vrijdag 30 december 2011

Israel doodt opnieuw man in Gaza

Israel heeft vrijdag opnieuw een Palestijn gedood in de Gaza-strook. Momen Abu Daf werd getroffen door een raket in de wijk Zeitoun van Gaza-stad. Vijf anderen raakten gewond, van wie er een in een ziekenhuis werd opgenomen.
Abu Daf behoorde volgens militanten in Gaza tot een salafistische groepering, Jund al-Islam. Volgens Israel maakte Abu Daf deel uit van een 'terroristisch groepje dat werd gelokaliseerd net voor het vanuit de Gaza-strook raketten op Israel wilde gaan afvuren'. Dezelfde militanten zouden verantwoordelijk zijn geweest voor het afschieten van raketten in de afgelopen dagen. Een andere salafistische militant, de 22-jarige Abdallah Telbani, werd dinsdag gedood toen een raket zijn tuktuk trof. Israel verklaarde dat ook hij een aanval aan het voorbereiden was, en wel via de grens met Egypte.
Volgens een Israelische militaire woordvoerster werden er donderdag twee korte-afstandsraketten op Israel afgevuurd en woensdag vijf. Er waren geen berichten dat de raketten schade hadden veroorzaakt.

25 opmerkingen:

Abu Pessoptimist zei

Ik ben bang dat u de mentaliteit van zijn moordenaars goed aanvoelt.

Unknown zei

Ik snap uw berichtgeving niet: een video van wat er gegeurd is wordt al jaren door Israel aan de VN afgegeven. Daar valt duidelijk te zien waar de man mee bezig was.
Nog belangrijker is dat u niet verteld hoe Israel de hele tijd weet wanneer bepaalde types daar de straat op gaan. Is ook simpel, want ook dat wordt door Israel afgegeven aan de VN: duizenden bewoners van Gaza bellen een nummer in Israel en delen mede wanneer deze types de straat op komen. U weet toch wel waarom he? De burgers van Gaza hebben meer dan genoeg van deze hele Hamas onzin. Driekwart van de bevolking werkte in Israel voordat de Hamas met zijn ge-OH begon.
Oja, de wereldbank deelde mede dat de Hamas 15.8 miljard Euro waard is. Blijf vooral geld sturen: die zijden kostuums uit Oxford street zijn duur!

Abu Pessoptimist zei

Beste Simon Soesan,
Ik denk niet dat het in mijn berichtgeving zit: ik registreer alleen wat daar - door de wereldpers vrijwel nooit gemeld - gebeurt. Het verschil is hoogstens dat ik wat meer afstand neem van de versie van de Israelische pers, die weliswaar veel incidenten ook niet noemt, maar als zij dat wel doet de versie van de Shin Bet/het leger geeft. Ik constateer zo nu en dan (redelijk vaak eigenlijk) dat die informatie niet klopt, en dat soms onduidelijk is of het wel klopt.
De vraag waarom ik dit doe, is dat ik wil laten zien hoe onhoudbaar en moreel onaanvaardbaar de situatie in en rond Gaza eigenlijk is. Het verschil tussen u en mij is dat u Hamas de schuld geeft van alles en dat ik denk dat de huidige ellende vooral te wijten is aan het feit dat Israel in 2006 de verkiezingsoverwinning van Hamas niet wilde accepteren. Het was het begin van de blokkade en betekende een onaanvaardbare verslechtering van een toch al slechte situatie in de Strook.
Mijn opvatting is en was dat Israel met Hamas had moeten gaan praten (en dat alsnog moet doen).

Uw verhaal van de video's die aan de VN worden gegeven is simpelweg niet overtuigend (ook de VN is er niet door overtuigd. Hoe kan bijv. een video van iemand die van een tuktuk wordt afgeschoten bewijzen dat hij met raketten knoeide?) En wat de verklikkers betreft: U zou beter moeten weten. Als je je buurman wilt laten liquideren, bel je dat nummer in Israel. Lekker makkelijk. U zou beter moeten weten wat verklikkers voor soort mensen zijn. Ook het gros van de Joodse onderduikers in Nederland is destijds gepakt doordat ze werden verklikt.

