zondag 26 februari 2017

Joods Nederland zet het ''antisemitisme wapen'' weer eens in

Het is misschien toch tijd dat ik een paar opmerkingen maak over de ruzie die bepaalde Joodse kringen nu al een paar weken hebben met de voorzitter van Kairos Sabeel Nederland. Kairos Sabeel is een soort Nederlandse tak van Kairos en Sabeel Palestina, een christelijke Palestijnse groepering. Omdat ze christelijk zijn, hebben ze ook banden met de Nederlandse Protestantse Kerken (PKN). En omdat "Joods Nederland'' eraan hecht goede banden te hebben met de PKN, wordt de invloed van Kairos Sabeel in de PKN van die kant gevreesd. Kairos en Sabeel (ze zijn naar het schijnt intussen gefuseerd) zijn in het verleden daarom vaker doelwit geweest van Joodse kritiek dat ze eigenlijk al of niet verkapt antisemitisch zijn.
Dat is dit keer ook de aantijging. Het gaat dit keer om Kees Blok, de voorzitter van Kairos Sabeel, een oud militair en oud militaire rechter, die in het kader van de laatste vredesweek (in september 2016)  ''antisemitische uitspraken'' zou hebben gedaan. Ik moet zeggen: ik begin met de grootst mogelijke tegenzin aan dit stukje, heb er ook eigenlijk helemaal geen tijd voor, maar maar het is weer de ''van dik hout zagen we planken'' aanpak waarmee kritiek op Israel, in dit geval onhandige kritiek, in een golf van aantijgingen van ''antisemitisme'' wordt gesmoord. Dit soort aanvallen neemt de laatste tijd hand over hand toe. Iemand moet daar stelling tegen nemen. Vandaar dat ik in actie kom,  al zal het ook dit keer wel weer weinig helpen.
Wat heeft Blok gezegd?  Volgens een zekere meneer Fürstenberg, voorzitter van ''Joods Apeldoorn" (whatever that may be) die het naar buiten bracht, het volgende (ik citeer het Nieuw Israelietisch Weekblad (NIW), dat in de strijd -  hoe kan het anders in het tijdperk van Esther Voet - een voorhoederol op zich heeft genomen):
 “Blok vergeleek Palestijnse jihadisten met verzetsstrijders tegen de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog,” aldus Fürstenberg, die in september aanwezig was bij de lezing die Blok hield in de Lutherse kerk. “Hij beschreef de Palestijnen als slechts bewapend met een soort speelgoedpistooltjes die weinig konden uitrichten en zei dat de Israëlische verdedigings- en veiligheidsmaatregelen daarom militair helemaal niet noodzakelijk waren. Voorts noemde hij de Joodse staat een racistische onderneming, gebaseerd op het Joodse ras, die maar beter kon verdwijnen. Ook zei hij dat we Hamas, Hezbollah en de Moslimbroederschap niet moeten bestrijden, maar met ze moeten gaan praten, net zoals we in de oorlog maar beter met Hitler en Himmler hadden kunnen praten.”
Nadat Fürstenberg dit naar buiten had gebracht ontstond er een soort woordenwisseling, waarin Blok, die twee keer langdurig de Westoever heeft bezocht, ontkende antisemitisch of tegen de staat Israel te zijn, of antisemitische dingen te hebben gezegd, en het NIW voet bij stuk hield. Ook anderen, onder wie de Vredesweek organisatoren, werden erbij betrokken en uiteindelijk kwam er een gesprek  tot stand, georganiseerd door de gemeente Apeldoorn. Daaraan nam Fürstenberg deel, evenals de heren Anneveldt en Van der Bij namens de organisatoren van de Vredesweek, en namens de gemeente de wethouders Paul Blokhuis (CU) en Johan Kruithof (PvdA). Het pakte niet goed uit voor Blok. Zij stelden een tekst op die als persbericht werd verstuurd, waarin waarin werd gesteld:
“In Apeldoorn is de afgelopen maanden een conflict ontstaan tussen enerzijds vertegenwoordigers van de Joodse gemeenschap en anderzijds organisatoren van de Vredesweek. Aanleiding zijn uitspraken die tijdens de Vredesweek in september 2016 zijn gedaan tijdens een lezing in de Lutherse kerk. Ondergetekenden zijn daarop met elkaar in gesprek gegaan om na te gaan of herstel van de relatie mogelijk is.
Uitspraken van de omstreden lezing door de heer Kees Blok over Israël en Palestina zijn besproken. Ondergetekenden zijn het met elkaar eens dat de volgende uitspraken zijn gedaan door de heer Blok:
– Gebruik van de term ‘Joods ras’
– De suggestie dat als er meer was gesproken met Himmler in de Tweede Wereldoorlog de Shoa (vernietiging van de Joden) minder erg had uitgepakt
– De Palestijnse jihadisten zijn te vergelijken met de geuzen en onze verzetsstrijders in WO II
Volgens de definitie van antisemitisme die het Europees Parlement (http://www.antisem.eu/projects/eumc-working-definition-of-antisemitism/)hanteert, zijn dit antisemitische uitlatingen en vallen ze niet onder legitieme kritiek op de staat Israël. Ondergetekenden nemen daarom met kracht afstand van deze antisemitische uitlatingen.

