vrijdag 3 december 2010

Het schandaal breidt zich uit

Er bestaat een  gewoonte om te spreken van de 'vrienden' en de 'vijanden' van Israel. Die gewoonte zorgt voor spraakverwarringen, want wat zijn vrienden? En wat vijanden?
Wel, vrienden van Israel zijn mensen die zeggen dat je best kritiek op Israel mag hebben, maar het zelf nooit hebben. Geen oorlog gaat hen te ver, geen blokkade van Gaza vinden ze te heftig. Zij zijn voor een twee-statenoplossing, maar als Israel doorgaat met de diefstal van land bestemd voor de Palestijnse staat om er uitbreidingen van nederzettingen op te vestigen, hoor je ze niet. Tekenen van toenemende verrechtsing en racisme in Israel nemen zij voor lief. Kritiek? Vrienden van Israel -  zoals het CIDI, Christenen voor Israel, de ChristenUnie, de SGP, Ruben Vis, rabbijn Evers, AIPAC, The Anti Defamation League, CAMERA, Honest reporting., The Israel Project, Geert Wilders, noemt ze maar op - die hebben geen kritiek. 
En de vijanden? Wie zijn de vijanden? Wel, het zijn de vrienden van Israel die bepalen wie de vijanden Israel zijn. Het is belangrijk dat te onthouden. En wie bestempelen de vrienden van Israel tot vijanden? Hamas natuurlijk. En Hezbollah. En misschien wel alle Arabieren. Maar daarnaast toch vooral mensen die, anders dan zijzelf, wél kritisch reageren als Israel een Muur door Palestijns gebied bouwt, veldtochten houdt zoals in Gaza, internationale wetten negeert en het niet te nauw neemt met mensenrechten. Of het nu Palestijnen zijn die het langzamerhand wel eens tijd vinden voor een vredesakkoord dat een eind maakt aan de bezetting, mensen die kritisch zijn uit angst dat als Israel op de huidige weg voortgaat, het over 20-30 jaar niet meer bestaat, of mensen die zich gewoon druk maken om internationaal recht, maakt niet uit. Critici zijn critici en dus vijanden.
 En omdat de wind tegenwoordig nogal van rechts waait - in Israel en ook daarbuiten - hebben de vrienden van Israel de wind mee. Daardoor kunnen ze heel veel menden en instanties tot vijanden bestempelen. En omdat  Israel, dat ooit doorging voor links, progressief en egalitair, tegenwoordig de lieveling is van alles wat rechts is en conservatief, worden beschuldigingen dat mensen die kritische geluiden over Israel laten horen vijanden zijn, grif overgenomen. 