Unknown zei

Even nogmaals voor de duidelijkheid: ik wil u helemaal niet overtuigen. Het is duidelijk dat u niet op de hoogte brengt dat Israel de Gaza strook niet bezet, dat de gedode Hamas leden op de door de Hamas gepubliceerde lijst van functionarissen staat en dat het verklikken in Gaza iets anders ligt dan de Duiste volkerenmoorden en bezetting van Nederland.
Ik praat over feiten, u heeft het over de wereldpers. Graag ga ik een discussie met u aan over de feiten, maar ik zie dat u die nog niet onder de knie hebt.
Betreffende praten met de Hamas: er wordt wel degelijk met de Hamas gepraat, weer een feit waar u niet van op de hoogte bent.
Tot slot nog een klein verschil tussen de Israelische manier van doen en die van de Hamas: als het Israelische leger tijdens een beschieting een school in Gaza raakt, worden de verantwoordelijken op het matje geroepen en, indien nodig, gestraft. Als de Hamas een raket op een Israelische school schiet, wordt er in de straten van Gaza gedanst en snoepjes uitgedeeld.

Abu Pessoptimist zei

Beste Simon Soesan, Als u mij verwijt dat ik de feiten niet ken, komt het er vooral op neer dat ik de feiten zoals weergegegeven door de Israelische pers niet (altijd) als feiten erken. Kent u eigenlijk de feiten zelf wel, zoals weergegeven door anderen dan de journalisten van de Jerusalem Post en Haaretz? En als u dan al uw weetjes uit die kranten haalt, leest u dan wel eens de dissidenten in deze kranten, zoals Gideon Levi of Amira Hass, om niet te spreken van Uri Avneri?

Inderdaad,Gaza is niet bezet. Het wordt belegerd, wat betekent dat Israel er de grenzen, de zee en het luchtruim beheerst en het dag en nacht in de gaten houdt. Tel uit uw winst.
Het feit dat veel gedode burgers tijdens de Cast Lead Operatie (want daar doelt u op) op een lijst van Hamas-leden stonden die achteraf door de Israelische ex-officier van de militaire inlichtingendienst Jonathan D. Halevi werd samengesteld, overtuigde mij niet. Netzomin trouwens als Amnesty, B'tselem of Human Rights Watch.
En wat het verklikken in Gaza betreft, weet u wel hoe over die verklikkers in Gaza wordt gedacht? Wanneer was u daar trouwens voor het laatst?
Er werd met Hamas gepraat en ik zou dat niet weten, zegt u? Natuurlijk weet ik dat wel, dat was rond de ruil van gevangenen tegen Gilad Shalit. Ik schreef erover op dit blog. Het gebeurde indirect, via de Duitsers en Egyptenaren. Als u denkt dat dat praten nog doorgaat, kijk dan eens naar de reacties van Netanyahu op het feit dat er weer sprake lijkt van een verzoening tussen Fatah en Hamas.
Tenslotte, naar aanleiding van wat u zegt over het verschil in mentaliteit: welke straffen zijn er uitgedeeld aan Israelische militairen die scholen raakten in Gaza? Wie waren dat en welke straf kregen ze? (Ik ben benieuwd, want ik moet bekennen dat mij daar helemaal niets van bekend is terwijl ik de feiten toch heel nauwkeurig volg).
Wat betreft het uitdelen van snoepjes in Gaza (dat zou gebeurd zijn in Rafah na de moorden op vijf kolonisten in de nederzetting Itamar in maart 2011), dat was gewoon kul. Kwaadsprekerij van - ik meen, Fox News - die vooral in de Israelische pers werd nagepraat en volop werd herhaald in de uitgebreide blogosphere van Israel firsters die geen kans voorbij laten gaan om alle Palestijnen als bloeddorstige, antisemitische psychopaten af te schilderen, maar daarom niet minder een hoax was. Ik ben te lui om nu uit te zoeken wie het eerst met dit valse bericht kwam, vooral ook omdat ik denk dat ik u toch niet kan overtuigen. Niettemin ben ik toch blij te merken dat u dit blog nog steeds leest.

