dinsdag 31 mei 2016

Israel versmalt de zone voor de vissers in Gaza weer naar zes mijl

Israel heeft dinsdag de zone waarin de vissers uit Gaza voor de kust mogen vissen weer teruggebracht tot zes zeemijlen. De zone was nog maar twee maanden geleden, begin april,  even uitgebreid tot negen zeemijlen. Dat gold overigens alleen voor de zuidelijke helft van de Gaza-strook.
In de Oslo Akkoorden was er sprake van dat de vissers binnen 20 zeemijlen voor de kust van Gaza mochten vissen. Maar sinds de blokkade van Gaza in 2007 begon hebben de vissers te maken gehad met op en neer jojoënde restricties van hun actieradius. Ze mochten binnen negen, zes of  drie zeemijlen uit de kust vissen, maar het meest toch binnen drie mijl.  Dat heeft tot een vermindering van zo'n 85% van de inkomsten van de vissers geleid en een afname met enkele duizenden van het aantal vissers.

Los daarvan zijn er ook steeds incidenten. Het Palestijnse Centrum voor de Mensenrechten (PCHR) in Gaza berekende dat sinds de oorlog in Gaza in augustus 2014 afliep tot en met juni 2015 155 keer het vuur werd geopend op vissers, waarbij één visser werd gedood, er 24 gewond raakten en 143 boten beschadigd raakten. Verder werden 40 boten in beslag genomen en 60 vissers voor kortere of langere tijd gearresteerd. In de loop van dit jaar werd al 139 keer op vissers geschoten en werden eveneens regelmatig boten in beslag genomen en mensen gearresteerd. Vorige week werden nog tien vissers opgepakt, op ongeveer één mijl uit de kust, en werden vijf boten in beslag genomen.   
   

Geen opmerkingen:

VN-commissie: Israel leverde geen bewijs dat UNRWA-personeel deelnam aan aanval

Bij de Columbia universiteit in New York vond een protest plaats -zie onder (Foto van X)                       Israel heeft geen enkel bewi...