En worden die beschuldigingen ooit onderzocht? Wordt er zelfs maar gekeken of wat er gezegd en geschreven wordt ook op waarheid berust? Nou nee, onderzoeken is niet de gewoonte in kringen van rechtse journalistiek. Al heel vroeg, toen ik net journalist was, leerde ik van een oudere collega bij het Vrije Volk (het echte, niet de caricaturaal rechtse site die zich tegenwoordig zo noemt) de les: 'rechts mag van alles beweren, links moet het eerst maar eens bewijzen'. Ik heb nooit reden gehad om aan die les te twijfelen.
Neem het 'schandaal' van ICCO dat de Electronic Intifada subsidieert. NGO-Monitor, Een ultra-rechtse organisatie, die vermoedelijk door de Israelische regering, maar in ieder geval uit onduidelijke bronnen wordt gefinancierd, en die zich tot taak stelt het leven lastig te maken voor alle vredesgroepen en mensenrechtenorganisaties die in en om Israel en de Palestijnse gebieden opereren, lanceert in de Jeruzalem Post en op zijn website een aanval op Electronic Intifada. In de Jerusalem Post noemt Gerald Steinberg, de baas van NGO-Monitor, de Electronic Intifada antisemitisch. Dat slaat bij nader inzien echt nergens op en ik weersprak die beschuldiging al in een eerder stukje. Op de zogenoemde fact-sheet van NGO-Monitor over de Electronic Intifada komt vervolgens een hele serie aantijgingen aan bod. Wie de moeite neemt die nader te bekijken, komt tot de conclusie dat er van alle lawaai weinig overblijft. EI zou regelmatig beschuldigingen van apartheid uiten - wel, dat blijkt te slaan op een (informatief) stuk van de Zuidafrikaanse ex-minister van Defensie Ronnie Kasrils over een oproep van 100 Zuidafrikaanse intellectuelen aan de universiteit van Johannesburg om hun samenwerking met de universiteit van Beer Sheva te verbreken.
Er zouden regelmatig aantijgingen van ethnic cleansing voorkomen. Dat blijkt te gaan over een artikel over de nederzettingen waarin onder meer aan de hand van citaten van Amnesty wordt uitgelegd hoe de nederzettingenpolitiek in veel gevallen de landbouw, en het leven, van de autochtone Palestijnen onmogelijk maakt (de term ethnic cleansing wordt inderdaad een keer gebruikt). Dan: wordt gewezen op gebruik van de term  'slow genocide'. Het blijkt te gaan om een open brief over de blokkade van Gaza aan VN-secretaris-generaal Ban Ki Moon van een hele serie Palestijnse beroeps- en vrouwenorganisaties.
Er zou een rechtvaardiging gegeven worden voor geweld. Dat is uit een artikel uit 2001, het hoogtepunt van de tweede intifada, waarin het dilemma wordt weergeven van Palestijnen die blootgesteld worden aan extreem Israelisch geweld. Moeten  zij zich geweldloos laten afslachten om meer aanspraak te kunnen maken op internationale steun, of is het niet onbegrijpelijk dat ze soms naar de wapenen grijpen? Ali Abunimah, de directeur van Electoni Intifada, tenslotte, wordt verweten dat hij de besprekingen van de Palestijnse Autoriteit met Israel collaboratie noemt (dat was in het kader van de aanval in 2009 op Gaza, waarbij de Palestijnse Autoriteit zich zo stil hield dat zij van meerdere kanten van collaboratie werd beticht). Hem wordt verweten dat hij de Israelische pers met de nazikrant Der Stürmer vergelijkt (Dat was in een tweet waarin hij één bepaald stuk, waarin anti-islamisme en de opkomst van Wildersachtige tendenzen goed werd gepraat, diskwalificeerde als het soort stukken dat in Der Stürmer stond) En tenslotte wordt hem voor de voeten gegooid dat hij uitlatingen van de woordvoerder van het Israelische leger de woorden van een nazi had genoemd. Dat was in hetzelfde, eerder genoemde artikel over de aanval op Gaza. En dat was een absolute  chotspe, want het waren niet Abunimah'woorden, maar hij haalde nota bene  de Britse parlementariër Gerald Kaufman aan. 
Om kort te gaan: veel aantijgingen, eigenlijk geen inhoud.  Maar was er iemand die de moeite nam dit na te gaan? Natuurlijk niet. Kijk hier naar de uitzending die POWNed op 30 november maakte. En huiver. Want qua journalistiek vakmanschap verdiende die de vestst mogelijke onvoldoende. Let op de loze, stemmingmakende  kreten 'In Israel is grote beroering ontstaan' (jawel, een stond een stukje in een  Engelstalige krant, The Jerusalem Post, met een oplage van zo'n 30.000. Daar lagen ze echt masaal wakker van in Tel Aviv). En: ICCO zou EI '150.000 euro' hebben betaald (het ging om 50.000 per jaar, maar dat was even niet zo goed nagevraagd). En dan Ronny Naftaniel aan het woord laten en hem de kans geven de ongefundeerde NGO-beschuldigingen te papegaaien zonder één kritische vraag.        

Afgezien van wat verkeerde websites was er dan ook het Nieuw Israelietisch Weekblad. Ooit een leesbaar opinieblaadje. Nu afgedaald tot het niveau van een sectarisch pamflet. Ook het NIW levert een pracht van een staaltje aan journalistiek kunnen. Ziehier:


ICCO-schandaal breidt zich uit

De Nederlandse regering heeft via ICCO de anti-Israëlische en deels antisemitische website Electronic Intifada gefinancierd. CJO, Uri Rosenthal en Harvardprofessor Kramer zijn not amused.