Unknown zei

Gideon Levi en Uri Avneri zijn kenissen van me en ik behoor tot hetzelfde kamp, om zo maar te zeggen. Mijn feiten krijg ik van alle kanten, daar ik veel Palestijnse vrienden heb en erg betrokken ben in het helpen van de samenleving en economie daar.
Ik doe daadwerkelijke dingen en hou me niet bezig met lege leuzen. De toesteand om Gaza, zowel als in de Westbank, is een resultaat van getekende overeenkmosten tussen de Palestijnse Authoriteit (Arafat zelf) en Israel, waardoor er geen claim van belegering of bezetting kan zijn. Het probleem is de geplande stagnatie van de laatste 3 regeringen, om naar de volgende stappen over te gaan.
Israelische militairen zijn gedegradeerd en soms ook uit het leger gezet, weer geen benul van de feiten van uw kant.
Ikzelf heb veel kritiek op de houding van de huidige Israelische regering, maar koop niet dat fouten aan een kant gemaakt worden. En alstublieft niet zeggen dat het gedans in de starten van Gaza kul is, ik heb opnames, gemaakt door Palestijnen, gezien. Heus, de grootste tragedie van de Palestijnen is hun leiders, niet de stomme houding van de Israelische regering.

Abu Pessoptimist zei

OK, Simon Soesan, kijk voor het verhaal over het uitdelen van snoepjes in Rafah even op deze site:
http://thinkprogress.org/security/2011/03/17/176526/a-brand-new-myth-for-the-israeli-right/
Daar wordt haarfijn uitgelegd dat het onzin was, laster eigenlijk (met de foto's).

Voor de rest rakelt u meer op dan ik kan tegenspreken in het kleine bestek van een reactie. Arafat tekende overeenkomsten in 1993 waarvan een belangrijk deel nooit is nagekomen door Rabin en opvolgers (de corridor naar Gaza bv). De overeenkomst was tijdelijk, de 'final status' had in 1998 moeten zijn bepaald. In 2000 ging Israel tijdens de Tweede intifada over tot een herbezetting van de grote steden, en sindsdien worden in strijd met alle overeenkomsten aan de lopende band arrestaties verricht in de zogenoemde 'Area A' waar Israel volgens Oslo niets te vertellen zou hebben. Het Palestijnse parlement is sinds 2006 niet meer bijeen geweest omdat veel leden in de gevangenis werden gezet en een belangrijk aantal anderen Gaza niet uit konden. Gaza is een verhaal apart, daar geldt geen enkele afspraak meer die met Arafat was gemaakt. En dan heb ik het er niet over dat (waarschijnlijk) een meerderheid van de Palestijnen in en buiten Palestina het oneens waren met het feit dat Arafat de bezetting TIJDELIJK sanctioneerde. Van een vredesoverleg is de facto al meer dan 10 jaar geen sprake meer, Israel handhaaft de status quo (=bezetting met alle checkpoints, veiligheidshekken, im-,export- en bewegingsbeperkingen, arbitraire straffen en pasjesregelingen), breidt tegen alle afspraken in met grote regelmaat de nederzettingen uit en trekt zich niets aan van herhaalde protesten van Arafats opvolgers en de internationale gemeenschap. Hoezo is er geen sprake van een bezetting of een belegering? Moet ik nog doorgaan??? Wilt u meer feiten??

En tenslotte: mijn vraag was niet of er militairen waren gedegradeerd of uit het leger gezet. Er zijn zaken aangebracht, dat weet ik. Maar mijn specifieke vraag was of die zaken ook tot iets hebben geleid, m.a.w. of u namen en feiten kunt noemen. Ik ben bang dat u dat niet kunt, want die feiten en namen zijn er niet. Ik ken twee feiten. In één werd een militair berispt omdat hij twee Palestijnen in de buurt van de nederzetting Itamar zonder duidelijke noodzaak had doodgeschoten en een andere betreffende het dorp Iraq Burin (geloof ik), waarbij een sergeant werd gedegradeerd omdat hij een situatie uit de hand had laten lopen (met als gevolg dat ook daar twee Palestijnse pubers met scherpe munitie werden gedood). Wat de procedures in Gaza betreft, ken ik geen enkele definitieve uitspraak behalve het inmiddels legendarische verhaal van de soldaat die gevangenisstraf kreeg wegens diefstal van een creditcard.

