woensdag 7 december 2011

Israel deporteert opnieuw parlementariër van Hamas uit zijn woonplaats Jeruzalem

 Bannelingen: vlnr de voormalige minister voor Jeruzalem Khaled Abu Arafa, en de parlementariërs Mohammed Totah en Ahmed Attoun op de dag in juni van dit jaar  dat zij een vol jaar op het terrein van het Internationale Comité van het Rode Kruis in Jeruzalem zaten.

Een Israelische militaire rechtbank heeft dinsdag de deportatie gelast van de Palestijnse parlementariër Ahmad Attoun. Hij zal worden uitgewezen naar Ramallah.
Attoun werd in september voor het kantoor van het Internationale Comité van het Rode Kruis in Jeruzalem opgepakt. Hij had daar onderdak gezocht met drie andere uit Jeruzalem afkomstige Palestijnse parlementariërs die dreigden te worden uitgezet uit hun woon- en geboorteplaats. De vier, Mohamed Abu Teir, Mohammed Totah en de ex-minister voor Jeruzalem in de regering van Hamas en Fatah die in 2007 kortstondig bestond, Khaled Abu Arafa, waren net als Attoun in 2007 door Israel gearresteerd en in de gevangenis gezet wegen hun lidmaatschap van Hamas. Na hun vrijlating in 2010 werd van alle vier de identiteitskaart ingenomen en werd hun te verstaan gegeven dat zij het recht op hun inwonerschap van Jeruzalem hadden verloren.
De vier vluchtten naar het Internationale Comité van het Rode Kruis, waar Abu Arafa en Totah nu nog steeds verblijven. Abu Teir werd al eerder opgepakt en door een militaire rechtbank uitgezet. 
 Zijn zaak was toen een juridisch precedent dat veel aandacht kreeg, met name omdat de uitspraak van de militaire rechtbank volstrekt ingaat tegen internationale rechtsregels - met name de Vierde Conventie van Genève - die het ontnemen van het recht op inwonerschap van bewoners van bezette gebieden, en het deporteren van die inwoners, zeer uitdrukkelijk verbieden.

Geen opmerkingen:

Nieuws van de nooit aflatende strijd om grond en zeggenschap op de Westoever

  Twee Palestijnen van de Westoever zijn gisteren overleden als gevolg van schotwonden die waren toegebracht door kolonisten. De twee waren ...