donderdag 2 mei 2019

De Holocaust was uniek en heilig en de Joden moet je ontzien

De Holocaust  behoor je niet te vergelijken met vluchtelingen van nu. Joden werden jarenlang systematisch vervolgd, als producten gebruikt, met als doel totale uitroeiing van het joodse volk. Menige 'vluchteling' van nu is ook nog eens antisemitisch door botsend geloof met joden.
 
 Joodse mensen vluchten voor hun leven, naar het buurland. Afrika "vlucht" duizenden km naar de bijstandsuitkeringen en niet voor hun leven.

Er is nogal een verschil tussen in een veewagen gepropt worden om 800 km verderop in een gaskamer vermoord te worden en vrijwillig, omdat je het economisch gezien niet zo best hebt, een reis ondernemen naar wat je denkt dat luilekkerland is en de risico’s onderweg voor lief nemen.

Dat zeiden willekeurige twittervirtuozen naar aanleiding van de discussie die ontstond omdat het voormalige ''Durchgangslager Westerbork'' bekendmaakte dat het toch niet zou gaan meedoen aan de Nacht van de Vreemdeling. Die nacht betreft een jaarlijkse sponsorloop in juni van de Stichting Vluchteling, die dit jaar behalve uit Utrecht, Rotterdam, Nijmegen en Amsterdam, ook vanuit Westerbork (naar Groningen) zou plaatshebben. De reden dat het kamp Westerbork afhaakte was dat de directeur ervan bedreigingen had ontvangen. Hij zou onder meer een ''nekschot'' hebben verdiend. Volgens hemzelf waren de bedreigingen afkomstig van ''rechtse Joodse kringen''. Volgens de  plaatselijke radio en tv echter ook ''van rechtse kringen in het algemeen''. De plaatselijke politie en de plaatselijke burgemeester zeiden daarop de veiligheid van de deelnemers niet  meer te kunnen garanderen. 
Natuurlijk is dit hemeltergend.
De eerste de beste rechtse gek, fascist of nazi kan tien dreigbrieven versturen en de plaatselijke burgemeester en zijn koddebeiers nemen het zekere voor onzekere. Om niet te spreken van de dappere directeur van Westerbork zelf, Mulder, die blijkbaar uit vrees voor een nekschot de leuze ''dat nooit meer'' op zijn geheel eigen wijze in praktijk heeft gebracht. Typisch Nederlands, trouwens, dit. Zodra iets in de verre verte op een dreiging gaat lijken buigen we mee. Het is dezelfde manhaftige onverzettelijkheid van Srebrenica die onze VN-troepen daar, en de onverzettelijke Nederlandse geest in het algemeen, zo'n goede naam heeft gegeven. 
Maar wat intussen toch minstens net zoveel aandacht verdient is de gedachte achter dit alles: dat de Holocaust zo bijzonder was dat hij eigenlijk nergens mee vergeleken kan worden. En dat Joods lijden van een heel andere orde was dan dat van andere mensen. Omdat er gaskamers (!) aan te pas kwamen en de moorden systematisch (!) werden uitgevoerd. En met veewagens(!) De Holocaust is heilig! De Holocaust die Joden zo'n bijzonder positie verschafte, dat ze boven andere mensen verheven raakten en misschien alleen al daardoor minder door internationale wetten en regels gehinderd te werk konden gaan in wat ooit Palestina was? Of - zie vandaag Gideon Levy in Haaretz - zodat ze, doortrokken van de bijzonderheid van hun geval als altijd vervolgde Joden, al die goyim (Palestijnen, Arabieren, zwarten, Aziaten, Europeanen) als types konden neerzetten die hen toch allemaal uit de weg wilden hebben? Die ze daarom konden negeren, of misschien zelfs wel doden? 

IJkpunt
Het is misschien omdat ooit de Holocaust heeft kunnen uitgroeien tot het ''morele ijkpunt'' 1) van onze tijd dat de Holocaust zo omhoog is gestoken en dat Joden zo bijzonder zijn geworden (- en dat nadat ze voor, tijdens en ook lange tijd na WO II nooit voor vol werden aangezien en ook op veel plaatsen werden gehaat). Diezelfde bijzondere status van de Holocaust is misschien ook wel de reden dat de anomalie de kop op heeft gestoken dat je de Holocaust met niets anders kunt vergelijken.  Want laten we wel zijn: waarom zou dat in 's hemelsnaam niet kunnen? Met andere genocides bijvoorbeeld, waarvan er sommige misschien nog wel erger hebben uitgepakt dan de genocide van de Joden? Die van de Indianen in Noord-Amerika om maar eens iets te noemen. Of van de Aboriginals en Maori's in Australië en Nieuw-Zeeland. De slavernij met zijn 12 miljoen slachtoffers, of de genocides van de Armeniërs in Turkije of de Congolezen in de Belgische Congo. Wat is het verschil of je met veewagens naar de gaskamers wordt gereden, met die andere genocides waarbij je wordt opgejaagd en systematisch afgeschoten tot er bijna geen Indiaan, Aboriginal, of Maori meer over is? Dat het (deels) machinaal gebeurde in  het geval van de Duitsers? En trouwens bestond de Holocaust er niet ook voor een groot deel (plm 1 miljoen slachtoffers) uit dat mensen door Einsatzgruppen werden neergeknald naast grafkuilen, of in ghetto's (honderddduizenden) werden verhongerd? Kom op, zeg, massamoorden zijn massamoorden, of het nu gebeurt met behulp van kogels, uithongering of met gas.