Unknown zei

Nou u schijnt het allemaal precies te weten daar in het verre Nederland, dus waarschijnlijk snap ik er nits van. Ik kan geen Israelische troepen in Palestijnse steden vinden, excuses. En om aan te komen dat de beslissingen van Arafat niet door iederen werden gewaardeerd (meerderheid? heeft u cijfers? percentages?) is echt wereldnieuws, gebeurt in Israel he-le-maal niet...hier zijn we het allemaal eens met de beslissingen van onze regering, net als in Nederland.
Maar gaat u rustig door met informatie winnen uit websites, ga niet naar Gaza, ga niet naar de Westbank - heerlijk comfortabel in uw voorkamer weet u het allemaal beter zie ik. Ik rakel maar wat hier.

Unknown zei

Nou u schijnt het allemaal precies te weten daar in het verre Nederland, dus waarschijnlijk snap ik er nits van. Ik kan geen Israelische troepen in Palestijnse steden vinden, excuses. En om aan te komen dat de beslissingen van Arafat niet door iederen werden gewaardeerd (meerderheid? heeft u cijfers? percentages?) is echt wereldnieuws, gebeurt in Israel he-le-maal niet...hier zijn we het allemaal eens met de beslissingen van onze regering, net als in Nederland.
Maar gaat u rustig door met informatie winnen uit websites, ga niet naar Gaza, ga niet naar de Westbank - heerlijk comfortabel in uw voorkamer weet u het allemaal beter zie ik. Ik rakel maar wat hier.

Anoniem zei

Gisteren kreeg ik dit bericht. Verhalen uit het veld. Met eigen ogen gezien of zal Simon Soesan zeggen dat het een droom is?

Er is een nieuw weblog verschenen van Hans Kapteijn in Israël, Palestijnse gebieden. Klik op onderstaande link om de weblog Een confrontatie te lezen:
http://www.kerkinactie.nl/blogitem.aspx?page=674

Corrie

Unknown zei

@Corrie. Anoniem geef ik normaliter geen antwoord. Maar ik ken deze kwalijke zaken en behoor tot de fervente oppositie van deze dingen. Ik geloof dat mijn reportages, columns en activiteiten hier genoeg over zeggen.

Abu Pessoptimist zei

Beste Simon Soesan, Het feit dat u in Israel zit en ik hier in Nederland, is geen argument, alhoewel het er misschien toe bijdraagt dat u uw informatie vooral van één kant krijgt, terwijl ik niet alleen Israel goed ken, maar ook in Egypte heb gewoond, de bezette gebieden vaak heb bezocht, vertrouwd ben met de Palestijnse dispora en zowat de hele top van de PLO persoonlijk heb gekend. Afgezien daarvan zie ik ook nu nog wel eens iemand en en doe ook nog wel eens wat anders dan alles via het internet volgen, (al hebt u gelijk dat ik lang niet in Gaza ben geweest. Afgelopen februari kreeg ik geen toestemming van de Shin Bet).
Dat u geen meldingen ziet van arrestaties in Nablus, Hebron of Ramallah door Israelische troepen is niet mijn fout.
Dat Arafat grote oppositie ontmoette met zijn Oslo-avontuur is evenmin een geheim. Mensen als Haidar Abbdel Shafi en Edward Said braken me hem. Said en anderen stapten uit de Nationale Raad, Mahmoud Darwish, de dichter stapte zelfs uit het PLO-bestuur, de Uitvoerende Raad. En wat denkt u van al die kampbewoners in Libanon, Syrië en Jordanië die sinds 1993 feitelijk buiten spel staan? Denkt u dat ze achter Abbas staan? Leest u wel eens wat er in Palestijnse kringen zoal wordt gezegd en geschreven? Kent u de meningen van Nasseer Aruri, Mazen Qumsiya, Nur Masalha, de meeste leidende Palestijnse intellectuelen van dit moment? Afgezien daarvan: jammer dat u op geen van mijn vragen of opmerkingen rechtstreeks ingaat. U bent wat dat betreft als al die andere Israeli's die geloven dat het allemaal wel meevalt met die bezetting, dat het vredesproces alleen een beetje stagneert en dat het allemaal nog wel een keer goed komt, bijvoorbeeld als er weer eens een betere regering aan de macht komt in Israel en als Hamas verdampt of zoiets. Ik weet dat ik u niet van iets anders zal kunnen overtuigen, ik zit immers hier en lees alleen maar het internet, en u zit daar in Haifa, dicht bij het vuur. Ik ga dus maar door met op mijn blog dingen aan de kaak te stellen in de hoop mensen wakker te schudden en wens u intussen het allerbeste.

