woensdag 28 december 2011

Israelisch hooggerechtshof keurt exploitatie van Palestijns eigendom op de Westoever goed

Opperrechter Dorit Beinisch

Het Israelische hooggerechtshof heeft opnieuw een uitspraak gedaan waarbij internationale juristen de wenkbrauwen kunnen fronsen. In een twee jaar oude zaak sprak het uit dat Israel gerechtigd is grondstoffen voor eigen gebruik te onttrekken aan de bezette Westoever.
Het ging om tien steengroeven op de Westoever die Israelisch eigendom zijn. Het product van de steengroeven wordt voor 94% geleverd aan Israel binnen de groene lijn. De zaak was in 2009 aangespannen door de NGO Yesh Din, die op grond  van een bepaling van de Conventie van Den Haag van 1907 aanvoerde dat grondstoffen van een bezet gebied tijdens de bezetting alleen mogen worden geëxploiteerd ten behoeve van dat gebied zelf.

In de uitspraak, die was geschreven door de voorzitter van het hof, Dorit Beinisch, en tevens voor rekening kwam van twee mede-leden van het hooggerechtshof, werd de lezing van de staat Israel overgenomen dat exploitatie van de hulpbronnen  van de Westoever geoorloofd is in afwachting van afspraken over de eindstatus van het gebied volgens de akkoorden van Oslo. Dat die uitspraak over de eindstatus van de gebieden al in 1998 had moeten zijn gedaan volgens diezelfde akkoorden, nam Beinisch niet mee in haar vonnis.
Afgezien van deze overweging keek Beinisch ook naar de Conventie van Den Haag en daarbij bepaalde zij dat de exploitatie ten goede kwam aan de Westoever, omdat er Palestijnen in dienst zijn van de steengroeven in kwestie, en omdat de steengroeven belasting afdragen aan de Palestijnse Autoriteit. Daarmee zou de exploitatie bijdragen aan de economie van de Westoever, aldus de uitspraak.
Kalksteengroeve bij Hebron
Michael Sfard, de advocaat an Yeh Din toonde zich teleurgesteld, al was er één punt waarop de NGO in het gelijk werd gesteld Dat was de overweging van het Hof dat zolang de bezetting duurt, geen nieuwe steengroeven mogen worden geopend.
 Noam Sheizaf, die het nieuws ook bracht (op de site +972) tekent erbij aan dat het de zoveelste dubieuze uitspraak is van het hooggerechtshof over de bezette gebieden en de Palestijnen. In de jaren zeventig keurde het hof de bouw van de nederzettingen goed met de aantekening dat ze niet mochten worden gebouwd op privé land van Palestijnen (wat in de praktijk een wassen neus was). Een tiental jaren later keurde het marteling goed, onder de aantekening dat het alleen om 'mild lichamelijk geweld' mocht gaan om 'tikkende tijdbommen' tot het geven van informatie te bewegen. Ook dat was een wassen neus waar gemakkelijk de hand mee kon worden gelicht. Vervolgens ging het hof akkoord met de zogenoemde 'targeted killings', wat neerkomt op standrechtelijke executies van individuen die door Israelische inichtendiensten als 'terroristen' zijn aangemerkt (anders gezegd: moord gepleegd door de staat). En tenslotte ging het akkoord met de bouw van de zogenoemde 'Muur (veiligheidshek) diep in Palestijns gebied (alleen met wat lichte correcties hier en daar), en dat geheel in strijd met alle juridische principes en een uitspraak van het Internationale Gerechtshof in Den Haag.

20 opmerkingen:

Wim Lankamp zei

'tien steengroeven op de Westoever die Israelisch eigendom zijn'???

Abu Pessoptimist zei

Blijkbaar, ja. Haaretz meldt dat het gaat om tien stuks.

Gennadi zei

Wim,
Wat verbaast je eigenlijk? De Israëliërs betalen voor de eigendommen en meestal veel meer dan zijn waard zijn.
In feite de hele Land van Israël was grotendeels door de Joden gekocht.

Trees zei

Ach Gennadi, het hele land is gekocht door de Israeliers? Wil je ons dit echt laten geloven?En ze betalen voor de eigendommen? Wat een nonsens. Niet eens de moeite waard eigenlijk om op te reageren, maar ik ben en blijf verbaasd iedere keer dat ik dit soort onzin weer moet lezen. Israel betaalt voor niks, ze stelen eht gewoon.

