zondag 9 juni 2019

Olijfbomen afgebrand, 65 vissersboten worden teruggegeven en Palestijn gewond door verdwaalde kogel van basis

Kolonisten hebben mogelijk 1.000 olijfbomen vernield van het dorp Jalud, ten zuiden van Nablus, Een Palestijnse man van 57 raakte gewond doordat hij werd getroffen door een verdwaalde kogel van een militair oefenterrein, en de staat Isarel besloot, na een verzoekschrift van mensenrechtenorganisaties aan het hooggerechtshof dat het in de komenden maanden niet minder dan 65 in beslag genomen vissersboten van vissers in Gaza zal gaan teruggeven. Ziedaar een gedeelte van de gebeurtenissen van de afgelopen week in Palestina.
De bomen bij Jalud werden verwoest doordat kolonisten van de nederzettingen Adi Ad en Achia de boomgaarden van de dorpelingen in brand staken.Volgens het persbureau Wafa gingen tientallen bomen verloren, volgens het Palestinian Information Center waren het er mogelijk wel 1.000, behorende aan tien families.Ook werden ramen ingeslagen van de school en een cafetaria.
In het dorp Rummama ten westen van Jenin werd dinsdagavond de 75-jarige Rushdi Zuheir al-Ahmadin zijn schouder getroffen toen hij op weg naar de moskee langs een militair oefenterrein liep. Dat terrein is gelegen op grond van het dorp die het leger heeft geconfisqueerd. Al-Ahmad belandde in het ziekenhuis. De affaire doet denken aan het geval van het 4-jarige Bedoeïenenmeisje Aseel Ara'ra dat in 2011 in de nek werd geraakt werd geraakt door een verdwaalde kogel van de Israelische basis Anatot. Zij raakte volledig verlamd. Na een verblijf van enkele maanden in een ziekenhuis overleed ze.
De staat Israal liet deze week het hooggerechtshof weten dat het plan bestaat om 65 visserboten die in de loop van de tijd zijn afgepakt van vissers uit Gaza, over een periode van maanden weer terug te gaan aan hun eigenaars.
Dat - uiteraard - in overeenstemming met veiligheidsoverwegingen en beoordelingen van de politieke situatie. Het antwoord van de staat kwam in een zaak die was aangespannen door de mensenrechtenorganisaties Gisha, Adalah en Yesh Din in de zaak van Abdel Ma'ati Hadil. Israel had besloten zijn boot, die ook in beslag was genomen, weer terug te geven, maar over land, op zijn eigen kosten en zonder de visuitrusting die ook aan boord was en waarvan de waarde ongeveer 150.000 dollar bedroeg.
Gisha, Adalah en Yesh Din hadden daarop een nieuw verzoekschrift ingediend waarin zij hiertegen bezwaar maakten en eisten dat alle - onwettig - in beslag genomen vissersboten weer teruggegeven worden. De organisaties vroegen dat te doen via een duidelijke tijdtabel. Israel speelt al jaren een spelletje met de ruimte op zee waarin de vissers uit Gaza mogen vissen. De limiet is nu een drie, dan weer negen, en ook wel zes zeemijlen uit de kust. Bovendien worden de vissers op regelmatige basis lastiggevallen, beschoten, en terug naar de kust gejaagd terwijl hun boten in beslag worden genomen.
Dit was overigens niet alles van de afgelopen weken. Nog tijdens de Ramadan werd 15 families uit het noordelijke gedeelte van de Jordaanvallei te verstaan gegeven dat zij even, met hun vee, twee weken dienden te vertrekken om het leger de gelegenheid te geven op het terrein van hun dorpjes wat te oefenen.Het ging om inwoners uit de dorpjes Khirbet Humsa, Wadi al-Malih, Khirbet Samra en een gedeelte van Ras al-Ahmar. Het gebeurde bij een temperatuur van 42 graden Celsius.En tijdens de oefening verbrandden enkele tientallen dunam nagenoeg rijpe haver en tarwe door vuur afkomstig van afgeschoten Israelische granaten. Net als de visssers in Gaza zijn de inwoners van deze streek in de noordelijke Jordaanvallei aan dit soort Israelische verzoeken om even weg te gaan gewend. Het gebeurt nagenoeg elk jaar wel één of meer keren.
Los van dit alles was er dan ook nog het leger dat op verzoek van  kolonisten die Palestijnse boeren verhinderden hun land te bewerken, zoals gebeurde bij de nederzetting Susiya, waar dorpelingen uit het Palestijnse dorp Gazawi (een onderdeel van Masafer Yatta) land bezitten dat grenst aan de nederzetting. En in Beit Jala bij Bethlehem werd een stuk land van vier dunam door kolonisten overgenomen en omheind. Blijkbaar was het nu van hun.

Geen opmerkingen:

Nieuws van de nooit aflatende strijd om grond en zeggenschap op de Westoever

  Twee Palestijnen van de Westoever zijn gisteren overleden als gevolg van schotwonden die waren toegebracht door kolonisten. De twee waren ...