Anoniem zei

Simon Soesan, net uw blogs gelezen en ik ben niet onder de indruk. Niet onder de indruk van jongeren die het leger in gaan en daarmee een dienst bewijzen aan de staat, niet onder de indruk van de Ethiopische joden die naar Israël gaan en eindelijk thuis zijn,"vlak voordat ze allemaal uit Ethiopië vertrokken, missionarissen een kruis op hun voorhoofd hadden getatoeëerd"Ik heb op de West Bank vele Ethiopische militairen gezien maar geen kruizen op hun voorhoofd, ook in Israel heb ik geen mensen met kruizen op hun voorhoofd gezien. Misschien zijn ze er wel maar ik heb niets gezien. Wel heb ik gezien dat deze militairen de Palestijnse boeren tegen hielden toen zij olijven wilde plukken, bij checkpoints kinderen, mannen en vrouwen tegen hielden met hun wapens.
Ik heb gegoogled op uw naam en vond toch bedenkelijke reacties op nog bedenkelijkere sites. Brabosh kunnen wij toch niet serieus nemen?
http://brabosh.com/2011/12/14/pqpct-epm/
Zelf ben ik in Haifa geweest bij een Palestijnse student, hij leefde met zijn studiegenoten in een flat met joodse bewoners, wilde niet opvallen als Palestijn.
gr. Jose

Abu Pessoptimist zei

Simon Soedan, ik moet José gelijk geven. Het is van tweeën één. Of u staat achter die reactie op dat blog van Brabosh, of u behoort, zoals u zegt, tot het kamp van Uri Avneri en Gideon Levi. Allebei is onmogelijk. (En dat staat nog los van het feit dat dat blog van Brabosh één grote vuilnisberg van verdachtmakingen en leugens is waar een normaal mens niet eens op kijkt).

Anoniem zei

Simon, heb je dit filmpje al eens gezien?
http://www.youtube.com/watch?v=KS4OXOom_vk
Zeer indrukwekkend zo ook de reacties onder het filmpje?
Je noemde het in een reactie op de site van Brabosh een onafhankelijkheidsoorlog. Uw woorden wil ik even aanhalen"Het feit dat er een 650.00 gevlucht zijn in 1948 heeft voornamelijk te maken met de oproep van de Arabische Liga destijds, die alle Arabieren gebood om ven weg te gaan, totdat ze “het land van Joden hebben gezuiverd.” Natuurlijk zijn er ook gewelddaden door Israeli’s gepleegd in die onafhankelijkheidsoorlog. Maar dat was niet de opdracht en nogmaals: het is allemaal gedocumenteerd".
Sorry Abu als ik te veel plaats maar het maakt mij een beetje opstandig als ik de reacties van Simon lees en zijn roep om vredig te leven met de Druzen en Palestijnen .Een waarheidscommissie en erkenning van de Nakba is het enige wat zou kunnen werken als je in vrede wilt leven.
gr. Jose

Unknown zei

Ik sta achter mijn reacties en blogs. Mijn blogs zijn korte verhalen of columns en mijn reacties gaan voornamelijk over het onderwerp dat men de feiten niet kent. Ik behoor tot een groep mensen die weten dat, wat er allemaal gebeurt is in het verleden, niet veranderd kan worden, maar dat we de toekomst wel kunnen veranderen. Dat doen we kritisch, maar in volle samenwerking met elkaar. Daarom wonen wij bewust in de stad Haifa, die weinig te geven heeft aan toeristen maar veel te geven heeft aan mensen die zich echt voor het conflict hier in het Midden Oosten willen inzetten. Praatjesmakers kunnen daar niet bij: alleen daden kunnen ons helpen.
Mijn blogs, columns en verhalen zijn niet om u onder de indruk te brengen en als ik gefaald heb om u te overtuigen dat haattaal geen nut heeft dan betreur ik dat, maar stopt dat mij niet in mijn inspanningen voor een eerlijk en evenwichtig samenleven hier.
Ik wens u beiden een voorspoedig nieuw jaar.

