vrijdag 23 december 2011

Hamas, de Islamitische Jihad en andere fracties 'op weg' om lid te worden van de PLO


 Overleg in Cairo. Aan het hoofd van de tafel (respectievelijk 5e,4e,en 3e van rechts) president Mahmoud Abbas, voorzitter van het PLO-parlement Selim Zaanoun, en de leider van Hamas, Khaled Meshaal.  

 Verschillende Palestijnse fracties, waaronder Hamas zijn 'op weg' om lid te worden van de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie PLO. Dat heeft Khaled Meshaal, de leider van Hamas donderdag gezegd na afloop van een bijeenkomst van Palestijnse leiders in Cairo. De bijeenkomst was een vervolg op een bijeenkomst een maand eerder van Meshaal met Mahoud Abbas, de leider van Fatah en van de PLO, waarin hun in mei gesloten verzoeningsakkoord weer werd opgepoetst. Deze toenadering van Hamas en Fatah lijkt een opstap te worden naar een bredere Palestijnse heroriëntatie en het nieuwe leven inblazen van de wat in het ingerde geraakte PLO.  
De bijeenkomst, die ook werd bijgewoond door de leider van de Egyptische inlichtingendienst Murad Muwafi, was een samenkomst van het zogenoemde ''voorlopige leiderschap'. Deelnemers waren de leiders van alle Palestijnse fracties inclusief het Uitvoerende Comité (=hoofdbestuur) van de PLO. Voorzitter van de bijeenkomst was Mahoud Abbas. Het was de eerste keer dat dit voorlopige leiderschap samenkwam sinds het in 2005 was gevormd met de bedoeling om te overleggen over hervormingen van de structuur van de PLO en over de toelating van fracties zoals de Islamitische Jihad en Hamas. 
Het was 'de eerste concrete toepassing van de overeenkomst van Cairo betreffende de verzoening en deelname van alle politiek krachten', zo zei Azzam al-Ahmed, een lid van de Fatah-delegatie en een van de mensen die de meeting had voorbereid. De bedoeling van de drie dagen durende bijeenkomst, zei hij tegen het persbureau AFP, was te werken aan de herstructurering van het leiderschap van de PLO en van de Palestijnse Nationale Raad (PNC), het PLO-parlement, dat 650 leden telt, en al 15 jaar lang niet bijeen is geweest. Azzam zei dat de volgende bijeenkomst van het voorlopige leiderschap plaats zal vinden op 2 februari, eveneens in Cairo.
Mustafa Barghouti, een onafhankelijk parlementslid en lid van het Palestijnse Nationale Initiatief (PNI) noemde de deelname van onafhankelijken zoals hijzelf of de zakenman Munib al-Masri naast vertegenwoordigers van Hamas en de Islamitische Jihad, 'een historische  gebeurtenis', omdat het de eerste keer was 'dat er sprake was van een verenigd leiderschap van alle politieke en intellectuele stromingen'.   
Eerder donderdag had Abbas zijn handtekening gezet onder de formatie van een negen man sterk lichaam dat toe moet zien op nog vast te stellen verkiezingen voor een Palestijnse president en de PNC. Hamas zei in een verklaring dat de groepen hadden besloten een verkiezingscommissie samen te stellen met leden van alle fracties, die de verkiezingen moet gaan organiseren. Leider van de commissie wordt Selim Zaanoun, de huidige voorzitter van de PNC. De commissie komt volgende maand in Jordanië bijeen. Een ontwerp van een verkiezingswet werd de delegaties ter hand gesteld om daar volgende maand een oordeel over te kunnen geven.
Uit reacties werd duidelijk dat veel mensen en instanties niet precies begrijpen wat de consequenties zullen zijn van een eventueel lidmaatschap van Hamas van de PLO. Gesuggereerd werd dat dat een radicalisering van de PLO zou inhouden. In Israel werd met enige schrik gereageerd op het nieuws dat de verzoening Fatah-Hamas nu toch vorm lijkt te krijgen en hier en daar zag ik de reacties dat dit nu het definitieve einde van het Oslo-proces gaat betekenen. In wezen betekent het echter bijna het tegendeel. Hamas, dat zich er al eerder mee akkoord heeft verklaard dat de Palestijnse Autoriteit met Israel onderhandelt op op basis van 'Oslo' mits het eindresultaat maar aan een referendum wordt onderworpen, zal bij toetreding tot de PLO ook de door PLO aangenomen standpunten en door de PLO geaccepteerde akkoorden onderschrijven. Dat betekent goedkeuring van een twee-statenoplossing en een in principe meegaan met de akkoorden van Oslo. Dat is overigens niet echt nieuws, want Hamas heeft zich hier in verklaringen al jaren geleden voor uitgesproken (de VS en de EU doen echter al sinds 2006 alsof het tegendeel het geval is). Wèl is het zo dat Hamas kritisch staat tegenover de wijze waarop de onderhandelingen met Israel tot nu toe zijn gevoerd. En dat zal ongetwijfeld in de PLO naar voren worden gebracht als Hamas lid wordt van die organisatie.

Geen opmerkingen:

Tien doden bij luchtaanvallen ''door onbekenden'' in grensgebied Irak-Syrië

 Zeven  mensen zijn gedood en een zestal vrachtauto's is vernield in het Albu Kamal gebied aan de oostelijke grens van Syrië met Irak. D...