zondag 22 december 2013

Vervuiling van niet werkende rioolzuivering in Gaza bereikt Israelische kust


Ondergelopen aardbeienvelden bij Deir Balah in de Gaza-strook. Aangenomen wordt dat nagenoeg de hele oogst verloren is gegaan. (foto VN-OCHA) 

Het is met enig satanisch genoegen dat ik kan melden dat  niet alleen Gaza de nadelige gevolgen ondervindt van het feit dat daar de pompinstallaties van de riolering en de waterzuiveringsinstallaties al een tijdje niet werken wegens brandstofgebrek en tekort aan elektriciteit.  De Israelische krant Haaretz meldt nu dat de vervuiling die daarvan het gevolg is ook het strand rond Ashkelon in Israel heeft bereikt en dat ook waterkwaliteit van de Middellandse Zee ter hoogte van die plaats ernstig is aangetast.
Israels ministerie van Milieuzaken heeft het Israelische Instituut voor Oceanografisch en Limnologisch Onderzoek tests uitgevoerd door satellietfoto's te analyseren. Daarop werden grote hoeveelheden chlorofyl gedetecteerd, die wijzen op hoge concentraties algen en bepaalde bacteriën. Die algen en bacteriën zijn weer het gevolg van hoge concentraties voedzame afvalstoffen in onverwerkt afvalwater.
Volgens Haaretz is er geen gevaar voor de ontziltingsinstallatie in Ashkelon, die filters heeft die dit soort vervuiling de baas kunnen,. Maar de vervuiling kan wel gevolgen hebben voor het biologisch evenwicht en het leven van planten en het leven dieren in het zeewater  ongunstig beïnvloeden. Ook kan het eventueel leiden tot voor de mens gevaarlijke concentraties van coli- en andere bacteriën.

Het is de vraag of berichten als deze Israel wakker zullen schudden. Blijkbaar zijn alarmerende berichten dat de huidige overstromingen van regenwater vermengd met water van de riolering tot (verdere) ernstige vervuiling va n het grondwater van Gaza zullen leiden, met alle potentieel ernstige gevolgen voord e gezondheid daar, niet ernstig genoeg voor Israel om zijn politiek met betrekking tot Gaza te herzien.
Israel is extreem ongevoelig voor de noodsituatie in de Strook. Weliswaar is de grenspost Kerem Shalom nu wat langer open om door Qatar geschonken brandstof door te laten en ook heeft Israel wat pompen gestuurd om de wateroverlast te lijf te gaan, maar het is duidelijk dat dat druppels zijn op een gloeiende plaat. In hetzelfde artikel waarin Haaretz schrijft over de vervuiling van het zeewater wordt het niet werken van de zuiveringsinstallaties in Gaza geweten aan een tekort aan elektriciteit die het gevolg zou zijn van een ruzie tussen Hamas en de Palestijnse Autoriteit over wie de rekening moet betalen van de brandstof die Gaza's enige elektriciteitscentrale draaiende moet houden. (Het Nederlandse CIDI kwam zelfs met de onjuiste informatie dat Hamas brandstof die de Palestijnse Autoriteit wilde leveren had teruggestuurd).

Ondergelopen teelt van paprika in Deir al Balah. (Ocha)

In werkelijkheid ligt de hoofdverantwoordelijkheid bij Israel. Israel begon in 2007 een blokkade van Gaza en bracht toen de levering van brandstof met een derde terug. De Hamas-regering viel daarop terug op de tunnels naar Egypte. Via dat kanaal kon het over voldoende brandstof beschikken, die bovendien de helft tot een derde kostte van hwet bedrag dat de Israelische brandstof kostte, en over de import waarvan Hamas ook nog eens belasting kon heffen. Na de sluiting van de tunnels door Egypte eerder dit jaar moest Hamas terugvallen Israelische brandstof die door Israel werd geleverd via de Palestijnse Autoriteit. Voor deze leveranties moest Hamas aan de PA het volle pond betalen. Daarvoor ontbraken de middelen wegens de totale exportstop die al sinds 2007 geldt in Gaza, en bovendien omdat het over deze import geen belasting kon heffen, die ging naar de PA. Als er geen sprake was geweest van een Israelische boycot was deze situatie nooit ontstaan.

Geen opmerkingen:

Netanyahu gaat ten langen leste akkoord met uitstel, maar het is de vraag of dat genoeg is

Netanyahu heeft maandag in de loop van de dag besloten de voortgang van zijn wetgevend proces tijdelijk te stoppen, vermoedelijk tot na het ...