maandag 16 mei 2016

Palestijns Bureau voor de Statistiek: Israelische Joden gebruiken 85% van historisch Palestina

Het Palestijnse Centrale Bureau voor de Statistiek (PCBS) heeft berekend dat Israelische Joden 85% gebruiken van het historische gebied Palestina, terwijl Palestijnen die 48% van de totale bevolking van het gebied uitmaken, het met iets minder dan 15% moeten doen.
Dit staat in een rapport van het PCBS dat uitkwam op Nakba-dag, de dag waarop de verdrijving van de Palestijnen ten bate van de stichting van de Staat Israel, wordt herdacht. Volgens dit rapport waren er aan het einde van 2015 wereldwijd 12.4 miljoen Palestijnen, een negenvoudige toename sinds 68 jaar geleden de Nakba plaatsvond.Van deze 12,4 miljoen woont ruwweg de helft in het Palestina van de Middellandse Zee tot de rivier de Jordaan. In 2020 zal dit aantal 7,1 miljoen zijn, zo voorziet het PCBS. Zich baserend op data van UNRWA waren er begin 2015 5,59 miljoen Palestijnse vluchtelingen. Zij leefden in 58 vluchtelingenkampen, te weten 10 in Jordanië, negen in Syrië en 12 in Libanon, 19 op de Westoever en acht in de Gaza-strook.
Volgens het rapport van PCBS woonden er aan het einde van 2015 4,8 miljoen Palestijnen in Palestijns gebied: 2,9 miljoen op de Westoever en 1,9 miljoen in de Gaza-strook. Binnen het Israel van de grenzen van 1948 wonen 1,5 miljoen Palestijnen. Hun aantal is met de factor tien gegroeid in de afgelopen 68 jaar, want het aantal Palestijnen dat na de Nakba in Israel achter was gebleven wordt geschat op 154.000.
Wat betreft de bezette gebieden noteert het PCBS dat er aan het einde van 2014 413 illegale Israelische constructies en vestigingen waren, verspreid over het gebied, waaronder 150 nederzettingen en 119 zogenaamde 'outposts'. Daar woonden eind 2014 599.901 kolonisten, van wie 286,997 (48%) in het geannexeerde Oost-Jeruzalem.In het jaar 2015 werd de bouw van meer dan 4.500 nieuwe woningen voor deze nederzettingen goedgekeurd, terwijl Israel Palestijnen die leven in ''Area C'' het deel van de Westoever waarin de meeste nederzettingen liggen (61% van de totale Westoever) in bijna 100% van de gevallen weigert bouwvergunningen te verstrekken.
Verder is Israel nog steeds bezig de ''Muur'' (wat Israeli's het ''veiligheidshek'' noemen) aan te leggen, waarachter meer dan 12% van de Westoever wordt geïsoleerd. Ook heeft Israel de controle over 85% van de watervoorraden (en de meeste andere hulpbronnen) van de Westoever. Dit maakt dat de Palestijnen gebrek aan water lijden, en (hun eigen) water tegen hoge prijzen moeten kopen van de Israelische Mekorot-maatschappij.
Vóór de Nakba woonden er 1,4 miljoen Palestijnen in 1.300 steden en dorpen. Ruim 800.00 van hen werden verdreven - onder meer doordat de Israelische strijdkrachten een 70-tal slachtpartijen bedreven waarin meer dan 15.000 Palestijnen werden gedood. De terugkeer van de vluchtelingen werd - op een heel klein aantal na - verhinderd. Israel vernietigde tijdens en na de Nakba ook 531 dorpen en nam Palestijnse wijken in steden over. Enkele duizenden van huis en haard verdrevenen bleven wèl in Israel, waar zij vaak terechtkwamen in dorpen die nooit zijn erkend. De inname van de bezette gebieden in 1967 zorgde voor een nieuwe golf vluchtelingen.

Geen opmerkingen:

Israel opent het vuur op wachtenden op voedsel: ruim 100 doden en 726 gewonden

                                                                      Foto van X Het Israelische leger heeft donderdagmorgen een nieuw en ni...