vrijdag 21 juni 2019

Bewoners van Sur Baher krijgen tot 18 juli om 100 flats te slopen, anders doet Israel het

ٍSur Baher (Photo Palestine Remembered)

Israeli heeft bewoners van een flats in  de buurt Wadi Humus in het tot Jeruzalem behorende dorp Sur Baher tot 18 juli de tijd gegeven om hun huizen te slopen. Zoniet dan zal de Israel dat doen, en hun de hoge kosten in rekening brengen. Dat meldt het Wadi Hilweh Information Center, een nieuwscentrum van de bewoners van de gemeente Silwan. De flats die moeten worden gesloopt maken deel uit van de 100 flats in 13 grote gebouwen in Sur Baher, die volgens het Israelische hooggerechtshof mogen worden gesloopt.  Twintig flats zijn bewoond, de rest is nog in aanbouw.
De gebouwen liggen in een gebied waarover de Israelische overheid eigenlijk helemaal niets te zeggen heeft. Wadi  Humus ligt buiten het gebied van de gemeente Jeruzalem in een gebied dat behoort tot ''Area A'' van de Westoever, dus het deel van de Westoever dat door de Palestijnse Autoriteit (PA) wordt bestuurd. De PA heeft ook vergunningen afgegeven voor de bouw. Maar het Israelische leger heeft jaren geleden een order afgegeven dat het verboden is te bouwen binnen een afstand van 250 meter van de zogenoemde ''Afscheidingsmuur'' (die door de Palestijnen de '
Ápartheidsmuur'' wordt genoemd).
Het Israelische leger gaf daarom slooporders af voor de 13 gebouwen, waarop de bewoners bezwaar aantekenden bij het hof. Advocaat Haitham al-Khatib voerde aan dat de order betreffende de 250-meter-grens nooit was gepubliceerd, dat het leger niets te zeggen heeft over vergunningen in Area A, en dat de order misschien wel geldt voor andere gebieden, maar dat in Jeruzalem op veel plaatsen veel dichter bij de Muur is gebouwd. De rechters van het hooggerechtshof, Mazuz, Amit en Fogelman veegden zijn verzoekschrift echter van tafel.
Zij verklaarden dat ''bouwen dicht bij de veiligheidsmuur zonder een vergunning beperkt de operationele ruimte (van veiligheidstroepen) bij de Muur en zorgt voor spanningen met de plaatselijke bevolking. Ook kan dit soort bouw dienen als een plaats waar zich terroristen verbergen of mensen die zich er illegaal vestigen tussen de niet-betrokken bevolking en dan terroristen de kans geven wapens te smokkelen of zelfs om vanuit het gebied Israel binnen te dringen''. De enige concessie die tijdens de rechtszaak werd bereikt, was dat het leger het aantal te slopen gebouwen van 16 naar 13 heeft verminderd en dat van sommige gebouwen de hogere delen moeten worden gesloopt, maar de lagere verdiepingen mogen blijven staan.
Voor de bewoners van Sur Baher betekent de uitspraak dat nog veel meer gebouwen op de nominatie kunnen worden geplaatst om te worden gesloopt, want Wadi Humus ligt tegen de ''Afsacheidingsmuur'' aan. Het is ook de enige plek war de bewoners van Sur Baher hun gemeente nog kunnen uitbreiden, want Sur Baher is omringd door Israelische nederzettingen en de Muur.
De affaire doet denken aan de kwestie van de wijk Wadi Yasul (Wadi Yetzol in het Ivriet) in de tot Oost-Jeruzalem behorende dorp Silwan.  Daar wees het hooggerechtshof in april een beroep af tegen een voorgenomen sloop van 500 woningenDe bewoners hadden zonder vergunningen gebouwd, omdat Jeruzalem altijd had geweigerd een bestemmingsplan voor deze wijk te maken en omdat ze toch huizen nodig hadden. Het hooggerechtshof redeneerde eenvoudig dat de bouw dus illegaal was geweest.

Geen opmerkingen:

''Zolang ik leef zal ik ik me actief herinneren hoe Rutte de massamoord heeft gesteund''

Toespraak door Jaap Hamburger (voorzitter van Een Ander Joods Geluid) tijdens de demonstratie op de Dam in Amsterdam op 26 november 2023. Vr...