Onhandig
Wat hier als commentaar op zijn plaats zou zijn, is dat kritiek op de voorkeurspositie van Joden in Israel zou moeten kunnen, maar dat uitspraken over ''een Joods ras'' verkeerd zijn (er bestaat geen Joods ras). Ook zijn uitspraken over Himmler en de Shoa niet handig, omdat ze makkelijk uit hun context kunnen worden gelicht. (Ik begreep uit een andere versie dat Blok dit zei als een soort verduidelijking van de stelling dat het beter is te praten met het Palestijnse verzet. De Zweed Raoul Wallenberg had immers ook onderhandeld met Himmler en daarmee Joodse levens gered. Zoiets). Onhandig dus, maar antisemitisch? Geen van de twee uitlatingen zijn dat, zou ik zeggen. Je moet wel erg je best doen om hier iets antisemitisch in te zien. Hetzelfde geldt voor de vergelijking die hij maakte tussen het Palestijns verzet (al of niet jihadisten) en het verzet hier in Nederland in de Tweede Wereldoorlog...... maar daarmee is meer aan de hand. De één of andere idiote Europese commissie heeft ooit, in wat een moment van absolute verstandsverbijstering moet zijn geweest, vastgesteld dat ''vergelijkingen trekken tussen het hedendaags Israëlische beleid en dat van de Nazi’s''  antisemitisch is. En ja, dan zit je al gauw in de shit.
Ik weet niet welke perso(o)n(en) voor deze idiote regel verantwoordelijk kan/kunnen worden gehouden. Ik begrijp de herkomst ervan wel. In het verleden werden tijdens sommige demonstraties  wel termen als ''judeo-nazi's'', of ''zionistische nazi praktijken'' gehoord. Dat was niet vriendelijk of constructief bedoeld en ging ook wat aan de verschillen tussen de twee voorbij, al wilde ook dát niet zonder meer zeggen dat het antisemitisch was. Maar een uitspraak die het verbiedt om de ene bezetting te vergelijken met de andere, die het onmogelijk maakt om in een toespraak, een boek of een academische studie de bezetting van Gaza en de Westoever met de Duitse bezetting van Nederland te vergelijken?? Terwijl alle andere vergelijkingen, Birma, de West Sahara, Algerije door de Fransen, de  Belgische genocide op de Congolezen, Nederland in Aceh,  noem het allemaal maar op, wel is toegelaten? Het is niet alleen onlogisch. Het is belachelijk en domweg ongehoord.
Dat neemt niet weg dat sommige Joden deze bepaling maar al graag inzetten om activiteiten of personen die ze niet lusten, in dit geval de voorzitter Van Kairos Sabeel Nederland, monddood te maken. Laat dat maar over aan Esther Voet, de hoofdredactrice van het NIW. Of aan dokter Van der Wieken van het Centraal Joods Overleg (CJO) die deze EU onzin wel vaker gebruikte om tegenstanders verdacht te maken.
Maar het verhaal gaat nog verder. Na enig spitten en googlen heeft het NIW (je moet toch wat om het blaadje vol te krijgen) ook een radio uitzending gevonden (het RTV Oost-programma Hoogtij van 21 februari 2016) waarin Blok zei: 
 “Palestijnen laten zich wel onderdrukken, want het aantal aanslagen is eigenlijk op een bevolking van vijf, zes miljoen heel weinig. Net zoals ook het aantal verzetsdaden in ’40-’45 hier in Nederland op een bevolking van ook toen miljoenen heel gering was. De bezetting daar lijkt op de bezetting ’40-’45. Er zijn razzia’s, er is angst voor militairen, er zijn veel verklikkers, er zijn veel NSB’ers. En dat zijn NSB’ers, Palestijnse NSB’ers, die het voor het geld doen, net zoals toen bij ons. Het zijn ook mensen die worden gechanteerd en die dus informatie geven. Er is heel veel militaire presentie op de Westbank van Israël, mensen raken hun land kwijt. Vraag maar aan de Groningse boeren en de mensen die aan de kust woonden in ’40-’45, het wordt gewoon onteigend, je krijgt er ook geen geld voor. Heel veel dingen die de Nederlandse bevolking onderging in ’40- ’45 ondergaat nu het Palestijnse volk sinds 1967. In Israël heb je twee soorten Israëli’s: je hebt Israeli’s met een Joodse achtergrond en je hebt ook Israëlische staatsburgers met een Palestijnse achtergrond, dat zijn namelijk de Palestijnen die na 1948 niet zijn weggevlucht. Dat zijn er toch ook een twee miljoen. Die Palestijnen hebben sinds – en dat is een glijdend proces – twintig, dertig jaar, steeds minder rechten, dat is een tweederangsburger.”
“En om het nog erger te maken: velen herinneren zich wel dat Joden in de Duitse bezettingstijd een J hadden in hun paspoort. Nou, Arabische Israëli’s hebben op hun identiteitskaart een grote A staan. Dat vind ik navrant om te zien. En je zou bijna zeggen, misschien chargeer ik wat, Israël had beter moeten weten. Een Palestijnse Israëli kan dus met z’n Israëlisch paspoort rustig naar Nederland reizen, maar hij kan niet altijd gekozen worden in de Knesset, hij kan niet altijd kiezen, hij kan geen land kopen, geen huis kopen, hij kan een hoop dingen niet, hij kan niet voor de overheid werken. Hij mag zeker niet in militaire dienst. En als je niet in militaire dienst bent geweest dan loop je ook veel dingen mis.”

