dinsdag 14 mei 2019

Ook Alstom ziet af van deelname aan uitbreidingsplannen lightrail in Jeruzalem

 (Foto: ActiveStills/Oren Ziv)

De uitbreidingsplannen van de lightrail in Jeruzalem zijn nog verder in de verdrukking gekomen nadat ook de Franse firma Alstom zich uit het biedingsproces heeft teruggetrokken, meldt de Electronic Intifada. Als reden geeft Alstom op bezorgd te zijn over de mensenrechtensituatie. Als gevolg van de terugtrekking hebben twee Israelische firma's, Dan en Electra, gevraagd om de periode waarin biedingen gedaan kunnen worden te verlengen. Alstom maakte deel uit van het hetzelfde consortium waaraan deze twee meededen, zodat hun bod nu in het luchtledige is komen te hangen.
De terugtrekking van Alstom werd vrijdag bekend en kwam een paar dagen nadat de Canadese firma Bombardier zich had teruggetrokken uit een ander consortium, nadat het Canadese investeringsfonds Macquarie haar steun voor dit consortium had ingetrokken.Nog weer eerder trok de Duitse gigant Siemens zich terug onder verwijzing naar risico's die te maken hadden met Israels bezetting van Palestijns gebied.
Volgens het Israelische blad Calcalist is er van de oorspronkelijk acht consortia die zich voor het biedingsproces hadden opgegeven, nu nog de helft of minder over. Maar van de overgeblevenen is het evenmin zeker dat ze overeind zullen blijven.
Een consortium waarin de Israelische firma Shafir en de Spaanse treinbouwer CAF zitten, wordt gehinderd door het feit dat de werkers van de Spaanse firma  tegen deelname hebben gestemd, wegens het feit dat het zich afspeelt in bezet gebied.
Een ander consortium waarin onder meer de Griekse bouwer GEK Terna en de Atheense vervoersmaatschappij Transit zitten, heeft financieringsproblemen. En onder de andere bieders zitten deelnemers uit China die weer voor andere problemen zorgen. In één van de consortia zit bijvoorbeeld de Chinese treinbouwer CRRC, die betrokken is bij de bouw van het hogesnelheids netwerk in Iran. En dat kan problemen geven met Amerika, dat druk uitoefent op Israel om niet met firma's in zee te gaan die de Amerikaanse boycot van Iran weigeren na te leven.
De uitbreiding van de light rail betreft twee lijnen: de bestaande ''Rode Lijn'' wordt doorgetrokken van de nederzetting/wijk van Jeruzalem Pisgat Ze'ev naar Neve Ja'acov dieper in bezet gebied, en de aanleg van een nieuwe lijn, de ''Groene Lijn'', van Mount Scopus (de Hebreeuwse Universiteit) naar de nederzetting/wijk van Jeruzalem Gilo.
 De stap van Alstom geeft de invloed aan van de langzamerhand meer en meer geaccepteerde overweging dat zakelijke bemoeienis met activiteiten in de bezette gebieden betrokkendheid in mensenrechtenschendingen en oorlogsmisdaden met zich mee brengt. Het is vanzelfsprekend ook een succes voor de BDS-beweging. Alstom dat het materieel bouwde van de lightrail in Jeruzalem, verkocht om die reden al in 2103 zijn 20 procent deelname in CityPass, het consortium dat de lightrail beheert. Het bedrijf bleef, volgens de Israelische groep Who Profits, nog wel de bouw en het onderhoud van het lopende project verzorgen. In 2015 stopte ook het Franse bedrijf Veolia met zijn betrokkenheid in CityPass. De Franse regering wijst, net als Nederland, eventuele gegadigden voor betrokkenheid bij projecten in bezet gebied, er standaard op dat dit in strijd is met de internationale wetgeving.

Geen opmerkingen:

''Israel comitted war crimes and crimes against humanitarian law in Gaza''

  Israeli authorities are responsible for war crimes and crimes against humanity committed during the military operations and attacks on Gaz...