woensdag 29 augustus 2018

"Illegale nederzetting op Palestijnse grond mag blijven: de plek was te goeder trouw toegewezen"


 Mitzpeh Kramim (Foto Vrede Nu)

Een rechtbank in Jeruzalem heeft bepaald dat een ''illegale outpost'' op de Westoever, Mitzpeh Kramim die op privé grond van Palestijnen is gebouwd, kan worden gelegaliseerd. De reden is dat de rechter het principe accepteerde dat de overdracht van de grond ''te goeder trouw'' had plaatsgevonden, ook al bleek later dat de grond wel degelijk privé grond was. De beslissing van de rechter is een juridisch precedent. De vraag is alleen of het Israelische hooggerechtshof, dat een verzoekschrift van de Palestijnse eigenaars van de grond in behandeling heeft, de beslissing overeind zal laten. De Palestijnse eigenaars kwamen met hun verzoekschrift al in 2011, maar de behandeling ervan is blijkbaar door de Israelische justitie flink vertraagd. Op dit moment is de behandeling ervan ''bevroren'', deels  in het licht van de nieuwe wet op de ''legalisering van illegale nederzettingen'' (Israel spreekt van de ''deregulerings-wet''), waarbij de compensatie bepaald moet worden voor grond van privé personen die nu definitief kan worden onteigend. 
Mitzpeh Kramim werd in 1999 gesticht, in de buurt van de nederzetting Kochav HaShachar ten noordoosten van Jeruzalem. De grond bestond uit zes stukken land, waarvan er vijf privégrond waren en één staatsland (dat is in Palestina gewoonlijk land dat collectief bezit is van een dorp, dus ook dat is Palestijns bezit, alleen geen privé bezit). De staat wist niet van de privé-achtergrond van de het land en wees de stukken toe aan de World Zionist Organization (WZO), die de grond voor de nederzettingen in beheer heeft. Blijkbaar hadden de landmeters van de regering in hun ijver om zoveel mogelijk land te kunnen inpikken, niet heel goed gemeten. Dat is vaker gebeurd. Voor de rechtbank getuigden verschillende hooggeplaatsten, onder wie de vroegere minister van Defensie Moshe Ya'alon om te bevestigen dat de staat dit niet wist.
Hanan Ashrawi,lid van de hoofdbestuur van de PLO, noemde de uitspraak van de rechter in Jeruzalem een ''waanzinnige schande'' omdat hij met terugwerkende kracht illegale nederzettingen witwast.     

Geen opmerkingen:

Israelisch leger schiet weer drie Palestijnen dood - en advocaat Hammouri wordt uitgezet

Na'm Zubeidi (links) en Mohammed Sa'di Het Israelische leger is donderdagmorgen de plaats Jenin op deWestoever binnengedrongen en he...