Deze week kwam de Jerusalem Post met een artikel over de financiering van Electronic Intifada een site die door de internationale ngo Monitor is onderzocht en werd beoordeeld als anti-Israëlisch met een zuiver Palestijnse agenda, een site die oproept tot boycot, uitsluiting van en sancties tegen Israël. Aan het hoofd van de organisatie staat Ali Abunimah, die oproept tot een eenstaatoplossing, Israël vergelijkt met het naziregime en de Israëlische pers Der Sturmer noemt.
Electronic Intifada heeft nog heel wat meer op haar kerfstok, zoals blijkt uit het factsheet dat is gepubliceerd op www.ngo-monitor.org.

Serieus Probleem’
Een andere vooraanstaande medewerker van de site is Arjen Al Fassed: zoon van een Nederlandse moeder en een Palestijnse vader, voormalig ICCO-medewerker, van 2002 tot 2010 werkzaam als programmamanager bij Oxfam Novib en sinds maart lid van de Tweede Kamer voor GroenLinks. Electronic Intifada wordt gefinancierd door ICCO, die zichzelf de interkerkelijke organisatie voor ontwikkelingssamenwerking noemt. ICCO is een van de vier ontwikkelingsorganisaties – zo is OxfamNovib een andere – die jaarlijks kunnen rekenen op gigantische subsidie-injecties van het Rijk; zo ontving ICCO in 2008 maar liefst 124 miljoen euro. Onze nieuwe minister van Buitenlandse Zaken die ook ontwikkelingssamenwerking in zijn portefeuille heeft, Uri Rosenthal, reageerde in de Jerusalem Post: „Ik zal deze zaak persoonlijk onderzoeken. Als blijkt dat de door het Rijk gesubsidieerde organisatie ICCO Electronic Intifada financiert,zal het een serieus probleem met me hebben.”
In hetzelfde artikel bevestigt ICCO-directeur Marinus Verweij dat ICCO inderdaad Electronic Intifada subsidieert en gaat vervolgens over tot verdediging van de site. Verder onderzoek lijkt dus overbodig.

Schandalig’
Het NIW legde de inhoud van Electronic Intifada(EI) ook voor aan professor Kramer, verbonden aan het Washington Institute for Near East Policy en National Security Studies ProgramVisiting Scholar aan Harvard University. Hij reageerde met: „EI is een haatsite waarvan de oprichters uit zijn op Israëls desintegratie. De opmerking van Marinus Verweij (in de JerusalemPost, red.) dat de site op geen enkele manier anti-Israël is, is gestoord, zo niet een leugen. (…) In een vrije wereld staat het iedereen vrij om eindeloos te liegen, maar als er ook maar één cent van de Nederlandse belastingbetaler naar EI gaat, is dat schandalig.”

Het stuk was langer en ging, nadat het - totaal ongefundeerd  - Arjen El-Fassed, die al een paar jaar niet meer in EI schrijft, had zwartgemaakt, nog door met verdachtmakingen aan het adres van de protestantse kerken, de PKN. En natuurlijk valt op dat ook het NIW zonder enige check - laat staan hoor en wederhoor - dit soort onzin opschrijft  Maar het 'Joodse blaadje' zoals mijn vroegere schoonouders het altijd noemden, levert toch ook nog iets zelf: een opinie van niemand minder dan de hoogleraar Martin Kramer - van Harvard nog wel. Welnu, een onverdachte  bron. Kramer is namelijk gasthoogleraar van Harvard. Eigenlijk is hij van het Washington Institute for Near East Policy, de denktank van de Joodse lobby AIPAC, en van het rechtse Shalem Institute in Tel Aviv. Hij is een erkend rechtse en anti-islamitische prof en was bovendien eerder dit jaar bijna zijn gasthoogleraarschap aan Harvard kwijt, nadat hij in februari in Herzliyya op een conferentie had gepleit voor het stopzetten van alle hulp aan Gaza. Dat zou de bevolking van Gaza alleen maar aanzetten tot het krijgen van babies die dan later weer Palestijnse activisten zouden kunnen worden. Het NIW zegt niets over de ultra-rechtse achtergrond van de door haar geraadpleegde hooggeleerde, laat staan dat de sappige bijzonderheid wordt vermeld van deze rabiaat racistische uitspraak van Kramer. (Kramer behield overigens zijn tijdelijke tenure in Harvard, omdat de universiteit - gelukkig - vasthield aan het principe van de academische vrijheid van meningsuiting. De Kramers van deze wereld genieten vaak meer bescherming van principes dan zij hun tegenstanders zouden gunnen)..  