Abu Pessoptimist zei

U verwijt mij dat ik de feiten niet ken. Ik geef u de feiten, maar u gaat nergens op in. U reageert niet op gerichte vragen (wie werden veroordeeld en waarvoor) en u negeert het feit dat dat ik u erop wijs dat het verhaal van het snoepjes uitdelen in Rafah onzin was en gerubriceerd moet worden als de gebruikelijke kwaadsprekerij van het kamp van de islamofoben en Palestijnen-haters.
Het spijt me, maar ik kom tot de conclusie dat uw verwijt dat mensen de feiten niet kennen inhoudsloos is. U bedoelt namelijk in feite dat ze dingen bij de naam noemen die u liever onder het tapijt veegt. Dingen die afdoet als 'haattaal', want u wilt kennelijk liever wat illusies levend houden van een mooi Israel en een zionisme met een menselijk gezicht. Ik kan dat begrijpen - heel goed begrijpen zelfs. Het is ook uw goed recht. Maar volgens mij is het niet goed mogelijk aan een betere toekomst te bouwen zonder het verleden en de realiteit onder ogen te willen zien. U moet dat natuurlijk zelf weten, maar niet alle Palestijnen zijn als de Bassam uit uw verhaaltjes die het blijkbaar niet erg vindt dat ook de rest van Palestina stapje voor stapje wordt geannexeerd en dat Palestijnen in Israel alleen welkom zijn als ze een status als tweederangsburgers accepteren en hun eigen cultuur en identiteit inleveren.
Ik wens u een gelukkig 2012.

Anoniem zei

Simon Soesan,ik en in Haifa geweest en heb veelgezien, wat een verschillen in welvaart en wat een fout om de oude palestijnse gebouwen zo te laten verkrotten. Rondom Haifa heb ik nog een bezoe gebracht aan de vernietigde dorpen en met oude Palestijnen gesproken die vertelde over de bommen en de verdrijvingen, over de moord op mannen en ga maar zo door.Zionisme is niet vredelievend,hoe goed u het ook wil laten overkomen en hoe goed u zich inzet. Probeer in 2012 eens echt met de slachtoffers te praten, de oude mannen en vrouwen, de slachtoffers van de Nakba.
Voor een ieder een vredig en rechtvaardig 2012
jose

Anoniem zei

Simon Soesan, een jaar geleden ben ik in Haifa geweest en heb daar de ongelijkheid gezien ,ongelijkheid in wonen en onderhoud van oude Palestijnse gebouwen, zulke mooie gebouwen maar het staat te verkrotten. Ook met een jonge zeer getalenteerde student een tochtje gemaakt door de vernietigde en vergeten dorpen en daar gesproken met de slachtoffers van de Nakba.
Met een man waarvan de vader werd doodgeschoten in Eilaboun. Het dorp bezocht en gezien dat er geen mogelijkheid was om uit te breiden, dat werd hen verboden terwijl de Israëlische dorpen geen enkel verbod hadden.
http://sonsofeilaboun.com/purchase Zelfde geldt voor Sakhnin, mensen betalen dezelfde hoeveelheid belasting met veel minder service. Ken iemand die haar huis moet afbreken omdat zij het hebben gebouwd op het land van zijn vader.
Slachtoffers van het zionisme spraken met mij over de aanval op hun kerk, over de verdrijving onder het mom van "u kunt over 15 dagen weer terug"maar nooit terug hebben mogen keren. Over de dorpen die vernietigd zijn en waar het JNF bomen over geplant heeft om de sporen uit te wissen en het land zo in te nemen.
Ik weet niets van uw bedoelingen maar als u shrijft"duizenden bewoners van Gaza bellen een nummer in Israel en delen mede wanneer deze types de straat op komen, u weet wel waarom he?"dan begrijp ik u niet meer. Waarom bellen duizenden Israeli niet als er huizen van Palestijnen worden vernietigd, als hun kinderen worden bekogeld als zij naar school gaan, als hun scholen worden vernietigd of gesloten. Die kant mis ik van u en ik kan nergens controleren of het waar is wat u schrijft. Ik kan alleen afgaan op uw artikel en de plekken waar u publiceert, die plekken zijn voor mij uiterst onbetrouwbaar en helpen de vrede zeker niet.
Kent u de beelden nog van de mensen die op een heuvel stonden te kijken naar de bommen op Gaza?
Ik wel en daar wordt ik nog steeds onpasselijk van. Sorry als ik u niet echt serieus kan nemen, het gaat u goed in 2012 en hopelijk zal het echte recht zegen vieren.
gr. Jose

Anoniem zei

Hier het verslag van oud Israelische militair over de Nakba.

http://www.australiansforpalestine.net/56226
VIDEO: Public hearing re Nakba events – Testimony of Amnon Neumann 30Dec11 December 30, 2011

Hoevel meer bewijs moet je nog hebben meneer Soesan?


