zondag 11 december 2011

Protest tegen Egged-bussen in Amsterdam

Op de eerste dag dat de Israelische vervoersmaatschappij Egged, hier EBS geheten, zijn busssen uitreed in Amsterdam hebben zondag rond 25 activisten van het Netwerk Samenwerken voor Palestina een blokkade uitgevoerd. Dat gebeurde met de leuzen 'Stop Israelische Apartheid' en 'Steun Freedom Riders'. De blokkade was een vervolgactie na de solidariteitsactie van 15 november met de Freedom Riders die op de bezette Westoever plaatsnamen in (Egged)bussen alleen voor Joodse kolonisten. 
De activisten ageerden tegen het feit dat Egged de concessie in Amsterdam heeft gekregen, ondanks het feit dat Egged in Israel onder meer bussen exploiteert die de illegale nederzettingen bedienen en alleen toegankelijk zijn voor Joden. Egged schendt daarmee het internationale recht en maakt zich schuldig aan apartheid.
Egged verwierf in april de concessie om acht jaar het streekvervoer te verzorgen in Waterland, ten noorden van Amsterdam. Dat gebeurde  via zijn speciaal voor dit doel in 2010 opgerichte dochter EBS (=Egged Bussystemen). De concessie van Stadsregio Amsterdam, die eventueel met twee jaar kan worden verlengd, zou een waarde hebben van ongeveer € 500 miljoen. Het is Egged's eerste voet aan de grond in een West-Europees land.

Geen opmerkingen:

Israelische militairen doden weer Palestijn

Ibrahim Abu Yacoub Israelische militairen hebben donderdagavond opnieuw een Palestijn doodgeschoten. Het was de 33-jarige Ibrahim Mustaf...