dinsdag 24 januari 2017

Na de 566 huizen in Jeruzalem, gaat Israel ook 2.500 nieuwe huizen bouwen op de Westoever

Netanyahu en Lieberman (De foto is van 2013, Haaretz)

Israel heeft dinsdag de planning en bouw goedgekeurd voor nog eens ruim 2.500 nieuwe woningen op de bezette westelijke Jordaanoever. Premier Netanyahu en minister van Defensie Avigdor Lieberman gaven hun goedkeuring aan de onmiddellijke bouw van 909 nieuwe woningen en de planning door de daarvoor bestaande commissies van nog eens 1,642 nieuw aan te besteden  wooneenheden.
 Volgens een persbericht van het Israelische ministerie van Defensie komen de meeste nieuwe woningen binnen de bestaande nederzettingenblokken. Zo komen er 100 in de nederzetting Beit El en andere in Migron. Een blik op de locaties verraadt echter, zo meldt de krant Haaretz, dat een deel van de huizen  ook buiten deze blokken zal verrijzen.
Netanyahu gaf als commentaar  ''We bouwen en we zullen blijven bouwen''. Lieberman zei: ''We keren terug naar een normaal leven in Judea en Samaria'' (de termen van Israelisch rechts voor de Westoever).
Lieberman verwees daarmee kennelijk naar de situatie die aan het ontstaan is in Israel nu er in Washington een nieuwe president zit die niet tegen de nederzettingen is, en die een nieuwe ambassadeur in Israel heeft benoemd,  David Friedman, die persoonlijk veel heeft bijgedragen aan de bouw van de nederzetting Beit El.
Maandag maakte Netanyahu bekend aan het veiligheidskabinet dat hij heeft besloten alle restricties op te heffen voor het bouwen in het bezette Oost Jeruzalem. Vandaag, dinsdag, gaan dus ook de remmen los voor het bouwen op de Westoever. In het verleden werden de plannen nog al eens vertraagd, met name om bezwaren van de VS voor te zijn. Bij het aantreden van Tump is de dreiging van Amerikaanse bezwaren kennelijk geheel geweken.
De NGO Vrede Nu liet scherpe kritiek horen op de nieuwe plannen en zei dat het een reactie van Netanyahu was op het feit dat hij in het nauw wordt gebracht door het politie onderzoek naar zijn vermeende corruptie praktijken, en door kritiek van rechts op het nog te verschijnen rapport over de Operatie ''Protective Edge'', oftewel de inval van 2014 in Gaza. Mogelijk slaat Vrede Nu daarmee de plank niet helemaal mis.Ik (AbuP.) denk echter dat de echte redenen voor de beslissingen om te gaan bouwen dieper liggen en structureler zijn. Ik denk dat Netanyahu zich met deze nieuwe Amerikaanse president vrijer voelt dan ooit om op de Westoever zijn gang te gaan en dat we daar nu alleen nog maar het begin van hebben gezien.

2 opmerkingen:

Jaap Hamburger Broek in Waterland zei

Abu, ik stel voor de term ' nederzettingenblok' niet meer te gebruiken. De term is ooit bedacht om het gebied tussen nederzettingen in ' mee te nemen', een 'verbale uitbreiding' van de afzonderlijke nederzettingen dus en daarom bedrieglijk. Er zijn slechts afzonderlijke nederzettingen, zelfs daar waar die aan elkaar vast zouden zitten.

Ik realiseer mij dat deze opmerking in de huidige politieke constellatie oogt als een 'achterhoedegevecht' , en nog als een bij voorbaat verloren achterhoedegevecht ook. Laten wij echter ook in dit stadium niet toegeven aan de vertekening van zaken en het bedrog dat van Israëlisch-zionistische kant gepleegd wordt. Het is van belang dat het onrecht tenminste zuiver geboekstaafd wordt, en blijft.

Abu Pessoptimist zei

Jaap,
Het is natuurlijk een term die uit het Israelische spraakgebruik voortkomt. Gush (Gush Etzion bijv. ) betekent nu eenmaal blok. Zo worden ze ook op de kaart voorgesteld als blokken, clusters die in een ''eindoplossing' wel bij Israel gevoegd zullen worden. Niet als nederzettingen apart, maar als blok. Ik blijf het woord dus toch maar gebruiken, ook al heb je gelijk dat op deze manier de ruimte tussen individuele nederzettingen meteen ook maar wordt geannexeerd. Maar dat staat toch te gebeuren. Laten we ons er maar niet meer druk over maken. Achterhoedegevechten zijn sowieso niet zo nuttig.
Het gaat trouwens ook al lang niet meer in de eerste plaats om het boekstaven van onrecht, volgens mij. Eigenlijk is het onrecht een bijverschijnsel in de vorm van mishandeling, standrechtelijke executies, het slopen van huizen, bomen en landerijen, en diefstal van water, land en andere rijkdommen. Waar het verhaal van het bouwen in bezet gebied over gaat, dat is de eigenlijke hoofdzaak: het botweg stap voor stap inpikken en annexeren van het grootste een beste deel van het resterende gebied. Wat dat betreft is het point of no return al lang gepasseerd. Eigenlijk schrijf ik ook niet meer in de eerste plaats om onrecht te boekstaven. Ik schrijf in de hoop dat ik Nederlanders, Europeanen wakker kan schudden. Grotendeels ijdele hoop, helaas, maar iemand moet het toch blijven proberen, vind ik.

Weer opgepakte gevangene Zubeidi is zwaar mishandeld: gebroken kaak en ribben

Zubeidi Wat al zo'n beetje via Twitter bekend was geworden is nu bevestigd: de Palestijnse gevangene Zakaria Zubeidi, een van de zes die...