Corrie

Unknown zei

Daar u anoniem wenst te blijven is het moeilijk een feitelijke discussie met u aan te gaan. De hele oude stad van Haifa wordt door de gemeente gerenoveerd en ik vermoed dat er ook wel gebouwen staan te verkrotten. Niet omdat ze Palestijns zijn. Uw dom gebruik van het woord Nakba, zonder te weten dat dit slaat op een treurdag in 1918, toen Engeland en Frankrijk hier de mandaten kregen en besloten geen familiebezoeken toe te staan tussen het Franse en Engelse mandaat, bewijst mijn eerdere opmerking dat u met leuzen rond loopt en niet met feiten.
Nog wat feiten, en alstublieft onthoudt dat we in tijden leven dat alles gedocumenteerd is: JNF plant bomen enkel op gekochte grond.
En inderdaad in 1948 zijn er dorpen vernietigd en zijn er vele Arabieren weggejaagd. Toch is het overgrote deel weggegaan op aandringen van de Arabische Liga, die beloofde in enkele weken de Joden de zee in te drijven. Misdaden zijn aan beide kanten begaan.
Uw zin "slachtoffers van het zionisme" legt me uit dat u uit gevoelens, en niet uit het kennen van feiten praat, wat uw recht is, maar niet veel helpt.
En echt, die verhalen dat Israel vandaag Palestijnse kinderen bekogeld als ze naar school gaan kloppen niet.
Maar ik begrijp dat het voor u belangrijker is deze onzin te spuiten dan de feiten onder de ogen te zien.
De situatie is hier heel moeilijk en wij zijn een groep van Joden en Palestijnen die het beu zijn om te horen wie er misschien de meeste schuld heeft of de meeste misdaden heeft begaan. Wij willeen een beter leven voor onze kinderen en zelfs het gemakkelijk gooien van rare leuzen en aanhalen van individuele sites of verklaringen kunnen de loop van de geschiedenis niet veranderen. Wij brengen meer dan 500 zieke Palestijnse kinderen naar Israelische ziekenhuizen voor behandleing en betalen ervoor. Wij hebben economische oplossingen gevonden voor export uit Palestina. Wij hebben een dialoog tussen de verschillende groepen. Hier. In Israel en in Palestina. We houden ons bezig met de complexe realiteit hier en noch u, anoniem, nog een meneer die zich de vader van een optimist noemt, hebben het recht niet om mij te beoordelen na bijna 40 jaar in dit land.

Abu Pessoptimist zei

Beste Simon Soesan,
Het kan heel goed zijn dat u het goed meent en goed doet. Ik ken u niet en heb daar geen oordeel over. Wat ik wel kan, en waar ik net als iedereen ook het volste recht toe heb, is beoordelen wat u schrijft, hier en elders. En dan constateer ik dat u steeds roept dat anderen het fout hebben en de feiten niet kennen, terwijl uw eigen kennis van de feiten (nu weer omtrent de nakba, of het planten van JNF-bossen alleen op gekocht land) controleerbaar op onjuiste informatie berust. Iemand die anderen verwijt dat ze de feiten niet kennen en zelf zegt de waarheid in pacht te hebben, maakt discussie moeilijk. Iemand die zoals u dan ook nog eens met onjuiste waarheden schermt, maakt discussie onmogelijk. Dat is alles voor het moment. Jammer, want ik houd van discussies.
U vergist zich trouwens ook als u naar me verwijst als iemand die zich vader van een optimist noemt. Ik baseerde de naam van mijn blog op een roman van een verbazend knappe schrijver, die u als plaatsgenoot van deze man en als iemand met eigen schrijfaspiraties toch zou moeten kennen, zeker als u zegt u graag met Palestijnen te verstaan over de situatie en hoe die te verbeteren.

