donderdag 4 juli 2013

Een nieuw hoofdstuk in de Egyptische revolutie van 25 Januari

sisi
Stafchef Abdel Fattah el-Sisi tijdens het voorlezen van de verklaring.

Het afzetten van president Morsi is woensdagavond met instemming begroet door de oppositie tegen zijn  bewind. De 6 April beweging gaf een communiqué uit waarin het een voortzetting van de revolutie van 25 Januari (2011) heette en waarin werd gezegd dat het leger de wil van het volk had uitgedrukt.
Het afzetten van Morsi werd 's avonds officieel bevestigd tijdens een persconferentie van generaal Abdel Fattah el-Sisi, de stafchef van het leger, die werd bijgewoond door een groot aantal publieke figuren. Onder hen waren de Koptische paus Tawadros II, de hoofd-imam van Al-Azhar Ahmed El-Tayyeb, de politicus Mohamed ElBaradei, Mohamed Abdel-Aziz als afgevaardigde van de salafistische Nour-partij, een van de leiders van de 'Tamarod-campagne en een hoge rechter. De Vrijheids- en Gerechtigheidspartij van de Moslim Broederschap had geweigerd aanwezig te zijn. De Moslim Broederschap heeft het afzetten van Morsi 'onconstitutioneel' genoemd.
In zijn verklaring beschreef El-Sisi de 'roadmap' die nu gevolg wordt en die in overleg met een groot aantal publieke figuren is opgesteld. De gang van zaken is dat de presidentiële bevoegdheden tijdelijk worden overgenomen door de president van het Constitutionele Hof, Adly Mansour. Hij wordt in de loop van donderdag in die functie geïnstalleerd. Tevens komt er een overgangsregering van 'technocraten'. De grondwet is tijdelijk buiten werking gesteld en er komt een comité dat voor een herziening van de grondwet gaat zorgen. Ook komt er een commissie die moet gaan werken aan nationale verzoening. De kieswet voor het houden van parlementsverkiezingen wordt tegen het licht gehouden en er komen vervroegde verkiezingen van een president. Verder komt er een 'gedragscode' voor de pers om de professionaliteit ervan te verhogen
en zal erop worden toegezien dat jongeren meer betrokken worden bij het bestuur.
De 'coup' van het leger verliep gisteren redelijk vlekkeloos. Morsi werd overgebracht naar het ministerie van Defensie, zijn adviseurs werden vastgehouden in de kazerne van de Republikeinse Garde bij het paleis. Twee kopstukken van de Moslim Broederschap werden eveneens gearresteerd, onder wie Mohammed Saad al-Katatni, de leider van de Vrijheids- en Gerechtigheidspartij. Voorafgaande aan het afzetten van Morsi werd het gebouw van de radio en televisie (Maspero) bezet. Het tv-kanaal van de Moslim Broederschap, Misr 25, verdween uit de lucht. Hetzelfde gold voor de salafistische kanalen Al-Nas en Al-Hafez. De operatie verliep zonder problemen. De Moslim Broederschap kondigde echter protesten aan. In de loop van de avond braken rellen uit in diverse steden in de Delta. Daarbij zouden zeker 14 doden zijn gevallen.

Geen opmerkingen:

Israel's doden een ongewapende autistische man en een huisvader die zijn familie wilde ophalen

Iyad Hallaq Updated. De Israeli's hebben in de afgelopen 24 uur twee Palestijnse dertigers doodgeschoten. Eén van hen was een autist...