Abu Pessoptimist zei

Kom kom, Gennadi, laat je niet meeslepen door propagandapraatjes. Bij het uitroepen van de staat Israel was 6% van het land in Israelische handen.
En over het verwerven van grond voor nederzettingen e.d.(wat geen privégrond mocht zijn, zogenaamd) zou ik je schrijnende verhalen kunnen vertellen. Op mijn werkkamer hangt al jaren een foto van een boer uit Husan, een zekere Osama, die mij zijn eigendomsbewijs laat zien van grond waar nu de nederzetting Beitar Illit op staat. Osama's papier uit de Turkse tijd werd door een Israelische rechtbank niet als geldig erkend. Er werd geloof ik in het stuk een boom genoemd die 80 jaar na dato niet meer door de landmeters was aangetroffen...... Osama kreeg geen cent voor zijn grond.

Franklin Ryckaert zei

Anja Meulenbelt heeft niet voor niets een van haar boeken genoemd "Het Geroofde Land".Gennadi,oude leugens werken niet meer,get over it!

Paul zei

1.niet eens zijn met een rechterlijke uitspraak betekent niet dat er geen recht gesproken wordt. Men kan in Israel gewoon naar de rechter, het is een westers georienteerde democratie omringd door corrupte, onderdrukkende, dictatoriale regimes, waar uberhaupt geen fatsoenlijke rechtspraak is.

2.iedere regering heeft de verantwoordelijkheid haar burgers te beschermen. De muur, hoe ongelukkig ook, heeft het aantal aanslagen nagenoeg terug gebracht tot 0. Als de palestijnen ware vrede willen en terreur en geweld afzweren, kan de muur weg.

3. Idem inzake het pro-actief uit de weg ruimen van terroristen. Is helaas een gevolg van de onconventionele wijze van oorlogsvoering , zijnde terreur, door de Palestijnen

4.komt er echte vrede? Hudna en Dar-Al Islam zijn de kernbegrippen. Genoeg om over na te denken dus.

Abu Pessoptimist zei

Beste Paul,
1) Recht bestaat er wel voor Israeli's, alhoewel niet altijd voor Palestijnse Israeli's. Wat de bezette gebieden betreft is de Israelische rechtspraak volstrekt in strijd met het internationale recht.
2). Het gaat niet om de Muur, het gaat om de plek waar de Muur staat.
3) Als Palestijnen Israeli's pro-actief uit de weg ruimen heet het terreur? Als Israeli's het zelfde doen is het preventie? U zegt eigenlijk dat Palestijnen geen rechten hebben.
4) Een hudna lijkt me zeer nastrevenswaardig. Beter dan onderdrukking en bezetting handhaven en periodiek oorlog(jes) voeren. Dar al-Islam is tegenwoordig een begrip dat vooral bestaat in de hoofden van mensen die 'Orientalisten' als Bernard Lewis serieus nemen.

Elisabeth zei

Die muur heeft niets met het verminderen van het aantal aanslagen te maken. Het heeft te maken met de actieve rol van de Palestijnse Autoriteit (niet dat ze daar dank van Israel voor krijgen).Ik weet niet hoe ver die muur nu gevorderd is maar een paar jaar geleden (toen er allang geen aanslagen meer waren) was hij maar voor 60 procent klaar. Makkelijk om op de 40 procent overgebleven grens over te steken.
Ook nu nog zijn er dagelijks tienduizenden Palestijnen die via sluipweggetjes voor een hongerloontje als dagloner aan de slag gaan in Israel. (Laatst nog een lange reportage daarover in de NRC.) Makkelijk alweer om je daartussen te mengen als je een aanslag wilt plegen.

Als de wanhoop in de toekomst zo groot wordt dat de Palestijnen weer overgaan tot zelfmoordaanslagen dan zul je zien dat die hele muur NIETS uithaalt.

En zoals Abu Pessoptimist ook al aangaf: Als je zo nodig een muur om jezelf heen wilt, bouw die dan op je eigen grond, niet op die van de buren.

Paul zei

Beste Abu,

Toch krom je redenering.
1. Israel ruimt preventief terrorosten uit de weg. Gelukkig maar, anders zouden er eerst burgers moeten omkomen voordat ze van je actie mogen ondernemen. Hamas echter is er alleen maar op uit burgerslachtoffers te veroorzaken. Lijkt me toch een groot verschil met benadering van Isrrael.

2..juridisch is er geen sprake van bezetgevied, hooguit betwist gebied. Interessant te lezen in deze is "israel, een staat ter discussie" van schrijver De Blois

3.het zo makkelijk aan de kant zetten van begrippen als Hudna en Dar Al-Islam geeft aan dat je de religieuze dimensie zwaar onderschat. Vriendelijker geformuleerd: we geven er een andere waarden aan. De toekomst zal echter zichtbaar maken wie er gelijk heeft.