Trees zei

Geachte meneer Soesan,ik heb alle commentaren eens goed gelezen, en kan het niet laten om er eens op te reageren. Ten eerste om Abu te verwijten dat hij niet op de hoogte is omdat hij "comfortabel in Nederland zit en U hier en u daaraan ontleent meer kennis te hebben" is ronduit belachelijk. Ik denk dat Abu heel goed weet waarover hij het heeft, en dit is geen inhoudelijk argument om uw argumenten te onderbouwen. Ook ik woon in Israel en kom daarbij regelmatig voor mijn werk op de Westbank, en ondanks het feit dat ik hier woon, heb ik toch een hele andere opinie dan u, en sta ik recht tegenover u. Dus mij kunt u niet verwijten dat ik er niets van af weet omdat ik niet hier zit. Toevallig weet ik een beetje hoe de situatie in haifa is, en die is zeker voor de arabisch-palestijnse bevolking niet goed. Ze worden achtergesteld wat betreft huisvesting, de arabische wijken wadi Nisnas en halisa , daar wordt haast niets gerenoveerd, mensen mogen hun huizen niet eens zelf renoveren, en worden op alle gebied, zoals educatie, werkmogelijkehdene etc. achtergesteld.Ik geef u een link naar een website van een NGo die in Haifa, in de wijk Wadi Nisnas, erg actief is. http://www.sdc-haifa.org/eng/

Ook zegt u niet naar de geschiedenis te kijken, maar naar de toekomst, maar is het Israel zelf niet wat nog steeds denkt zich alles te kunnen veroorloven vanwege de geschiedenis. En dit constant aanhalen. Uw feiten over de Naqba kloppen niet, namelijk dat de palestijnen werden opgeroepen door de arabische legers om even het veld te ruimen.U kent het werk van de new historians, Ilan pappe en Benny Moris. Deze laatste spreekt tegen dat de palestijnen uit zichzelf zijn weggegaan, maar concludeert daaraan de conclusie dat de zionistische legers nog even door hadden moeten vechten om nog wat meer palestijnen over de grens te kieperen. Maar uit hun boeken blijkt dat het wel even anders was dan U het hier beschrijft, en ook weet ik dat uit verhalen van mensen zelf die de Naqba hebben meegemaakt. Ze werden op trucks gezet, zijn gevlucht uit angst voor een massaslachting ( o.a deir yassin, tantura, eilabun etc.) maar zelfs als mensen vertrokken zijn omdat ze werden opgeroepen door de arabische legers, dan nog heeft men het recht om terug te keren. Mensen vluchten als het oorlog is,zoals jaren geleden in yoegoslavie, en vele andere landen waar oorlog uitbreekt, maar men kan altijd terug keren. Dus ook de mensen die in 1948 heel naturlijk reageerden op een oorlog, vluchten en betere tijden afwachten. Maar helaas, ze hebben nooit mogen terugkeren. Ook na 1948 zijn er mensen uit hun dorpen verjaagd. ( Iqrit, Bir'am en vele anderen) en hebben nooit het recht gekregen om weer terug te keren. Zo kan ik veel van uw argumenten onderuit halen. Maar ik neem aan dat u deze ook wel weet, maar er alleen niet aan wil, en zolang u net doet alsof het allemaal wel meevalt, zal het moeilijk blijven hier. Ik heb geen zin om hele verhandelingen te houden over hoe het vlgs mij is, daar zijn legio boeken over geschreven en ook dit blog van abu pessoptimist ( genoemd naar een van de grootste palestijnse dichters Emil habibi, geboren in haifa. Google hem maar eens, interessant persoon).Ik ben vaak in haifa, wie weet komen we elkaar nog wel eens tegen. Groet

Unknown zei

@Trees. Graag ontmoet ik je in Haifa. Wil graag zien waar Palestijnen en Arabieren zo onderdrukt en achtergesteld worden.

Elisabeth zei

Ik heb vaker reacties van Israeli's gelezen die beweren 'links' te zijn, of zelfs actief in Gush Shalom bijvoorbeeld, en die dan vervolgens een enorme vloed anti-Palestijnse propaganda en Zionistische mythes beginnen te spuien.
Soms is het denk ik een bewuste taktiek, maar meneer Soesan lijkt me gewoon een warhoofd.

Nieuws van de nooit aflatende strijd om grond en zeggenschap op de Westoever

  Twee Palestijnen van de Westoever zijn gisteren overleden als gevolg van schotwonden die waren toegebracht door kolonisten. De twee waren ...