dinsdag 19 november 2019

VS zet het internationaal recht aan de kant en zegt dat Israels nederzettingen legaal zijn

Pompeo (via Twitter)

De regering-Trump bestaat uit snaakse lieden, zo moet gezegd. Sinds de regering Carter, eind jaren '70, hebben alle Amerikaanse regeringen altijd als standpunt gehuldigd dat de nederzettingen op de door Israel bezette westelijke Jordaanoever in strijd zijn met het internationaal recht en een hinderpaal vormen bij het nastreven van vrede. Maar Trumps minister van Buitenlandse Zaken, de altijd net iets te gezond ogende Mike Pompeo, heeft maandag verklaard dat er ''na zorgvuldige bestudering van de juridische status is vastgesteld dat er geen reden is de nederzettingen als illegaal te bestempelen''. Hij verwees daarbij tevens naar de vroegere president Reagan die ook het woord illegaal zou hebben laten vallen. Reagan noemde de nederzettingen echter wel ''een obstakel voor het bereiken van vrede''.
Volgens Pompeo wordt de vrede niet naderbij gebracht door te zeggen dat de ''burgernederzettingen niet in overeenstemming zijn met het internationaal recht. De harde werkelijkheid is dat er nooit een juridische oplossing van het conflict zal plaatsvinden en argumenten over wie gelijk heeft en wie niet in het kader van het internationale recht, zal geen vrede brengen'', al;dus de minister.
Pompeo volgde daarmee het eerder door de regering Trump gevolgde patroon om  de situatie ''op de grond'' als uitgangspunt te nemen. Het deed dat toen door Oost-Jeruzalem aan Israel cadeau te doen evenals de op Syrië veroverde Golan-hoogvlakte. Ditmaal was het dus de beurt aan de nederzettingen. Daarvan stond de rechtmatigheid, volgens Pompeo, ter beoordeling van de Israelische rechters. Volgens de minister zou dat de vrede tussen Israeli's en Palestijnen niet in de weg zitten,. Integendeel, op deze manier zou zelfs voor Palestijnen en Israeli's ''de ruimte gecreëerd kunnen worden om nader tot elkaar te komen''.
Uiteraard wordt dat door een meerderheid van de rest van de wereld als pure bullshit van de hand gewezen. De Palestijnen die de Amerikanen wegens hun Jeruzalem-standpunt al eerder volledig hadden afgeschreven, maakten er niet veel woorden aan vuil, maar Jordanië noemde het een grove schending van het internationaal recht en een stap met gevaarlijke consequenties. De EU kwam nauwelijks een uur na Pompeo met een verklaring van buitenland secretaris Mogherini dat het nieuwe Amerikaanse standpunt niets verandert aan het standpunt van de EU dat alle activiteiten van de nederzettingen in strijd zijn met het internationaal recht, en ook Rusland liet afkeuring horen.
In Israel
In Israel daarentegen was er vreugde. Premier Netanyahu prees de Amerikaanse regering omdat zij een historische fout had hersteld door de ''situatie op de grond te erkennen''. Hij dankte de Amerikanen voor hun ''steun voor waarheid en recht'' en riep alle andere landen op de Amerikanen te volgen. Zijn tegenstander Benny Gantz liet opnieuw zien dat de verschillen tussen hem en Netanyahu minimaal zijn. Ook hij prees de Amerikaanse regering voor haar ''belangrijke verklaring die opnieuw haar steun uitdrukte voor Israel en haar toewijding aan de veiligheid en de toekomst van het hele Midden-Oosten''. En de Yesha-raad, de organisatie waarin de nederzettingen zijn verenigd, meende dat na de Amerikaanse verklaring de tijd rijp was om de Israelische soevereiniteit uit te roepen over de nederzettingen.

CIDI
Voor onze nationale Israel lobby, het CIDI had de verklaring van Pompeo grappige consequenties. Het CIDI verdedigt al een aantal jaren de ''dorpen in Judea en Samaria'' en  is uiteraard blij met de verklaring, maar kan er toch niet omheen dat Europa (en dus ook Nederland) de nederzettingen wel degelijk als illegaal bestempelt. Het CIDI kwam daarom met een verklaring dat het ''kennis heeft genomen van  de historische beslissing van de Amerikaanse regering'' en dat de discussie over de juridische status van de nederzettingen  de veel belangrijkere discussie over een duurzame tweestatenoplossing vertroebelt''.
Uiteraard is dat de boerenlulligheid ten top. Als de nederzettingen legaal zijn en blijven bestaan (wat ze sowieso waarschijnlijk zullen doen) is er van de Westoever hoogstens nog ongeveer de helft over, bestaande uit een lappendeken van geïsoleerde stukjes, waar de nederzettingen voor hun landbouwgebieden en bebouwing grote happen uit hebben genomen, doorsneden door wegen die alleen toegankelijk zijn voor joden, en ten behoeve van joden geconfisqueerde natuurgebieden. Zeggen dat de discussie over de status van de nederzettingen er niet toe doet, is dus totale kletskoek. Het feit dat een tweestatenoplossing waarschijnlijk al lang niet meer kan is juist aan de nederzettingen te wijten.
Los van dit alles vraagt je je bovendien af of de VS nu nog een vuist kunnen en willen maken tegen de annexatie van de westelijke Sahara door Marokko, de Krim door Rusland of Tibet door China om maar een paar vergelijkbare situaties te noemen.

1 opmerking:

van kaas zei

Toch even een opmerking over de afsluitende zinnen waarin "de annexatie van de westelijke Sahara door Marokko" wordt genoemd. Ten allereerste is dat gebied niet geannexeerd, maar beter gedeeltelijk bezet te noemen. Het is wel geannexeerd in de Marokkaanse dromen, en voor de wet maar niet in de praktijk. Dat leidt tot rare situaties bij de Marokkaanse verkiezingen bijvoorbeeld in de spookstad La Gouira op het schiereiland van Nouadibou. Marokko heeft zelfs fantoomkiesdistricten in de bevrijde gebieden.
Verder is de benaming "westelijke Sahara" misleidend. Het gaat immers niet om de westelijke windstreek van de uitgestrekte woestijn maar om het staatkundig begrip dat vroeger werd aangeduid als Spaans Sahara en tegenwoordig als West-Sahara, zoals we ook spraken over Oost- en West-Duitsland, Noord- en Zuid-Korea enzoverder.

Tien doden bij luchtaanvallen ''door onbekenden'' in grensgebied Irak-Syrië

 Zeven  mensen zijn gedood en een zestal vrachtauto's is vernield in het Albu Kamal gebied aan de oostelijke grens van Syrië met Irak. D...