dinsdag 16 juli 2013

Israel maakt zich op om weer 1071 nieuwe woningen te bouwen in de nederzettingen

hassidic suburb of modiin illit (2003)
Een chassidische buitenwijk van Modi'in Illit.

2x Updated (zie onderaan). De subcommissie nederzettingen van het Hoge Comité voor Planning van het militaire bestuur van de door Israel bezette Westoever, komt woensdag bijeen om de bouw van nog eens 1.071 nieuwe woningen in nederzettingen te bespreken en waarschijnlijk ook goed te keuren.
Dat meldt de NGO Vrede Nu dinsdag op haar website. De betreffende subcommissie is de instantie die verantwoordelijk is voor het goedkeuren van bouwplannen in de nederzettingen, voegt Vrede Nu eraan toe.
Op de agenda van de subcommissie staan vijf bouwplannen die goedgekeurd moeten worden om ter inzage gelegd te worden (waarna, na een periode van enkele weken de definitieve goedkeuring volgt) en nog een ander plan dat het finale groene licht krijgt:

Om met dit laatste plan te beginnen: daarbij gaat het om 732 nieuwe wooneenheden in de nederzetting Modi'in Illit -(plan no. 210/6/3). Dit plan was al in januari goedgekeurd door de toenmalige minister van Defensie Ehud Barak. Als de commissie het nu het groene licht geeft kan de bouw onmiddellijk beginnen. 

De plannen die in aanmerking komen om ter inzage te worden gelegd betreffen:
234 wooneenheden in Galgal (in de Jordaanvallei)
38 wooneenheden in Kochav Ya'acov (ten oosten van Ramallah)
31 wooneenheden in Almog (in de Jordaanvallei)
19 wooneenheden in Kfar Adumim (de Nofei Prat wijk)
17 woonheden in Shilo (ten noorden van Ramallah)

Update 1 
Haaretz meldt overigens dat het bij de 38 wooneenheden voor Kochav Yaacov en de 17 voor Shiloh gaat om huizen de al -  zonder vergunning - gebouwd zijn, of  waarvan de bouw al in een vergevorderd stadium verkeert.


Update 2
Haaretz meldt woensdag dat minister van Defensie Moshe Ya'alon de beslissing met betrekking tot zo'n 300 nieuwe woningen heeft laten uitstellen.Het betreft de nieuwbouw in Shiloh, Kochav Ya'acov, Almog en  Galgal. De planningscommissie heeft wèl goedkeuring verleend aan de bouw van de 732 huizen in Modi'in Illit en de 19 wooneenheden Kfar Adumim. Ya'alon moet echter zelf nog zijn fiat geven aan deze beslissingen.
Ya'alon zei niet waarom aangaande de andere plannen uitstel wilde, maar aangenomen wordt dat het te maken heeft met het aanstaande bezoek van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Kerry en wellicht ook met de spanningen met de Europese Unie naar aanleiding van de nieuwe richtlijn over de bezette gebieden waarmee de EU komt.

Geen opmerkingen: