donderdag 20 juni 2019

Leider Hamas waarschuwt: bestand is in gevaar omdat Israel het niet naleeft

Haniye
De secretaris-generaal van Hamas, Ismail Haniye, heeft donderdag gezegd dat het staakt-het-vuren in Gaza, dat in mei werd bereikt met Israel, in gevaar is. Dat is volgens hem het gevolg van het feit dat Israel het niet naleeft.
''Israel heeft geen respect getoond voor de afspraken en voor de twee miljoen inwoners van Gaza,'' aldus Haniye. ''Zij hebben geen enkele verbetering kunnen bemerken van hun  levensomstandigheden,'' zei hij tegenover buitenlandse journalisten. De afspraken verkeren volgens hem  ''in de gevarenzone''.
Israel en Gaza voerden in mei een korte oorlog waarbij aan de kant van Gaza 26 doden vielen en aan de kant van Israel vier. Israel voerde 150 bombardementen en 200 artilleriebeschietingen uit die voor miljoenen schade aanrichtten en onder meer woonblokken en winkelcentra troffen. Vanuit Gaza werden zo'n 700 raketten op Israel afgevuurd. De oorlog bedreigde het Eurovision Songfestival in de war te sturen, maar werd tijdig na Egyptische bemiddeling gestaakt.
Het bereikte staakt-het-vuren werd door Hamas als zodanig erkend. Israel gaf geen sjoege. Deze gang van zaken is inmiddels traditie sinds op zijn minst 2009. De afspraken zijn steeds hetzelfde: uitbreiding van de landbouwgronden langs de grens die door Israel tot ''veiligheidszone'' zijn bestempeld,. verbreding van de zone voor de visserij in zee, verlichting van de importbeperkingen en een begin maken met het herstel van de infrastructuur als elektriciteitsvoorziening, riolering en drinkwatervoorziening. Israel, dat dus nog nooit met zoveel woorden heeft erkend dat het de afspraken via Egypte heeft gemaakt, heeft zich er nog nooit aan gehouden. Wel werd geld doorgelaten dat geschonkenw as door Qatar. De Qatarese gezant in Gaza, Emadi, maakte donderdsga bneekdn dat er 15 miljoen dollar beschikbaar wordt gesteld: 10 miljoen  voor 60.000 arme gezinnen, en vijf miljoen voor een fonds van de VN. Nog eens 10 miljoen is kennelijk bestemd om brandstof te kopen voor Gaza's al jaren op halve kracht werkende elektriciteitscentrale.

Geen opmerkingen:

Israel is begonnen met de evacuatie van Oost-Rafah in verband met een aanval

                                                              (Foto Ma'an News) Israel is maandag begonnen met het geven van opdrachten ...