dinsdag 17 januari 2017

Vonnissen militaire rechters Westoever zijn nu ook bewijsmateriaal voor rechters in Israel

 De Knesset (Wikipedia)

Het Israelische parlement heeft maandag een nieuwe wet aangenomen die het mogelijk maakt dat vonnissen van militaire rechtbanken in de bezette gebieden als wettig erkend bewijsmateriaal gelden in civiele procedures in Israel zelf.
Het wetsontwerp, dat in tweede en derde lezing werd goedgekeurd. was afkomstig van Anat Berko (Likud). Zij stelde dat de wet het ''makkelijker zal maken voor slachtoffers van terreur om in burgerrechtbanken compensatie te eisen''. Zij hoeven dan namelijk niet meer een procedure vanaf de grond opnieuw te beginnen. Verwijten van de oppositie dat de wet deel uitmaakt van de ''kruipende annexatie'' van de bezette gebieden veegde ze van tafel. Nee, volgens haar zou de wet zou een einde maken aan de discriminatie dat Palestijnen bij Israelische rechtbanken zaken aanhangig kunnen maken tegen Joden, maar dat Joden niet hetzelfde kunnen doen ten aanzien van veroordeelde Palestijnen.
Berko maakte er geen punt van dat de rechtssystemen volstrekt verschillend zijn. Op de Westoever geldt de Israelische wet alleen voor Joden. Palestijnen vallen onder een heel ander systeem van  militaire orders.  De rechters zijn militairen met een juridische opleiding, de verdediging heeft er vrijwel niets in te brengen en 99,7 procent van het aantal zaken wordt afgesloten met een veroordeling, een wereldrecord.
De wet haalde het, ondanks het feit dat ook Procureur generaal Menachem Mendelblitt zich ertegen had uitgesproken. Het aannemen van de wet zou wellicht vervelende gevolgen in het buitenland kunnen hebben, meende hij. ''Uitspraken van hoven die niet bevoegd zijn in Israel recht te spreken, waaronder militaire rechtbanken, kunnen niet in een civiel procedure in Israel worden gebruikt,'' vond Mendelblitt.
Youssef Jabareen (Gezamenlijke Arabische Lijst),  zei dat de procedure in de militaire rechtbanken niet aan de standaarden van een behoorlijk Israelisch proces voldoen en niet tegemoet komen aan de de rechten van de gedaagden. De uitkomsten zouden daarom niet in Israelische rechtbanken mogen  worden gebruikt, volgen Jabareen. ''Het motief voor deze wetgeving is wraak,'' zei hij. ''Het is te hopen dat het hooggerechtshof de wet ongeldig verklaart.''

Geen opmerkingen:

''Onthulling'' in Haaretz toont de peilloze hypocrisie over Israels slachtpartijen

  Het vroegere Tantura. (foto uit Walid Khalidi ''All that remains'')  Ik vind het moeilijk om om te gaan met de jongste ...