Abu Pessoptimist zei

1) Het is maar wat je gelooft. Die zes mensen in Rafah, onder wie een baby van twee, die Israel doodde nadat er een paar aanslagen waren gepleegd op een weg bij Eilat (zie mijn blog van 19 augustus), rangschikt u ook onder dit 'preventieve''optreden? Ook al hadden ze niets met die aanslagen te maken? En bij al die andere gevallen gelooft u ook blindelings dat Israel 'preventief' te werk gaat? Ik ben wat dat betreft minder gelovig dan u. Ik geloof niet altijd in Israels preventieve bedoelingen. Er waren ook onder die gedode mensen net iets teveel mensen die ik goed gekend heb.

2) Ook dit is een geloofsartikel, populair bij Christenen voor Israel, maar verder nergens. Ik houd me liever aan de uitspraken van het Internationale Hof van Justitie.

3)De religieuze dimensie van het conflict wordt door bepaalde groepen juist zwaar overschat. ik doe daar als oud-Egypte en Midden-Oostencorrespondent met een redelijk goede kenmnis van de 'islam-scene' even niet aan mee. Trouwens ook de Egyptische Moslim Broederschap en Hamas spreken niet in termen van een Dar al-Islam en beide zijn ook bereid overeenkomsten met Israel aan te gaan, c.q. na te leven.

Paul zei

Beste Martin,

1. In iedere strijd, oorlog gebeuren er foute dingen, onschuldige slachtoffers. Triest maar waar. Een van De twee als heilig boontje aanwijzen staat ook ver van de waarheid. Het zijn aan beide zijde mensen, met hun fouten en onhebbelijkheden.

2. Het boek als een geloofsartikel wegzetten is wel erg makkelojk en niet inhoudelijk. Het boek geeft heel helder weer waar er met 2 maten gemetwn wordt en hoe vooringenomen en bevooroordeeld dit politieke orgaan is, de VN. Het zijn niet slechts beweringen, maar alles wordt inhoudelijk onderbouwd. Te makkelijk zet je dit dus weg als een geloofsartikel.

3. Ik weet niet waar je het op baseerd dat Hamas bereid is overeenkomsten af te sluiten met Israel ?! Ze erkennen de staat Israel niet eens.
Ten diepste is het een religieus conflict is mijn overtuiging. Daarom lachen die terroisten, want dat zijn ze toch, zich suf om de naievelingen uit het westen die ze als humane huifkar voor hun karretje laten spannen.
Als je thuis bent in de arab/islam wereld, moet je toch als geen ander weten hoe onverdraagzaam deze wereld staat tegenover Joden en christenen. Iedere dag wordt dat weer bewezen. Een organisatie als Open Doors heeft niet voor niets zijn handen vol in deze gebieden.

Bijzonder dus dat je de religieuze dimensie minimaliseert.

Abu Pessoptimist zei

Beste Paul,
1) Dit is geen oorlog. De Palestijnen zijn in de verste verte geen partij voor de vierde militaire macht ter wereld. Daar gaat het me in de eerste plaats om. Voor de rest: ik ben net zo tegen Palestijns geweld tegen burgers als tegen Israelisch geweld tegen burgers.

2) Ik ken het boek van De Blois niet, maar wel de redenering dat het mandaat indertijd voor heel Palestina gold en derhalve de Balfour Declaration ook geldigheid had voor de Westoever (en Jordanië. Maar ik ken ook de karrevracht aan tegenargumenten. Ken jij de redenering van het Internationale Hof?

3)Toen Israel met de PLO ging praten in Oslo erkende de PLO Israel ook niet, maar wel alle relevante VN-resoluties. Erkenning was een gevolg van de onderhandelingen. Hamas bevindt zich in een vergelijkbare situatie als de PLO destijds, begin jaren '90
Het conflict heeft een religieuze dimensie, maar het is een zijlijn. Het zijn vooral extremisten onder de Joden, moslims of christenen die het in de eerste plaats als zodanig definiëren. (Waarmee ik niet wil ontkennen dat er aan de positie van christenen in bijv. Egypte veel te verbeteren valt).

Gennadi zei

Beste Martin,
Ik laat me zeker niet meeslepen door door wat jij noemt propagandapraatjes.
Twee taken van mijn familie woont al bijna 100 jaar (sinds 1915 en 1923) in Palestina/Israël, dus alles wat ik zeg is op de harde feiten gebaseerd. O.a. wat betreft de grondeigendommen.

Abu Pessoptimist zei

Gennadi,
Het feit dat jij familie in Israel hebt is nog geen bewijs, toch?

Elisabeth zei

Gennadi, wat zeg je hier dan van? Verzint deze man maar wat?

