dinsdag 18 september 2012

Israels nieuwe hasbara-gimmick: Joodse vluchtelingen uit Arabische landen

We kunnen een nieuwe hasbara-gimmick tegemoet zien. Hasbara (=  hebreeuws voor voorlichting, informatie) is in het huidige Israel verworden tot gekleurde informatie -  zeg maar: propaganda. De nieuwe gimmick is dat Israel een oud verhaal van stal heeft gehaald, en aan het oppoetsen is, om een tegenwicht te  bieden aan de claims van de Palestijnen die door Israel zijn verdreven en hun land en bezittingen verloren.
Dat verhaal is het verhaal van een 'uitruil' van vluchtelingen. Tegenover de 750.000 Palestijnen die in 1947-48 werden verjaagd, en een kleiner aantal vluchtelingen van 1967, staan zo'n 800.000 Joden die na de stichting van de staat Israel uit diverse Arabische landen naar elders vertrokken. Vaak gedwongen, maar niet altijd - en vaak met achterlating van hun bezit.
Hoewel die vluchtelingen, die lang niet in alle gevallen vluchteling waren, in meerderheid naar elders vertrokken en niet naar Israel, gaat Israel het uitruil-verhaal inzetten om er politieke munt uit te slaan. De krant Haaretz meldde dat de Israelische Nationale Veiligheidsraad een aantal jaren studie heeft verricht en op grond daarvan kort geleden aan de regering Netayahu een aanbeveling heeft gedaan om, in eventueel toekomstig vredesoverleg met de Palestijnen, een claim namens die 800.000 Joden in te brengen als tegenwicht tegen Palestijnse claims op het recht op terugkeer of compensatie. De Israelische Veiligheidraad kwam daarbij - hoe verrassend - tot de conclusie dat de materiële verliezen van de Joden hoger uitkwamen dan die van de Palestijnen.       
Danny Ayalon
Ook het ministerie van buitenlandse zaken laat zich niet onbetuigd. Daar is het verhaal vooral de 'baby' van staatssecretaris Danny Ayalon. De dynamische Ayalon opende op 10 september een congres onder de titel 'Justice for Jewish Refugees from Arab Countries' dat was georganiseerd door zijn ministerie in samenwerking met het World Jewish Congress.  In zijn openingsrede vertelde hij dat het onderwerp nu één van de topprioriteiten van zijn ministerie is. 'Sinds de Oslo-akkoorden,' aldus Ayalon, 'hebben Israelische regeringen alleen maar gesproken over concessies. De tijd is gekomen om te gaan praten over Joodse rechten en rechtvaardigheid. We zullen niet rusten voordat de Joodse vluchtelingen uit Arabische landen zijn erkend door de internationale gemeenschap en de Arabische Liga.'
Ayalons ministerie maakte intussen bekend dat alle Israelische diplomatieke missies - en vooral de vertegenwoordiging bij de Verenigde Naties - de instructie hebben gekregen om het onderwerp aan de orde te stellen bij regeringen en parlementen. Ook heeft het ministerie een Facebookpagina geopend 'I am a refugee' waar mensen persoonlijke getuigenissen op kunnen deponeren.  


Almog Behar
Almog Behar
De nieuwe activiteit van de Israelische instanties heeft intussen  ook tot boze reacties geleid van nazaten van de betrokken 'vluchtelingen. Zo is op de site van de Israelische schrijver en dichter Almog Behar, die mede-richter is van een Comite van Joden uit Bagdad' in de plaats Ramat Gan, een cyische verklaring te lezen waarin het wegstrepen van Palestijse claims tegen Joods van de hand wordt gewezen. Tevens wordt daari expliciet verwezen naar - wat al jaren een publiek geheim is - namelijk dat de Israelische regering destijds in 1948 actief is opgetreden om de 'vlucht' van Iraakse Joden naar Israel te verhaasten - onder meer door het uitvoeren van een aanslag in een synagoge in Bagdad:   .

Statement from the Ramat Gan Committee of Baghdadi Jews, 14 September, 2012 / 27 Elul, 5772

