gaat zitten in het beïnvloeden van opiniemakers. Journalisten en bloggers worden regelmatig vergast op reisjes onder deskundige leiding van Israelische functionarissen (ook het Nederlandse CIDI doet daaraan mee - onder meer met reizen voor beginnende journalisten), terwijl grote groepen oud-diplomaten, journalisten en militairen worden ingeschakeld om lezingen te geven op universiteitscampussen, voor think tanks en bij tal van evenementen (instructief is bijvoorbeeld de lijst van sprekers die geregeld kan worden via The Israel Project  (hier)

 Maar nu is er dus weer een nieuwe loot aan de hasbara-stam en dat zijn twee studieprogramma aan de universiteiten van Haifa en van Tel Aviv.  De betrouwbaarheid van beide kan onder meer worden afgeleid aan de hand van het feit dat in allebei een rol is weggelegd voor Neil Lazarus, een soort hasbara spindoctor die vermaardheid verwierf doordat hij een jaar geleden een video in roulatie bracht waarop een homo het verhaal verteld dat  hij mee wilde doen met de Free Gaza Flotilla maar op grond van zijn seksuele geaardheid ruw door de organisatoren was afgewezen. De video werd al na enkele dagen ontmaskerd als een doorzichtige, met behulp van een acteur  in scene gezette poging de Free Gaza Flotilla verdacht te maken.  We mogen, als Lazarus één van de docenten van beide cursussen is, 'dan ook aannemen dat de cursisten wordt bijgebracht hoe ze moeten liegen. 
De cursus in Haifa is bedoeld voor Israeli's, de cursus in Tel Aviv voor buitenlanders. Het programma in Haifa wordt gesponsord door het ministerie van Hasbara en dat in Tel Aviv door het ministerie van Buitenlandse Zaken. De Canadian Jewish News meldt over de cursus in Haifa, die geleid wordt door Eli Avraham, een docent communicatie, dat de studenten geleerd wordt hoe ze de 'nieuwe media' terug moeten veroveren om daar Israels versie van gebeurtenissen en van de geschiedenis aan de man te brengen. De cursus die 'Ambassadors Online' heet  leert de studenten onder meer hoe ze entries in Wikipedia moeten schrijven en redigeren, hoe ze een pro-Israel Facebook-pagina moeten onderhouden, en hoe ze in fora en chatrooms in moeten gaan tegen 'anti-Israel standpunten'.  Voor de cursus zijn 30 studenten geselecteerd uit een aantal van 56 aanmeldingen. De studenten krijgen onder meer les in geschiedenis en 'public diplomacy' en krijgen gastcolleges van docenten als Reda Mansour, voormalig consul van Israel in Atlanta, kolonel b.d. Miri Eisen, ex-persadviseur van de premier, en Neil Lazarus, die een 'externe adviseur' van het ministerie van Buitenlandse Zaken wordt genoemd. Docent Avraham wil de cursus volgend jaar ook toegankelijk maken voor buitenlandse studenten.
De cursus in Tel Aviv is wat geheimzinniger. Er zijn geen publicaties over. Blogger Gurwits kon de informatie alleen van derden krijgen. De cursus heet “Ambassador Club” en bestaat uit zeven lessen, mede-organisator is de NGO 'Stand with Us' . De studenten krijgen 'studiepunten' als ze alle zeven volgen. Alle colleges worden gegeven door rechtse hasbara-deskundigen, afgezien van één dat gegeven wordt door  Dr. Khalil Shikaki, een bekende Palestijnse opiniepeiler.
Het eerste college werd gegeven door Ari Varon, een voormalige adviseur van de premier, het volgende zal zijn met de kolonist Itamar Marcus, de baas van de virulent anti-Palestijnse Palestinian Media Watch, en vice-voorzitter van het  Central Fund for Israel, een rechts fonds dat onder meer geld geeft aan de rechtse studenten-club Im Tirzu en de rechtse NGO Honenu, een organisatie die juridische bijstand geeft aan de schaarse soldaten en kolonisten die als gevolg van gewelddaden jegens Palestijnen met justitie te maken krijgen. Het derde college is met luitenant-kolonel Avital Leibovich, van de woordvoering van het leger,  dan volgt Dr. Shikaki, daarna Neil Lazarus. De zesde spreker is kolonel b.d. Miri Eizen, die de studenten zal rondleiden in Jeruzalem, en de laatste les wordt gegeven door Mark Regev, de woordvoerder van het bureau van de premier voor de buitenlandse pers.
Dat universiteiten zich lenen voor dit soort propagandadoeleinden is een zorgwekkende ontwikkeling. Het is de eerste stap op een hellend vlak dat op termijn de geloofwaardigheid van zo'n  wetenschappelijk instituut geheel op losse schroeven zal zetten.