En tenslotte is er dan in dit rijtje nog Joël Voordewind (godbetert met dezelfde voornaam als mijn  oudste zoon, maar dat kan hij natuurlijk niet helpen ) die Kamervragen meende te moeten stellen. Hier zijn ze:

Vragen van het lid Voordewind (ChristenUnie) aan de minister van Buitenlandse Zaken over steun aan buitenlandse organisaties (ingezonden 2 december 2010).

Vraag 1
Heeft u kennisgenomen van de onderzoeksresultaten van NGO-Monitor betreffende de steun van Interkerkelijke Coördinatie Commissie Ontwikkelingssamenwerking (ICCO) aan Electronic Intifada en het corresponderende artikel «Dutch will look into NGO funding of anti-Semitic website»?1

Vraag 2
Zijn de berichten, zoals verschenen in het bovengenoemde artikel, dat u persoonlijk deze kwestie gaat onderzoeken waar? Zo ja, wanneer kan de Kamer een reactie van u verwachten? Bent u bereid ook andere organisaties die Nederlandse subsidie ontvangen in uw onderzoek te betrekken?

Vraag 3
Deelt u de mening dat een uitlating zoals van Electronic Intifada, welke gesteund wordt door ICCO, die onder andere oproept tot een boycot van Israëlische producten en Israël met Nazi-Duitsland vergelijkt fundamenteel onverenigbaar is met het Nederlands buitenlands beleid?

Vraag 4
Bent u bereid om van organisaties die subsidie ontvangen, in dit geval ICCO, als voorwaarde te stellen dat zij geen organisaties of initiatieven steunen welke fundamenteel onverenigbaar zijn met het Nederlands buitenlands beleid, hetzij uit eigen middelen hetzij uit subsidiegelden?

1) Jerusalem Post, «Dutch will look into NGO funding of anti-Semitic website», 26 november 2010.

Die Voordewind. Opgebeld, aangestuurd eigenlijk, door Naftaniel. Ik ken Naftaniël al meer dan 30 jaar, ik weet hoe hij werkt. Ook Voordewind doet geen eigen onderzoek en stelt als een blinde kip de vragen die het CIDI hem influistert (Waarvan - dat moet gezegd - de vraag over BDS (Boycot, Divestment en Sanctions - wel enig hout snijdt. EI heeft daar inderdaad toe opgeroepen in enkele artikelen en dat is inderdaad in strijd met het Nederlandse beleid). Maar de rest, moet het nog gezegd, worden, is bullshit, opgewarmde rechtse aantijgingen. Alleen zullen we zien dat het bij deze minister succes heeft. Rosenthal, rechtse VVD-er en Israel-vriend die hij is, zal ICCO en mogelijk andere organisaties tot de orde gaan roepen. De vrijheid van meningsuiting zal waarschijnlijk wel om de hierboven genoemde onjuiste redenen aan banden wordt gelegd. Het NIW heeft dus in één opzicht gelijk. Het schandaal, waar het zelf volop deel van uitmaakt, breidt zich uit. De zogenaamde vrienden van Israel bezorgen het een overwinning. Eén van die vele die op de lange termijn een nederlaag zullen blijken te zijn.

15 opmerkingen:

Keesjemaduraatje zei

Bedankt voor de samenvatting. Qua tendentieus schrijven heb jij je vak nog niet verleerd.

Unknown zei

Wat een raar verhaal. Wat feiteloos en gekleurd. Graag ga ik een discussie, niet een correspondentie, met u aan.

Simon Soesan, Haifa

Abu Pessoptimist zei

Raar verhaal? Tendentieus? Dit gaat over mensen die niet de moeite nemen de feiten te checken. Maar geef maar aan waar ik iets vertel dat niet waar is.

Anoniem zei

Beste Abu,
Oprechte dank voor het inzichtelijk maken van deze kwestie. En wat betreft de rol van Naftaniël c.s.: ik noem hem een ongewenste vreemdeling, een dubieuze figuur en een woordvoerder van een dubieuze club. Als het aan mij persoonlijk lag dan zette ik Naftaniël en zijn kliek de grens over omdat ik van mening ben dat ze het recht op het Nederlanderschap hebben verloren. Genoeg is genoeg.

