vrijdag 24 februari 2017

Israel komt terug op beslissing: Human Rights Watch misschien toch weer wel welkom in Israel

Israel heeft geweigerd een werkvergunning af te geven voor een nieuwe onderzoeker van de mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch. Human Rights Watch (HRW) werkt in 90 landen om te rapporteren over schendingen van de mensenrechten en heeft dat ook in Israel altijd gedaan. Dit meldde de krant Haaretz vrijdagmorgen. Minder dan een dag later kwam het ministerie van Buitenlandse Zaken dat de afgifte van de vergunning tegen had gehouden, daar weer op terug. Woordvoerder Nahshon van het ministerie zei toen dat de onderzoeker natuurlijk Israel binnen kan komen op een toeristenvisum en dat de oorspronkelijke weigering opnieuw zal worden bekeken als HRW in beroep gaat tegen de beslissing. De herziening van de beslissing van het ministerie is volgens Haaretz tot stand gekomen op last van premier Netanyahu.
HRW heeft een vaste onderzoeker in Israel. Maar nu die zou worden afgelost door een opvolger,  een Amerikaan van Iraakse afkomst, werd hem eerder vrijdag een werkvergunning geweigerd. Het initiatief daartoe kwam van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Jeruzalem, dat meende dat HRW ten dienste staat aan ''Palestijnse propaganda”. Woordvoerder Emmanuel Nahshon van het ministerie zei dat de beslissing te maken had met de ''extreme, vijandige anti-Israel agenda" van HRW.
“Deze organisatie heeft zichzelf in dienst gesteld van de Palestijnse propaganda en treedt duidelijk en op een onmiskenbare manier op tegen de Staat Israel, op een volstrekt vooringenomen manier,'' aldus Nahshon.“Dat is waarom we hebben besloten niet langer de andere wang toe te keren en niet langer  werkvergunningen zullen afgeven aan een persoon die met het duidelijk doel komt om de Staat Israel en zijn goede naam schade te berokkenen.''
Als blogger voeg ik hier aan toe dat dat dit een nieuw teken aan de wand leek dat de mensenrechtensituatie in Israel nu ook officieel in hoog tempo achteruit gaat. Mogelijk is Netanyahu teruggeschrokken van de de reacties die dit teweeg bracht en heeft hij daarom opdracht gegeven volte face te maken. Feit is dat negatieve rapportages van Amnesty International en HRW over de campagnes in Gaza worden al jaren volledig genegeerd in Israel, zoals trouwens ook rapportages over de bezetting of over het gevangenisbeleid. Bij de laatste aanval op Gaza, in 2014, kregen HRW en Amnesty ook niet eens meer toestemming om in Gaza onderzoek te doen. De Israelische mensenrechtenorganisatie B'tselem, van haar kant, weigerde in 2014 materiaal af te staan aan het Israelische leger voor onderzoek naar de gebeurtenissen in Gaza, omdat dit bij de vorige inval, in 2009, alleen tot witwaspraktijken had geleid.In 2016 verbrak B'tselem elke samenwerking met het leger om vergelijkbare redenen. Palestijnse mensenrechtenbewegingen krijgen in Israel helemaal geen aandacht. Diverse Israelische NGO's die zich met de bezetting en de gevolgen daarvan bezighouden, hebben in toenemende mate te maken met restrictieve wetgeving 
Daarnaast behoort Israel ook nog steeds tot de landen die censuur hanteren ten aanzien van gevoelig geachte informatie, zoals alles wat onder het kopje ''veiligheid'' wordt ondergebracht. De Westerse wereld heeft zich aan de mensenrechtensituatie in Israel altijd weinig gelegen laten liggen, de repressie van Gaza en de Westoever grotendeels gedoogd en kritiek op het zogenaamde ''pro Palestijnse karakter'' van de mensenrehtenorganisaties altijd aan zich voorbij laten gaan. Het was (en is) al lang een open vraag óf, en zo ja wanneer, nog verdergaande anti democratische maatregelen tegen mensenrechtentenorganisaties en hun rapportages daarin verandering zullen brengen.

Geen opmerkingen:

Israel opent het vuur op wachtenden op voedsel: ruim 100 doden en 726 gewonden

                                                                      Foto van X Het Israelische leger heeft donderdagmorgen een nieuw en ni...