12 opmerkingen:

jakob sternfeld zei

Wat is eigenlijk het verschil tussen de hasbara aan de ene kant en bijv de Stalinistische- of Polpotische- of Pvda-istische of Arabische- of islamitische- propagande aan de andere kant?

Liegen en bedriegen doen ze allemaal, missschien is de Hasbara daar veel slimmer in ?

Of is er een essentieel verschil???

Abu Pessoptimist zei

Als u de PvdA, het stalinisme en Pol Pot op één lijn plaatst is voor mij de verplichting om een serieus antwoord te bedenken natuurlijk weggevallen.
Ik betwijfel trouwens of hasbara wel zo slim is. Wat is er slim aan het op een rij leggen en fotograferen van keukenmessen en reparatiegerei en vervolgens dat presenteren als de 'bewapening' van de mensen op het schip de mavi Marmara? Of het in scene zetten van en zielige homo die werd afgewezen door die slechterikken van de Free Gaza Flotilla? Of het toevoegen van woorden als 'Go back to Auschwitz'' aan een communicatietape van de Israelische marine met de Mavi Marmara-bemanning? Als het niet ontdekt was, was het misschien slim gewest alhoewel immoreel. Nu is het zowel immoreel als oerdom. En geloof me Jacob die geen Jacob heet, deze voorbeelden zijn ad libitum met vele andere aan te vullen. Het doet de geloofwaardigheid van Israel geen goed.

jakob sternfeld zei

"Ik betwijfel trouwens of hasbara wel zo slim is"

Hasbara is duidelijk veel slimmer, omdat ik zie dat jullie iedere keer weer beginnen te schuimbekken, dan weet je dat hasbara goed bezig is. Verder blijkt dat uit het feit dat Israel wereldwijd veel meer sympathie heeft dan de arabische wereld ( behave natuurlijk binnen de wereld van de 1 miljard gefrustreerde moslims en hun apologeten).

Nee, ik vind het een kul verhaal, Abu. Jullie kunnen het gewoon niet hebben dat israel jullie propaganda zwaar de baas is. Deal
with is. Het is net zoiets als de Nobelprijzen, de 1 miljard moslims winnen eigenlijk nooit een Nobelprijs, de Joden halen ze met bakken tegelijk op.

Abu Pessoptimist zei

Ik kan hier kort over zijn: universiteiten die aan propaganda gaan doen zijn ten dode opgeschreven.

En inderdaad wint de hasbara het - in de westerse wereld - ruimschoots van de waarheid. Dat is treurig. Want zolang dat tij niet is gekeerd, kan de huidige Israelische meerderheid vrij ongestoord doorgaan misdaden te bedrijven jegens het Palestijnse volk, onderwijl hard werkend aan de morele en mogelijk uiteindelijk ook feitelijke ondergang van Israel.

Anoniem zei

Er is een spreekwoord dat zegt: "Al is de leugen nog zo snel. de waarheid achterhaalt hem wel." Dat komt meestal wel uit.
Zeker met speurders zoals Abu.
Enne.. ik dacht dat 1 van de 10 geboden staat : Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naasten. Nou ja, aan de 10 geboden trekken ook veel zeer 'gelovige' joden zich niet zoveel aan.

Corrie

Anoniem zei

sorry Abu,
naam vergeten, Daniella

jessy zei

Nou jacob , duidelijk slimmer zou ik niet zeggen eer duidelijk sluwer.
Sluwheid hoort bij het verspreiden van leugens en bedrog en ja daar mag israel dan trots op zijn dat ze betreffende hun sluwe propaganda “ons” de baas is. Of men daar trots op kan zijn is de vraag. Hasbara en hun apologeten zijn voor menigeen een voorbeeld van moreel verval. Daarbij vergis je je, betreffende het door jou genoemd feit de sympathie voor israel. Die brokkelt langzaam maar zeker af. Erg genoeg voor de vredelievende israeliers die in de val van israel zullen worden meegetrokken. Duidelijk dat men nu zelfs het geweten van de jonge israeliers vergiftigd.

jacques zei

Een Nobelprijs zal de heer Sternfeld wel niet gauw winnen, maar het valt ook voor de hasbara vurig te hopen, dat hij daar niet actief wordt.

Gesproken namelijk over Israëlische Nobelprijswinnaars, - de heer Sternfeld zal het onderscheid met joodse winnaars toch nog wel snappen?- Ada Yonath heeft de prijs voor scheikunde in 2009 mogen delen met twee Amerikanen. Dit is wat Yonath toen zei, in een interview met de Israëlische legerradio naar aanleiding van het winnen van de prijs, toevallig juist ten tijde van onderhandelingen over de vrijlating van Gilad Shalit:

“Israël moet zorgen voor een verandering in de status quo. Alle Palestijnse gevangenen moeten naar Palestina worden teruggestuurd, of er nu een overeenkomst over gevangenenruil is of niet. Ik begrijp niet waarom we ze in Israël opsluiten."