Vluchtelingen
En als nu we toch aan het vergelijken slaan, wat wordt eigenlijk vergeleken met wat? Het feit dat de Nacht van de Vluchteling ook uit Westerbork zou vertrekken, betekent in wezen helemaal niet eens dat hedendaagse vluchtelingen worden vergeleken, of op dezelfde hoogte worden geplaatst, als met de situatie van de Joden tijdens de Holocaust. Voorafgaande aan de Holocaust waren de Joden namelijk ook vluchtelingen. Er waren toen nog geen gaskamers, alleen discriminatie  en uitsluiting. En ze werden toen werkelijk op precies dezelfde wijze en net zo alom geweigerd als de huidige vluchtelingen uit oorlogsgebieden, waar de Stichting Vluchteling nu aandacht voor vraagt. Dat de Joodse vluchtelingen zo bijzonder zouden zijn geweest dat je ze niet meer met andere vluchtelingen zou mogen vergelijken is eigenlijk gewoon zo'n belachelijke misvatting, dat je er hartelijk om zou moeten lachen als het niet om zo'n treurig, hoog te paard gezeten Joods standpunt zou gaan. Een standpunt dat naadloos past in de versie van ''de Holocaust was anders en te uniek om hem te kunnen vergelijken met andere genocides'', dat mooi aansluit bij die andere misvatting. Namelijk dat Israel, immers het land van de Joden, een heel unieke plaats verdient in onze gedachten. En dat dat idee in stand helpt houden dat kritiek op het racistische en moorddadige gedrag van het Israelische regime gelijk zou moeten staan aan antisemitisme. Omdat de Joden zoveel hebben geleden.
Dit is waar die hele verdomde discussie over Westerbork en de Nacht van de Vluchteling om draait. En het zijn langzamerhand voornamelijk het qua opvattingen vastgeroeste oude leiderschap van de Joodse gemeenschappen (dat nooit democratisch is gekozen, vergeet dat niet) dat dit standpunt huldigt. Zij worden bijgestaan door het hysterische duo Voet-Schut dat het onleesbare Joodse blaadje NIW runt (en door nog wat van hun satellieten in de overige Joodse ''pers''), en een uit voornamelijk rechtse nitwitten bestaand gezelschap dat tegenwoordig de baas speelt op het CIDI. En ze worden gesteund. Hun achterban bestaat uit het segment van vaderlandse christenen die zo blind zijn in hun liefde voor God dat zij sommige bevolkingsgroepen domweg niet meer zien staan. zelfs als het mede-christenen zijn. En natuurlijk uit een groot deel van de Nederlandse joden. En verder uit alle rechts of ultra-rechtse politieke clubjes en ''oprecht verontruste burgers'' die een hekel hebben aan alles wat moslim is. Die sowieso buitenlanders haten en vluchtelingen van welke kleur dan ook ( maar de joden dus niet meer want die zijn sinds de Tweede Wereldoorlog ingelijfd bij onze joods-christelijke cultuur).
Het is uit dit  gezelschap dat steeds hardere kreten van ''antisemitisme'' opklinken tegen mensen die joden op eenzelfde manier beoordelen als andere gewone mensen. Of het nu gaat om het droevige Holocaust-verleden of om  het zich niets aan internationale wetten en geboden gelegen laten liggen van het huidige Israel. De groep draagt op die manier ook krachtig bij tot een tweedeling in de joodse gelederen zelf, door alleen Joden als Joden te erkennen die vasthouden aan de heiligheid van joods slachtofferschap en die er niet al teveel bezwaar tegen hebben dat Israel land confisqueert, mensen in Gaza bij bosjes doodschiet of in Israel zelf de democratie de duimschroeven aandraait. Diegenen die daar wel kritische geluiden over laten horen, horen er niet meer bij. Met de regelmaat van een klok worden zij, net als die andere, niet-joodse critici, uitgemaakt voor antisemieten.
De politici en de autoriteiten staan erbij, laten zich imponeren en buigen mee. Ze onthouden zich van commentaar. De joden hebben immers veel geleden. Je moet de joden ontzien.   
  
1) De term "moreel ijkpunt'' werd onder meer gebruikt door Bart Wallet. Hij is er niettemin niet de uitvinder van. Waarschijnlijk was dat de inmiddels overleden Britse historicus Tony Judd.

2 opmerkingen:

Meir zei

Nou Hijmans, je stukje zou direct in Der Stürmer geplaatst worden. Wat een haat tegen Joden. Je lijkt wel de reïncarnatie van Hayo Meyer. Je een beetje onnozel voordoen terwijl die verlopen hippie in Westerbork wel degelijk Joden vergeleek van die asielparasieten die hier notabene met vliegtuigen (door Merkel), schepen naar binnen gesluisd worden om te stelen, plunderen en te moorden. Dat dit volk kwartiemakers zijn voor kalifaat Europa dringt niet eens tot je door in je blinde haat tegen iedereen die weigert de hielen van de landverraders (weer socialisten) te likken.

Abu Pessoptimist zei

Meïr,
Joden hebben nooit in Der Stürmer mogen publiceren. Jouw reactie laat dus alleen maar zien hoe belachelijk ver mensen als jij uit de koers zijn geraakt. Joodse vluchtelingen van destijds waren heel andere mensen dan bijvoorbeeld de vluchtelingen uit Syrië! Schaam je ogen uit je grijze kop en ga lekker met je Israelische vlag lopen dollen op de Dam!

Nieuws van de nooit aflatende strijd om grond en zeggenschap op de Westoever

  Twee Palestijnen van de Westoever zijn gisteren overleden als gevolg van schotwonden die waren toegebracht door kolonisten. De twee waren ...