dinsdag 14 februari 2017

Drie huizen gesloopt in Jeruzalem en twee nieuwe ''outposts'' in de Jordaanvallei erbij

Een nieuwe Israelische outpost in de Jordaanvallei bij Um Zuka (foto Nirit Haviv)

Israel heeft dinsdag drie huizen gesloopt in Issawiya behorend bij Jeruzalem, waarvan er twee nog in aanbouw waren. Vrijwel tegelijkertijd werd bekend dat er in januari door Joodse kolonisten twee nieuwe outposts zijn opgezet in de Jordaanvallei. Haaretz onthulde maandag dat een kolonistenorganisatie destijds een lening van ongeveer miljoen dollar kreeg van de Israelische regering om twee outposts op te zetten op Palestijns privé land. Deze outposts, Migrom en Amona, zijn intussen op last van het hooggerechtshof gesloopt.
Bij de gesloopte huizen in Issawiya ging het onder meer om een huis van Salih Turk en zijn 11 leden tellende familie. Huiseigenaar Turk vertelde dat de familie 's ochtends vroeg uit het huis werd geëvacueerd en dat zij geen bezittingen konden meenemen. Daarna werd het huis gesloopt.
Turk is nog bezig een boete van 25,000 shekel ($6,680) af te betalen die hem verleden jaar werd opgelegd.
Muhammad Abu al-Hummus, lid van het plaatselijke comité in Issawiya, vertelde Ma'an dat dinsdag nog twee andere huizen tegen de vlakte gingen in de wijk. Beide waren nog in aanbouw, zonder vergunning omdat Israel die vrijwel nooit aan Palestijnen verleend.
Haaretz en de site +972 Magazine meldden intussen dat er in de Jordaanvallei een nieuwe Joodse outpost aan het verrijzen is. Volgens Haaretz gaat het zelfs om twee nieuwe outposts (bovenop de ruim 100 al bestaande).  De ene nieuwe outpost, gelegen op het terrein van het Um Zuka natuurreservaat en vlakbij een legerpost , zou worden bewoond door zeven of acht  jongeren uit de kolonistengemeenschap, dropouts van een yeshiva (religieuze opleidingsschool), twee volwassenen uit een naburige nederzetting en een soldaat.  Er staat een grote watertank, een tractor, twee grote tenten en wat constructies (in een vroeg stadium) voor landbouwdoelienden. De outpost werd ontdekt door leden van de organisatie Machsom Watch, een organisatie van Israelische activisten die de gebeurtenissen bij de checkpoints monitoren. Haaretz en +972 melden allebei dat de jongeren bewapend rondlopen en onder meer schapen hoeden. Een aantal Palestijnse schapenhoeders die daar al sinds mensenheugenis schapen laten weiden, werden door hen verjaagd. Het leger weet uiteraard van het bestaan van de nieuwe outpost, die ontstond in ongeveer dezelfde tijd dat een nieuwe wet werd aangenomen die de Israelische diefstal van Palestijns land, te beginnen voor 16 outposts, legaliseert. Het leger maakt echter geen aanstalten actie te ondernemen. Haaretz maakte melding van het feit dat er nog een twee de nieuwe outposts is ontstaan in dezelfde omgeving van de noordelijke Jordaanvallei.  
Dezelfde krant Haaretz meldde eerder deze week dat de Israelische regering destijds, in de jaren '90, een lening van een ongeveer een miljoen dollar heeft verstrekt aan Amana, een bouwonderneming van de nederzettingenbeweging die de nodige malen vervalste transacties heeft gepresenteerd om aan grond voor uitbreiding van de nederzettingen te komen. De lening diende om twee zogenaamd ''illegale''  outposts op te richten, te weten Migrom en Amona. De firma Amana gaf als onderpand van de lening de privé grond  van Palestijnen waarop de outposts werden gebouwd en waarop Amana dus op geen enkele manier rechten kon doen gelden. Vreemd genoeg werd dit onderpand echter gewoon geaccepteerd. Beide ouptosts, Amona en Migrom, zijn intusen na een juridische strijd van meer dan 10 jaar op last van het Israelische hooggerechtshof ontruimd. Iets wat overigens in een meerderheid van vergelijkbare gevallen helemaal nooit is gebeurd (getuige alleen al de 16 met name in de wet genoemde outposts). Na het aannemen van de wet zal het hoogstwaarschijnlijk ook nooit meer gaan gebeuren.       

Geen opmerkingen:

Hamas en Fatah sluiten met 12 andere fracties een akkoord over een interim-regering

 Veertien Palestijnse groeperingen hebben in Beijing een akkoord gesloten dat mikt op het vestigen van een gezamenlijke regering die na aflo...