Niet to the point
Ook hier een paar onjuistheden. De A of een andere etnische aanduiding schijnt in 2005 uit de paspoorten te zijn gehaald (al zijn er heus wel andere mogelijkheden om etnisch te profileren overgebleven). Ook kunnen Palestijnen (Israelische Palestijnen, niet die in bezette gebieden of het geannexeerde Oost Jeruzalem) gewoon stemmen en gekozen worden en ook werken voor de overheid. En tenslotte: land of huizen kopen. Er staat nergens geschreven dat Palestijnen dat niet mogen. De situatie met betrekking tot landbezit is echter extreem gecompliceerd, doordat 93,5 procent van alle land beheerd wordt door de Israel Land Administration (ILA), die alleen land uitgeeft via lease contracten. In theorie kunnen Palestijnen (met uitzondering van de Palestijnen in Oost Jeruzalem die geen staatsburger zijn) daar ook aanspraak op maken. In de praktijk is er echter een nijpend gebrek aan ontwikkelingsplannen, geld en vooral ook grond in en rond Arabische steden en dorpen. Wat de 6,5 procent privé grond betreft (vooral in stedelijke gebieden) gelden er in theorie geen restricties, in de praktijk worden Palestijnen echter wel soms geweigerd.
Blok was hier, opnieuw, niet helemaal to the point. Maar waarop hij natuurlijk gepakt wordt is die idiote bepaling dat de ene bezetting niet op de andere mag lijken. En dat terwijl zijn verhaal over de bezetting dus gewoon klopte. Er is hier sprake van een schandalig soort intimidatietechnieken, waarbij de helaas steeds rechtser wordende Joodse publieke opinie onwelgevallige kritiek de mond snoert, en daarbij dankbaar gebruik maakt van een idioot en achterlijk artikel in wat sowieso een wat krakkemikkig hulpmiddel is (de gewraakte vergelijking Israel-nazi's). Maar het werkt nog steeds. De Nederlandse Protestantse Kerken hebben zich erdoor laten afschrikken. Blok is niet in bescherming genomen. Hij staat er vrijwel alleen voor. En een brochure gebaseerd op blogs die hij schreef toen hij een tijdje waarnemer was in de heuvels van Zuid Hebron, wordt voorlopig niet uitgegeven.
Van der Wieken, het NIW en andere hierbij betrokken Joden zullen wel trots zijn op zichzelf. In feite  zouden ze zich moeten schamen om mensen op een dergelijke laffe manier verdacht te maken, gebruikmakend van onkunde en nog steeds bestaande oude angsten. Laat iemand, een Kamerlid? een lid van het Europese parlement?, om te beginnen eens iets ondernemen tegen dat belachelijke artikel dat vergelijkingen tussen een Israelische en een nazi Duitse bezetting verbiedt. Het zou al een klein beetje kunnen helpen. En intussen lijkt het me gepast om aan het slot van dit stukje de betreurde Hajo Meyer nog maar eens te citeren: ''Vroeger was een antisemiet iemand die de pest aan Joden had, tegenwoordig is het iemand aan wie bepaalde groepen Joden de pest hebben.''

2 opmerkingen:

Anoniem zei

Het is niet NPK, maar PKN, Martin. Protestantse Kerk Nederland.Maakt mij niet uit hoor, maar anderen weer wel.

Elisabeth zei

De manier waarop 'Joods Nederland' zich opstelt, als je de officiele kanalen zo hoort en leest is een totale morele afgang. Ontluisterend.

Israel opent het vuur op wachtenden op voedsel: ruim 100 doden en 726 gewonden

                                                                      Foto van X Het Israelische leger heeft donderdagmorgen een nieuw en ni...