Unknown zei

Goed beschreven, Abu! Ik denk dat je de spijker op de kop slaat.

Abu Pessoptimist zei

Waarde anonymus, Het is dat ik een erg liberaal beleid voer voor wat het opnemen van commentaar betreft, maar dit gaat echt te ver. Veel te ver.

Anoniem zei

Beste Abu,

Wat gaat er te ver t.o.v. mijn mening? Naftaniël is, als ik het goed heb, een kind van een Joodse vluchteling en als ik ook goed geïnformeerd ben inzake de Palestijnen...zitten er miljoenen Palestijnen in vluchtelingenkampen. Wat mij stoort - en ik zwaar over het betamelijk noem - is dat Naftaniël c.s. schrijven dat de voor vrede, een dialoog en een Palestijnse staat zijn...maar de vuile oorlog - dat is het - tegen een zeer gematigde site als E.I. met passie ten uitvoer brengen. Ik denk dat ik als Nederlander het recht heb om te stellen dat Naftaniël zich eens moet beseffen dat er ook grenzen zijn t.a.v. van het aanvaardbare en het betamelijke. Indien het CIDI informatie over Israël wil verstrekken, dan is dat prima, maar het CIDI gaat de grens van het betamelijke over zodra zij zich vuile spelletjes en dubieuze praktijken gaat bedienen. Het op oneigenlijke gronden zwart maken van het ICCO en het beweren dat E.I. een anti-semitische (haat)website tegen Israël is, verschaft mij als Nederlander het recht om te zeggen dat ik het CIDI als een gevaarlijke zoniet criminele entiteit bezie. (!! Smaad en laster vallen onder Wetboek v. Strafrecht. Aangezien het CIDI zich herhaaldelijk doelbewust van de meest schandalige leugens en lasterpraat bedient om kritiek op Israël te onderdrukken, heb ik derhalve het recht ze een criminele entiteit te noemen.) En ja, u mag het met mij oneens zijn, maar ik kan mijn woorden en claims tenminste deugdelijk onderbouwen. Dat zou het CIDI ook eens moeten doen?

Abu Pessoptimist zei

Tut, tut, anonymus. Of Naftaniel nu een kind van een vluchteling is of niet, hij is gewoon Nederlander en u gaat over d schreef als u zegt dat u hem over de grens zou willen zetten. Wat de rest betreft: ik houd ook niet van de methodes van Naftaniel, maar dat was al wel duidelijk uit mijn stuk, denk ik. En tenslotte: ik vind dat u zich bekend moet maken, eigenlijk is het doorlaten van anonieme commentaren tegen de regels van dit blog.

Anoniem zei

Beste Abu,

Bedankt voor uw respons.
Mijzelf bekend maken omdat de regel van uw blog is? Die vergissing heb ik (helaas) al één keer gemaakt en dat nooit weer. U weet waarschijnlijk niet dat ik al herhaaldelijk in de privésfeer ben lastig gevallen door de extremistische pro-Israël lobby. Denkt u dat ik en andere Nederlanders nog langer zin hebben in situaties waarin je het op 1 website/forum opneemt voor de Palestijnse kwestie en dat je dan vervolgens op tenminste vijf fora wordt afgeschilderd als een vuile anti-semiet? Denkt u dat het in mijn belang is dat wanneer ik van baan wens te veranderen en P&O afdelingen mijn naam Googelen...etc.? Denkt u dat ik me duizenden euro's aan advocaatkosten kan permitteren om mijn naam van dergelijke dubieuze pro-Israël fora verwijderd te zien krijgen? Mevr. Duisenberg is financieel onafhankelijk en kan vrijelijk zeggen/schrijven wat ze wil maar ik niet. Het probleem is niet mijn onwil, maar de vuile spelletjes van de extremistische pro-Israël lobby. Zo naïef bent u toch niet? Ik respecteer uw inzet ten zeerste maar bij deze wens ik u verder veel succes.

Abu Pessoptimist zei

Tja, anonymus, ik weet natuurlijk niet welke risico's u loopt. Maar u zou natuurlijk een schuilnaam kunnen nemen. Dat is al iets minder anoniem en ik kan tenslotte toch niet controleren of u echt zo heet.

