woensdag 25 oktober 2017

Ondanks de ''Jeugdwet'' zijn gearresteerde jongeren in Oost Jeruzalem domweg rechteloos


Toevallig net twee dagen nadat de politie in Jeruzalem 51 jongeren in de wijk Issawiya van hun bed had gelicht, komen de mensenrechtenorganisaties B'Tselem en HaMoked met een rapport over de manier waarop Palestijnse tieners in Jeruzalem worden behandeld door de justitiële autoriteiten. Het  bevestigt dat wat we allemaal al wisten, of hadden kunnen weten: er wordt door de keten van politie, geheime dienst, gevangenisautoriteiten en de rechterlijke macht een schijn van wettig handelen in stand gehouden, maar ondertussen hebben de jongeren eigenlijk geen rechten en worden zij uitermate slecht behandeld.
De jongeren worden veelal 's nachts van hun bed gelicht, hun handen worden geboeid, hoewel dat niet had gehoeven, en vervolgens wachten ze een hele slapeloze nacht tot hun  ondervraging begint.   Hoewel die lange ondervragingen zouden moeten plaatsvinden in het bijzijn van hun ouders en/of een advocaat, krijgen ze die niet te spreken. Ook wordt hen niet goed verteld dat ze het recht hebben te zwijgen. Tijdens de ondervraging worden ze vaak verbaal of fysiek bedreigd. En daarna worden ze dagen of weken onder behoorlijk onprettige omstandigheden vastgehouden, zelfs al is de ondervraging allang beëindigd, aldus het rapport ''Unprotected, The Detention of Palestinian Teenagers in East Jerusalem''. 
 Hun ouders worden, nadat hun arrestatie officieel is bevestigd, op geen enkele manier bij de gang van zaken betrokken en krijgen niet meer dan uiterst minimale informatie over wat er gebeurt. Ze mogen hen ook alleen in uiterst zeldzame gevallen wel eens zien. De jongeren hebben totaal geen bescherming. De politiemensen om hen heen geven ze het gevoel dat ze totaal nergens recht op hebben. En als hun vragen om eten, drinken, een bezoek aan de wc, een handdoek of een gesprek met hun ouders wordt ingewilligd, dan wordt dat gedaan alsof het gaat om het verlenen van een gunst.
Deze gang van zaken wordt gebruikt om hen te dwingen een bekentenis te doen. Veel jongeren tekenen ook tegen hun wil (vaak valse) bekentenissen, die zijn opgesteld in een taal die ze ook heel vaak  niet begrijpen), maar die dan vervolgens worden gebruikt om hen in staat van vervolging te stellen. Rechters en rechtbanken spelen het spel mee. Zij verlengen meestal vrijwel automatisch hun hechtenis, zelfs in gevallen waarin de ondervraging allang over is, en ook in de gevallen waarin de jongeren klagen over mishandeling.    
Dat is het beeld dat oprijst uit de verklaringen die zijn  afgenomen van 60 jongeren door B'tselem en  HaMoked in de tijd van zo'n anderhalf jaar. Tezamen met andere informatie die door deze en andere mensenrechtenorganisaties is verzameld geeft dat de gedragscode weer van de Staat Israel tegenover jongens die van het gooien van stenen worden verdacht. Het gaat niet om een paar uitschieters of mensen die zich slechter gedragen dan anderen. Het is de algemene lijn. Van de politie, de veiligheidsdiensten en de gevangenisautoriteiten tot en met de rechters wordt een schijn  overeind gehouden van het respecteren en volgen van de regels, terwijl intussen alle waarborgen die de speciale Jeugdwet biedt, die wet die de bescherming van jongeren regelt die worden gearresteerd, routinematig worden genegeerd en uitgehold.
 Is iemand verbaasd of geschokt door deze bevindingen, zo vraag ik (AbuP.) me af. Ik denk eigenlijk van niet. De oppositie wist dit allang en ziet er alleen een zoveelste bevstiging is van oud nieuws, en de regerende politici en partijen met hun supporters zullen ontkennen dat het waar is, zoals dat altijd gebeurt en binnenskwamers zeggen dat het teslotte gaat om criminele en bloeddorte Palestijnen die niets beters verdienen. Ik denk dan ook dat dit geen nieuws is en geen enkel verschil zal gaan maken, binnen of buiten Israel. Het enige waarop we kunnen wachten is het moment waarop B'tselem wordt verboden omdat het schade toebrengt aan het imago van de staat. En heel erg lang zal dat niet meer gaan duren.   
Geen opmerkingen:

Israel heeft weinig moeite met 300+ projectielen, vier doden, 60 gewonden op de Westoever

Honderden probeerden zondag weer naar het noorden te gaan....(foto Ma'an News)  Iran stuurde zondagavond meer dan  300 drones, geladen m...