En ook dit nog:

"Veel Palestijnen hebben geen hoop, en die uitzichtloosheid zet hen aan om de kans te grijpen om de perspectieven voor hun leven na de dood te verbeteren."

Tsja, deal with it, ‘Jacob’.

Planboer zei

Onzin, hasbara heeft oneindig veel meer van doen met waarheid dan Pallywood en dit soort anti-semitische zelfhaatblogs. Ik vraag me toch af, zelfs als u een mohammedaan zou zijn, of u echt uw hele leven zo wilt blijven doorgaan? Of denkt u stiekem dat u ooit nog zult veranderen en wat liefde in uw leven zult toelaten? Maar nu nog even niet? Ja, hè? Maar waarom begint u daar dan niet gewoon morgen mee? Er is niemand die u tegenhoudt, stop met de jodenhater uit te hangen en maak wat van uw leven! Liefde is echt! Het bestaat en u hoeft helemaal niet uw hele leven in het teken van de leugen en de fascistoïde zelfhaat te leven; probeer eens te denken aan de mohammedanen die, te wijten aan het soort propaganda dat u hier bezigt, ook weer besmet kunnen worden met uw negativisme en haat en daardoor gewoon een mínder waardig leven moeten leiden. Nergens voor nodig en ook voor u is er de mogelijkheid om uw nihilisme en anti-semitisme te boven te komen.. zo moeilijk is dat helemaal niet hoor. U wilt dit toch niet echt? Wees nu eens eerlijk, tegen uzelf! Kusje op uw voorhoofd.

Abu Pessoptimist zei

Leuk, weer eens wat anders, zo'n reactie van Planboer. Ik kan u overigens verzekeren dat dit blog voor een belangrijk deel, of misschien wel helemaal, uit liefde wordt geschreven. Liefde voor de waarheid, liefde voor de vrede, liefde voor ..u zult het niet geloven..het jodendom en de waarden waar dat voor staat ... liefde voor het hele Midden-Oosten en ook liefde voor Israel en de Palestijnen.
Ik ben overigens wel nieuwsgierig waar uw positivisme uit bestaat. Het geloof dat opeenvolgende Israelische regeringen al meer dan 60 jaar hun uiterste best doet vrede te bereiken met de Palestijnen en hun andere buren? Het geloof dat Israel het recht heeft om ook het laatste stukje Palestina in te lijven en de bewoners als rechteloze burgers te behandelen? Ik hoor het graag. En zo ben ik ook benieuwd naar een voorbeeld van hoe en waar hasbara iets positiefs heeft bijgedragen aan de mensheid. Eén enkel voorbeeld. Dat is genoeg. U krijgt er dan een virtueel kusje op het voorhoofd voor terug.

Roland zei

Volgens mij zijn alle scholen centra van indoctrinatie en propaganda.Ook alles wat je op TV ziet is dat en kranten over het algemeen ook.Al is het in Europa misschien nog het minst aanwezig het wordt wel steeds erger.Na de val van de muur is er geen noodzaak meer voor de Westerse elite om meer pluriformiteit in de media toe te staan.Oost Europeanen weten het vaak instinctief overigens, terwijl wij het of niet zien of ontkennen dat het bestaat wat de propaganda natuurlijk velen malen effectiever maakt.In het oostblok wisten ze dat alles wat ze hoorden of zagen in de media niet te vertrouwen was.Ik kan aanraden om eens Noam Chomsky - Manufacturing Consent in te typen op google en de docu te bekijken al behoorlijk oud maar nog altijd actueel.

Abu Pessoptimist zei

Roland,
dat is volgens mij te somber. Natuurlijk schuilt er meer dan een kern van waarheid in wat je zegt. Pluriformiteit is altijd een schaars goed geweest, de sterksten hebben meestal het gelijk aan hun zijde en de officiële (regerings/westerse)standpunten halen veel sneller en uitgebreider de media dan andere zienswijzen. Maar leren liegen om je gelijk te halen, zoals hasbara doet, is toch net een stapje verder. Dat komt uit de school van absolutistische regimes, van de nazi's tot Stalin, van Franco-Spanje tot Zuid-Afrika en van Boumediènnes Algerije tot Mao's China. We kunnen nu bijna Israel aan dat rijtje toevoegen.
(Overigens ken ik 'Manufacturing Consent'niet, wel natuurlijk Chomsky's zienswijze waar ik het in grote trekken mee eens ben. Ik zal zeker een keer gaan kijken).

Dodental in Gaza nu boven de 17.000

Het dodental in Gaza is gestegen tot boven de 17.000. Het Palestijnse ministerie van Gezondheid meldt dat het aantal doden nu 17,177 bedraag...