A) We most sincerely thank the Israeli government for confirming our status as refugees following a rapid, 62-year-long evaluation of our documents.
B) We request that Ashkenazi Jews are also recognized as refugees so that they won’t consider sending to our homes the courteous officers of the Oz immigration enforcement unit.
C) We are seeking to demand compensation for our lost property and assets from the Iraqi government – NOT from the Palestinian Authority – and we will not agree with the option that compensation for our property be offset by compensation for the lost property of others (meaning, Palestinian refugees) or that said compensation be transferred to bodies that do not represent us (meaning, the Israeli government).
D) We demand the establishment of an investigative committee to examine: 1) if and by what means negotiations were carried out in 1950 between Israeli Prime Minister David Ben-Gurion and Iraqi Prime Minister Nuri as-Said, and if Ben-Gurion informed as-Said that he is authorized to take possession of the property and assets of Iraqi Jewry if he agreed to send them to Israel; 2) who ordered the bombing of the Masouda Shem-Tov synagogue in Baghdad, and if the Israeli Mossad and/or its operatives were involved. If it is determined that Ben-Gurion did, in fact, carry out negotiations over the fate of Iraqi Jewish property and assets in 1950, and directed the Mossad to bomb the community’s synagogue in order to hasten our flight from Iraq, we will file a suit in an international court demanding half of the sum total of compensation for our refugee status from the Iraqi government and half from the Israeli government.
E) Blessings for a happy new year, a year of peace and prosperity, a year of tranquility and fertility.
~ The Ramat Gan Committee of Baghdadi Jews

Een korte vertaling:
a)We danken de regering dat zij ons na een snelle 62-jaar durende evaluatie van onze situatie, erkend heeft als vluchtelingen. b) We willen gaag dat ook de Askenazi Joden als vluchtelingen worden erkend, zodat we niet de immigratiedienst aan onze deur krijgen. c) We willen compensatie voor onze achtergebleven eigendommen van de Iraakse regering, NIET van de Palestijnse Autoriteit en we vinden niet dat onze claims kunnen worden weggestreept tege de claims van anderen zoals Palestijnse vluchtelingen.
d) We willen een onderzoek naar de vraag of premier Ben Gurion in onderhandelingen in 1950 Nuri es-Said (de Iraakse premier van die tijd) toestemming heeft gegeven de eigendommen van de Iraakse Joden over te nemen als hij ze naar Israel stuurde. En we willen een onderzoek naar de vraag of de Mosssad betrokken was bij de bomaanslag op de Masouda Shem-Tov syagoge in Bagdad om onze vlucht te verhaasten. Als het onderzoek aantoont dat deze vragen positief beantwoord worden, zullen we een  zaak aanhangig maken bij een internationaal hof waar we op 50/50 basis compensatie zullen eisen van de Israelische en Iraakse regeringen.
(h/t Ali Abunimah)         

5 opmerkingen:

Anoniem zei

de Lavon affaire droeg ook bij aan het vertrek van vele joodse egyptenaren naar israel voor zover ik weet al was het doel van die affaire wat anders, groet, Daniella

Abu Pessoptimist zei

Dat klopt, Daniella. Het betrof sabotage op Amerikaanse doelen in Egypte teneinde Egypte in een kwaad daglicht te stellen. Maar toen uitkwam dat Israel erachter zat, werkte het als een boemerang. En vergeet de Suez-oorlog van 1956 niet.
Ik hoop later terug te komen op de verschillende redenen waarom Joden Arabisch landen verlieten, maar het is een gecompliceerd onderwerp dat veel tijd vraagt.

Anoniem zei

in de gewone wijken (Cairo) namen de Egyptenaren het de Joodse buren erg kwalijk dat ze weggingen ze hadden een lange geschiedenis samen, je ziet nog steeds in het centrum de gaten die ze achterlieten (winkels die bloeiden onder joods eigendom werden aan rommelaars achtergelaten tot de dag van vandaag). En in Alexandrie werd hun vertrek ook betreurd door buren, sinds de joden daar weg zijn wordt de diversiteit gemist. Ik zou het interessant vinden als je er iets over schrijft ooit. groet, Daniella

Abu Pessoptimist zei

Goed idee, Daniella, ik zal dat een keer doen. Wat jij zegt komt overeen met wat ik van meerdere (oudere) Egyptische vrienden hoorde. Veel mensen hebben herinneringen aan Joodse buren en vrienden. De Joden (maar ook de Grieken, Italianen en andere minderheden uit de tijd van vóór Nasser) worden door hen nog steeds gemist. Overigens is er een film in de maak over de Egyptische Joden in de maak, van Egyptische filmers. http://english.ahram.org.eg/NewsContent/5/0/41728/Arts--Culture/0/Egyptian-filmmakers-to-release-Jews-of-Egypt-soon-.aspx

Daniella van den Akker zei

bedankt Abu, ik had geen idee van deze film, ik zal hem volgen, de trailer ziet er veelbelovend uit.
groet, Daniella

Israelische militairen schieten jonge moeder dood in Jenin

De begrafenis van Dalia Samoudi (Foto via Twitter)   Een jonge Palestijnse vrouw is vrijdagmiddag bezweken aan een schotwond die zij die mor...