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=KS4OXOom_vk

Anoniem zei

Paul,

Tja Open Doors is een zeer betrouwbare bron en doet geweldig werk in Afrika.
Evangelisten die vertellen over homos en hoe je die kunt genezen, dat abortus niet mag en ga maar zo door. In Nigeria worden vele kinderen aangezien als heksenkinderen, een combinatie van christelijk geloof en hekserij biedt hen uithongering, verminking en de dood.
http://www.welingelichtekringen.nl/1542-jacht-op-kindheksen-in-nigeria.html
google hoe men in Afghanistan de bevolking wil gaan evangeliseren, handig in een oorlog.
Maar goed, waarom worden de christenen in Palestina dan niet beschermd tegen de bezetting door Israel, waarom mag hun land rondom Bethlehem worden gestolen, worden zij gevangen genomen en hun huizen afgebroken, of zijn dit tweede rangs christenen?
Hoeveel moslims zijn er door de christelijke regeringsleiders door leugens en bedrog de stenen tijdperk of de dood in gebombardeerd?
Zoek eens uit waarom er ineens zoveel strijd is in Nigeria, een Amerikaanse zakenman vertelde laatst in een aflevering van Tegenlicht dat hij hoopte op een afscheiding van noor/zuid Nigeria( grondstoffen zijn vaak de oorzaak van conflicten en als je dan religieuze zaken kunt opwarmen en de bevolking kunt ophitsen of georganiseerde aanvallen kunt plegen, dan heb je zo een oorlog en de zakenman zijn geld)
pff wat een volzinnen en wat voel ik mij toch opgefokt als ik al dat religieuze gedoe lees. Arme mensen die moeten lijden onder geweld. Toch gek dat de VS voor een paar miljard aan wapens heeft verkocht aan SA, Irakese regering steunt en wapens aan andere moslimlanden verkopen.
gr. Jose

Paul zei

Jose,

Wat een onsamenhangend verhaal. Maar ik vermoed dat je iets tegen religie hebt.

Anoniem zei

Paul, sorry als het een onsamenhangend verhaal voor je was. Dat krijg ik altijd als mensen het christendom boven andere geloven wil verheffen.
Open doors heb ik aangehaald omdat u dat als voorbeeld nam, Open doors in Afrika tegen de bestrijding van onderdrukking van christenen.
"Een organisatie als Open Doors heeft niet voor niets zijn handen vol in deze gebieden.". U weet toch wel wat er in Nigeria gebeurt onder het mom van christendom, hopelijk doet open doors daar ook iets aan.
Ik ben voor een wereld waar geloven elkaar respecteren en zich niet superior voelen boven het andere geloof. Ik ben tegen het evangeliseren van mensen , zeker niet in oorlogsgebieden ,want waarom evangeliseert men daar, voor de mensen of voor de kerk?
Paul, ik ben nu drie keer op de West Bank geweest en twee keer bij de Palestijnen in Israel, het valt mij zo op dat men zo gelaten is, dat men vreedzame protetsacties voert en dat men nog steeds zo beschaafd is. Ik weet niet of ik dat zou kunnen opbrengen , ik zou niet kunnen opbrengen dat alles wordt vernietigd. Ook zijn de Palestijnse christenen hier slachtoffer van, doet open doors ook iets tegen het geweld van Israël tegen christelijke Palestijnen, dat zou hen sieren.
gr.Jose

Anoniem zei

Jose,

Ook ok ben een aantal keer in de Palestijnse gebieden geweest. Ben je ook in Egypische steden, buitenwijken geweest bijvoorbeeld ? Het is overal dezelfde arabische potnat. Daar verschilt de westbank niet in. Ook daar zijn de inwoners slachtoffer van hun eigen regime net als onder de meeste andere arab regimes. Don't blame Israel for all, al hoor je mij niet zeggen dat de Israeliers geen fouten maken.

Maar laat je in jouw naieviteit niet meesleuren in dat emo-verhaal over die Palestijnen. Ja, geen pretje daar, net als in de rest van de arab world, maar komt door eigen leiders. Palestijnen zijn slechts speelbal in handen van andere arab leiders in hun strijd tegen Israel.

Tip: stop met dat onzin verhaal over open doors. Dat is een zeer bijzondere en betrokken organisatie, bij ALLE onderdrukte christenen ter wereld.
Quess what: de meeste van die onderdrukte christenen bevinden zich naast Noord Korea in de arab/islam wereld.

't ga je goed.

Tenminste 15 kinderen in Noord-Gaza gestorven als gevolg van ondervoeding

Een dropping Tenminste 15 kinderen zijn  de afgelopen dagen overleden in het Kamal al-Adwan ziekenhuis in Gaza-stad als gevolg van uitdrogin...