Anoniem zei

Het CIDI is volgens de Haaretz een pro-zionistische lobbygroep.

http://deisraellobby.blogspot.com/2010/08/cidi-bepleit-orwelliaanse-censuur-van.html

Had ik al vaker gelezen op de weblog van Stan van Houcke

corrie

Daphne zei

Abu, dank je wel voor je stuk.

Ik heb het al vaker gezegd: het CIDI cs doen alles om maar de aandacht af te leiden van de echte problemen waar de joodse gemeenschap en Israël mee te kampen hebben.
Men heeft nu een dingetje gevonden om de negatieve energie op te richten. Niet de door de Israëli's zelf veroorzaakte puinhoop, maar het ICCO en de EI zijn de oorzaak van het falende vredesproces. Ja hoor.

Heel braaf allemaal van de mensen die zich hier nu zo druk over maken, daar worden ze immers voor betaald, maar de zeer grote meerderheid van de Nederlanders zal hier de schouders over ophalen. Zelfs de grote meerderheid van de joden in de wereld, durf ik te voorspellen.

In de Amerikaanse politiek wordt het begrip 'echo chamber' gebruikt. Daarmee wordt bedoeld een groep - en die kan uit allerlei soorten en maten mensen bestaan - die slechts luistert naar de argumentatie die hen bevalt. Of het nu gaat om klimaatnegationisten of rabiate zionisten, in de echo chamber komt het tegengeluid niet door. Ronny Naftaniel cs zitten in hun eigen echo chamber. Ze kunnen er niet uit, want dan stort hun wereld ineen. En het zou voor sommigen ook persoonlijke consequenties hebben. Stel je voor dat Ronny Naftaniel hardop zou zeggen dat het zionisme een monster heeft gebaard, krijgt hij dan nog wel zijn pensioen uitbetaald?

En wat het NIW betreft: degene die al die stukken schrijft, is zelfs nog nooit in Israël (of in de Verenigde Staten) geweest, en schrijft alleen over wat-ie in de Engelstalige buitenlandse bladen leest. Jij hebt toch veel betere bronnen?

Abu Pessoptimist zei

Dank Daphne, ik kende dat begrip niet echo chamber. Om te onthouden dus. Maar helaas, in Nederland heeft zo'n echokamer wel nogal wat resonans in de politiek. En dus consequenties voor betrokkenen. Vandaar mijn stukje, vandaar dat ik op de barricaden sta.

Ernst Raedecker zei

Hoi Abu,

In Nederland wordt wel de term echoput gebruikt: journalistiek & politiek zijn een echoput waarin steeds dezelfde loze meningen hol weerkaatsen.
Ik heb de uitdrukking van Gert Jan Johannes, die laatst nog een prachtig boek over de Van Leers heeft geschreven en daarvoor een tijd in Israel heeft gezeten (waar de Van Leer Stichting zijn hoofdkantoor heeft).

Daphne heeft zeker gelijk met haar echo chamber, al heeft iedereen er een beetje last van:
iedere mens zit gevangen in zijn eigen morele bunker en intellectuele cocon. Maar bij sommigen staan de luiken verder open dan bij anderen.

Als je een morele kathedraal hebt gebouwd op een gammel fundament van halve feiten en hele weglatingen, dreigt permanent instortingsgevaar. In zo'n situatie wordt ieder feit dat zich aan je opdringt een bedreiging, welhaast een existentiele bedreiging. Geen wonder dat men dan emoioneel reageert.

Onwil tot begrip en allergie voor feiten zijn dan de enig overgebleven methoden om je katherdraal overeind te houden.

Ernesto

PS. Is indertijd in het kader van de Verdieping van EAJG mijn email met plaatjes van kaarten van Israel en Jerusalem nog aangekomen?

Abu Pessoptimist zei

Ernesto, die kaarten en zo zijn zeker aangekomen. Nog bedankt. En ook voor je reactie.

Hamas en Fatah sluiten met 12 andere fracties een akkoord over een interim-regering

 Veertien Palestijnse groeperingen hebben in Beijing een akkoord gesloten dat mikt op het vestigen van een gezamenlijke regering die na aflo...