maandag 24 september 2012

Israel biedt hulp bij economische problemen van de Palestijnse Autoriteit


 De Palestijnse transportvakbond kondigde dit weekend nieuwe stakingen aan voor maandagmiddag en woensdag de hele dag. (Ma'an) 

Israel is de Palestijnse Autoriteit bijgesprongen met hulp om de financiële nood te lenigen die al wekenlag voor onrust en stakingen zorgt. Israel is bezorgd dat de economische problemen de capaciteit van de Palestijnse Autoriteit ondermijnen om de rust op de Westoever te bewaren, wat onder meer risico's zou kunnen inhouden voor de Israelische bezettingstroepen. De onrust duurt nog altijd voort.  Voor deze week staan onder meer nieuwe stakingen in de transportsector op het programma.
Haaretz meldt dat Israel in een poging de spanningen wat te late afnemen  zaterdag in New York tijdens een bijeenkomst van donorlanden een pakket maatregelen bekend heeft gemaakt. Daaronder valt een afspraak om de afdracht van belasting die de Israeli's voor de PA inhouden, nu op tijd te gaan doen. In het verleden heeft Israel vaak die betalingen tegengehouden als strafmaatregel. Maar deze zomer is zelfs een vooruitbetaling gedaan van 380 miljoen shekel om de PA in de gelegenheid te stellen ambtenarensalarissen te betalen.
De Israelische vertegenwoordigers, staatssecretaris van buitenlandse zaken Danny Ayalon en generaal majoor Eita Dangot, de coördinator voor Israelische regeringsactiviteit in 'de gebieden', maakten ook bekend dat Israel 14 projecten van de Amerikaanse regeringsinstantie voor ontwikkelingshulp USAID heeft goedgekeurd voor de bouw en renovatie van scholen en klinieken in 'Area C', het gedeelte van 60% van de Westoever dat onder volledige controle van Israel valt.  Verder heeft Israel 5000 vergunningen afgegeven voor Palestijnen om in Israel te gaan werken (aan de Israelische kant van de 'groene lijn') en nog eens 2000 vergunningen voor Palestijnen om 's nachts in de buurt van hun werk te blijven slapen, wat het totaal aantal vergunningen voor Palestijnen om ook 's nachts in Israel te blijven op 9000 brengt. In totaal kunnen er nu, volgens Haaretz, 48.000 Palestijnen in Israel werken, terwijl er nog eens 26.000 werken in nederzettingen en industrie-parken in bezet gebied. Geschat wordt dat er verder nog zo'n 30.000 Palestijnen zonder vergunning in Israel werken. 
Israel doet intussen zij best om aanvullende hulp voor de PA te krijgen van Europese landen, aangezien een aantal Arabische landen beloftes ter waarde van 300 miljoen dollar niet heeft gehonoreerd. 
Nog een maatregel die bekend werd gemaakt is dat Israel de invoer van wat meer meer bouwmaterialen
in de Gaza-Strook heeft goedgekeurd, waarmee 16 bouwprojecten kunnen worden uitgevoerd die vanuit het buitenland worden gefinancierd. Daaronder vallen de bouw van zes scholen door UNRWA, en wat reparatiewerk aan wegen. Israel heeft verder het overmaken goedgekeurd van 100 miljoen shekel van de Westoever naar Gaza om salarissen te kunnen betalen van mensen die officieel nog steeds in dienst van de PA zijn.
Het nieuws in Haaretz, zo voeg ik (AbuP) hieraan toe, is - opnieuw een illustratie van het feit dat de Palestijnse Autoriteit in feite niets veel anders is dan een nuttig instrument om de Israelische bezetting op een efficiënte en kosten-effectieve wijze te kunnen handhaven. 

Geen opmerkingen:

Israelische militairen schieten jonge moeder dood in Jenin

De begrafenis van Dalia Samoudi (Foto via Twitter)   Een jonge Palestijnse vrouw is vrijdagmiddag bezweken aan een schotwond die zij die mor...