woensdag 11 oktober 2017

Netanyahu zaait verwarring met plannen voor '3.736 nieuwe woningen' in bezet gebied

 Het busstation van Hebron in het centrum van de stad in de jaren '80. Nu wil Israel op deze op ''veiligheidsgronden''  onruimde plek 31 huizen gaan bouwen voor kolonisten.  (Foto Vrede Nu)

Het bureau van de Israelische premier Netanyahu heeft dinsdag plannen bekend gemaakt voor het in d ekoende dagen aanhangig maken van plannen voor de bouw van  3,736 nieuwe woningen in bezet gebied.  Vrede Nu heeft daar details van bekend gemaakt. Daaronder zijn verontrustende plannen voor de bouw van 31 nieuwe huizen in het hart van de Palestijnse stad Hebron, aan de Shuhada Straat. Voor de rest zijn er echter diverse geluiden die aannemelijk maken dat de Raad voor Planning die volgende week over de plannen vergadert, dit keer de bouw van (slechts?) ongeveer 700 huizen zal goedkeuren.
Volgens Vrede Nu, dat nauwgezet de planning van de bouw van de nederzettingen volgt, gaat het om plannen voor ongeveer 2,413 huizen in verschillende  stadia van ontwikkeling. Een deel daarvan is al gebouwd en wordt met terugwerkende kracht gelegaliseerd, dat wil zeggen: ''gewit''. Bij een deel gaat het om wijzigingen van al bestaande plannen waaraan alleen iets wordt toegevoegd. Weer een ander deel wordt nu voor het eerst voorgesteld en de ervaring leert dat het vaak een jaar of vijf duurt voor de aanbesteding aan de beurt komt.

Van de 700 nu goed te keuren huizen gaan er, zo meldt Vrede Nu, 296 gebouwd worden in Beit El, dat grenst aan Ramallah, verder komt de uiteindelijke goedkeuring van de nieuwe nederzettingen Amihai en de uitbreiding van Migron ter sprake (nieuwe nederzettingen die waren beloofd na ontruiming van oudere ''illegale outposts'') en 30 huizen op land van de Palestijnse plaats Al Khadr, voor een nieuwe nederzetting van de kolonisten van Nativ Ha’avot.
De plannen voor de bouw van de nieuwe nederzetting in het hart van Hebron komen maandag al aan de orde. Het betreft 31 nieuwe huizen voor Joden op de plek waar vroeger het Centrale busstation van Hebron was gevestigd. De grond ervan was voor 1948 Joods bezit, maar werd in de jaren erna door de regering van Jordanië geleased aan het stadsbestuur van Hebron. Israel nam die situatie over en verleende Hebron huurbescherming, maar nam de plek in  de jaren '80 toch over onder het motto dat dit nodig was voor ''veiligheidsredenen''. De huurbescherming werd echter nooit ongedaan gemaakt. Nu wordt de plek van ''militair terrein'' veranderd in een nederzetting. Vrede Nu tekent er echter bij aan dat de juridische positie daardoor gecompliceerd wordt, want de huurbescherming blijft nog steeds van kracht. Zeg maar: Kafka in Hebron. 
Ook de krant Haaretz tekent aan dat slechts een klein deel van Netanyahu's grote aantal ook werkelijk nu te bouwen huizen betreft. De krant schrijft  dat bijvoorbeeld 96 al gebouwde huizen in de niet lang geleden ''gelegaliseerde'' nederzetting Sansana nu worden ''gewit'', evenals 97 zwart gebouwde huizen in Rahelim en 75 illegale huizen in de nederzetting Negohot in Zuid Hebron.Verder wordt een groot aantal plannen nu ''gedeponeerd'', dat wil zeggen aangeboden voor het publiek om er commentaar op te geven. Dat is een eerste stadium. Vaak duurt het jaren voordat die plannen worden uitgevoerd. En tenslotte gaat het om een flink aantal gevallen waarbij wijzigingen worden aangebracht aan al goedgekeurde plannen. Een voorbeeld: in Har Adar worden 10 nieuwe huizen toegevoegd aan een plan voor 60 huizen dat al was goedgekeurd. Nu wordt het aangeboden als een nieuw plan voor 70 huizen.   
Drie critici van Netanyahu's plannen in de sukka (loofhut) ter gelegenheid van Sukkot (het joodse Loofhuttenfeest): vlnr Yuli Edelstein, Yossi Dagan, en rabbijn Ben Dahan. (Foto Arutz7)

Om precies deze redenen, dat sprake is van geïnflateerde cijfers en dat Netanyahu mooi weer speelt terwijl er weinig echt wordt gebouwd, werd hij scherp aangevallen door zijn eigen achterban. Yossi Dagan van de Overkoepelende Raad Yesha van de nederzettingen, zei dat Netanyahu ''een historische mogelijkheid liet lopen''.  Minister van Transport Yisrael Katz (Likud) viel hem bij tijdens een speech in de nederzetting Har Bracha.  En minister Haim Katz (Likud) van Welzijn sloot zich daarbij aan.Yuli Edelstein, de voorzitter van de Knesset (Likud),  zei dat ''we te horen krijgen dat we op het goede moment moeten wachten, maar om de één of andere reden is het moment nooit goed''. En staatssecretaris van Defensie, rabbijn Eli Ben Dahan (Bayit Hayehudi) gaf het belang aan van de aanleg van speciale wegen voor Joden die in de plannen helemaal niet werden genoemd. "Erez Israel is van ons, het behoort geen enkele andere natie toe,'' aldus de rabbijn. Het Knessetlid Betzalel Smotrich (Bayit Hayehudi) en de voorzitter van de Regionale Raad van de nederzettingen cluster GushEtzion stelden dat de goedkeuringsprocedures voor bouwen in bezet gebied veranderd moeten worden. Volgens hen moet daar direct na de feestdagen mee worden begonnen, dat wil zeggen: volgende week.

2 opmerkingen:

A. Maier zei

Das nennt man mit Recht, Rückeroberung des eigenen Territoriums

Abu Pessoptimist zei

A.Maier,
Recht war das vielleicht während des Dritte Reiches, jetzt hat das Recht doch wieder ihre ursprüngliche Meinung bekommen.

Hamas en Fatah sluiten met 12 andere fracties een akkoord over een interim-regering

 Veertien Palestijnse groeperingen hebben in Beijing een akkoord gesloten dat mikt op het vestigen van een gezamenlijke regering die na aflo...