maandag 13 december 2010

Mitchell weer naar M-Oosten, de VS vallen terug op indirecte onderhandelingen

En zo is dus George Mitchell weer op pad. De Amerikaanse speciale Midden-Oosten afgezant, die er al heel wat maanden en kilometer van vruchteloze vredesonderhandelingen, of beter: onderhandelingen over mogelijke vredesonderhandelingen, op heeft zitten, reisde maandag weer naar Israel/ Palestina voor overleg met onder meer de Israelische premier Bibi Netanyahu en de Palestijnse president Mahmoud Abbas.
  Dat gebeurde nadat de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Hillary Clinton vrijdag een rede had gehouden, waarin ze aankondigde wat er gaat gebeuren nu de Amerikanen vorige week hun pogingen hebben opgegeven om Israel te bewegen tot een verlenging van de bouwstop in de nederzettingen om zo de twee partijen - Palestijnen en Israeli's - aan één tafel te krijgen.
Clinton kondigde aan dat de VS nu zullen terugvallen op indirect overleg, waarin zij zullen proberen de belangrijkste onderwerpen - te weten grenzen (plus nederzettingen en veiligheid),  Jeruzalem en de zaak van de Palestijnse, vluchtelingen eerst te tackelen. De Israelische premier Netanyahu juichte deze aanpak maandag toe, Palestijnen daarentegen reageerden uitermate sceptisch. Als de Amerikanen niet eens de Israeli's tot een tijdelijke bouwstop van 90 dagen konden bewegen, was er van deze indirecte aanpak weinig te verwachten zeiden ze. Van verschillende kanten werd gesuggereerd dat de Palestijnen er beter aan zouden doen steun te verwerven voor het uitroepen van een staat binnen de grenzen van 1967 met Oost-Jeruzalem als hoofdstad. De Palestijnse scepsis werd extra gevoed doordat Netanyahu andere accenten legde dan Clinton. In zijn reactie van maandag zei hij voor bespreking te zijn die zouden gaan over de erkenning van Israel als joodse staat, over veiligheidsaspecten en over het Palestijnse vluchtelingenvraagstuk, waarbij hij dus de afbakening van de grenzen niet noemde. Eerder al had Netanyahu ook verklaard tegen een deling van Jeruzalem te zijn. Dat gebeurde zondag in een uitspraak van zijn bureau, dat een opmerking van Ehud Barak, de minister van Defensie, die vrijdag had gezegd voor een deling van de stad te zijn,  'niet het regeringsbeleid vertegenwoordigde'.
Zie voor een uitgebreider verslag  mijn Engelstalige blog).

Geen opmerkingen:

Israelisch leger schiet weer drie Palestijnen dood - en advocaat Hammouri wordt uitgezet

Na'm Zubeidi (links) en Mohammed Sa'di Het Israelische leger is donderdagmorgen de plaats Jenin op deWestoever binnengedrongen en he...