woensdag 8 december 2010

Amerikanen geven pogingen op om tot een verlenging van de bouwstop te komen. Wat nu?

Abbas (hier op de foto met president Gül) was dinsdag op bezoek in Turkije. Hij gaf aan dat nu de Amerikanen hun aanpak hebben laten varen, de PA kan denken aan het verwerven van verdere erkenning voor een unilateraal uitgeroepen Palestijnse staat. 

Het AmerikaanseWitte Huis heeft dinsdag de pogingen opgegeven om Israel tot een verlenging van een bouwstop in de nederzettingen te bewegen om zo de Israeli's en Palestijnen aan tafel te krijgen voor het houden van vredesbesprekingen. De mislukking van de pogingen om deze bouwstop voor elkaar te krijgen is ene nieuwe slag voor president Obama, die al sinds vorig jaar probeert de besprekingen op gang te krijgen. Al met al kwam hij niet verder dan een drietal ontmoetingen van de partijen, afgelopen september, die werden opgeschort nadat de bouwstop die sinds november 2009 van kacht was afliep.
De Amerikanen hadden geprobeerd de Israeli's over de streep te trekken met wat algemeen een 'poging tot omkoping' werd genoemd: In ruil voor een verlenging van drie nmaanden van de boyuwstop deden zij het  aanbod van 20 F-35 Stealth bommenwerpers ter waarde van $ 3 miljard, garanties dat de VS niet akkoord ziullen gaan met het unilateraal uitroepen van een Palestijnse staat en een overeenkomst - in het kader van een akkoord tussen Israel en de Palestijnen  - over langdurig veiligheidsgaranties.
Algemeen wordt aangenomen dat ook (stilzwijgende) afspraken over een bouwstop van Jeruzalem in het pakket  zaten en dat dit de mislukking heeft veroorzaakt. Maar de Britse Guardian geeft vandaag aan dat het volgens Amerikaanse bronnen ook deels misging omdat de Amerikanen in het kader van de besprekingen tijdens de bouwstop van drie maanden, afspraken wilden maken over de toekomstige grenzen van een Palestijnse staat. Netanyahu had dat geweigerd. Hij wilde eerst afspraken maken over de veiligheidsgaranties, zoals een voortdurende aanwezigheid van Israel in de Jordaanvallei.
De vraag is vervolgens: wat nu? Reuters meldt dat Yasser Abed Rabbo, secrtarsis-generaal van de PLO en advisuer van Abbas, heeft gezegd dat de VS nu voorstellen terug te keren naar een proces van indirecte onderhandelingen.The Guardian schrijft dat minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton aan het eind van de week daarover meer bijzonderheden zal geven. Onderhandelaars van beide zijden zullen binnenkort naar Washington vefrtrekken om daarover te komen praten. Volgens Amerikaanse functionarissen die de Guardian citeert zouden de VS zich in ieder geval in komende gesprekken willen concentreren op toekomstige grenzen (die gepraat over bouwstops overbodig zouden maken, omdat dan duidelijk is welke nederzettingen daarbinnen en welke erbuiten vallen) en veiligheidsgaranties.
De Palestijns president Mahmoud Abbas, die gisteren in Turkije was, liet daar blijken dat de Palestijnen ook zullen proberen de kaart te spelen van het krijgen van meer internationale erkenning voor een unilateraal uit te roepen Palestijnse staat.  Kennelijk voelt Abbas zich aangemoedigd door het feit dat Brazilië en Argentinië tot de erkenning van Palestina binnen de grenzen van 1967 zijn overgegaan en dat Uruguay heeft gezegd te zullen volgen.
De pogingen daartoe van de Palestijnse Autoriteit hebben echter niet veel kans. Wellicht dat het nog wel zal lukken een meerderheid te krijgen binnen de Algemene Vergadering van de VN, maar de Veiligheidsraad krijgt de PA niet mee, al was het maar omdat de VS een veto zullen uitspreken. Radio Kol Israel (De Stem van Israel) meldde (transcript in Open Sources via Juan Cole):

Senior US Administration sources said that the United States will hold separate discussions with Israel and the Palestinians. Our political correspondent Shmu’el Tal reports that Yitzhaq Molkho, Prime Minister Netanyahu’s special emissary, will meet with US officials over the coming days.
Israeli sources said that the United States will oppose any Palestinian attempt to circumvent the direct negotiations track with Israel. The sources asserted that Israel’s request for additional F-35 jets from the United States was still on the agenda.
Geen sprake van iets anders dan onderhandelingen voor de Palestijnen dus. En Israel krijgt die F-35 vliegtuigen evengoed toch nog wel. Tja, zo zit dat dus met de goede bedoelingen van president Obama. Israel hoeft zich niet veel van hem aan te trekken en sinds er een Republikeinse meerderheid in het Congres zit, hoeven ze al helemaal niet bang meer te zijn  Niet veel kans dat we er nog uitkomen in de komende paar jaar.

Geen opmerkingen:

Israelisch leger schiet weer drie Palestijnen dood - en advocaat Hammouri wordt uitgezet

Na'm Zubeidi (links) en Mohammed Sa'di Het Israelische leger is donderdagmorgen de plaats Jenin op deWestoever binnengedrongen en he...