zondag 14 juni 2015

Israelische militairen doden jonge Palestijn in dorp bij Ramallah


Israelische militairen hebben zondagmorgen vroeg een jonge Palestijn gedood tijden botsingen in het dorpje Kafr Malik bij Ramallah op de Westoever. Het slachtoffer was de 22-jarige Abdullah Iyad Ghanayim. De vrouwelijke burgemeester van Ramallah, Laila Ghannam, verklaarde tegenover verslaggevers dat de Israeli's hem ''in koelen bloede hadden vermoord''.
Volgens het Israelische leger werd Ghanayim geraakt door een militaire jeep nadat Ghanayim had geprobeerd een molotov cocktail naar dit voertuig te gooien. De bestuurder van de jeep zou de controle over het stuur hebben verloren toen hij probeerde de molotov cocktail te ontwijken.
Palestijnse ooggetuigen vertelden een totaal ander verhaal.
Ghanayim werd volgens hen door de jeep achtervolgd, nadat hij met stenen had gegooid. Hij werd eerst door de militairen beschoten, die hem laag in de rug raakten. Vervolgens ging de jeep bij een riskante manoeuvre over de kop en kwam daarbij aan de kant van de weg bovenop Ghanayim terecht. De militairen klommen uit het voertuig en lieten Ghanayim er ongeveer een uur lang onder liggen. Toen de hulp eindelijk kwam bleek hij dood te zijn.
Ghanayim was slechts drie maanden geleden vrij gekomen uit een Israelische gevangenis, nadat hij twee jaar had vastgezeten. Zes andere Palestijnen raakten tijdens de inval in het dorp gewond door ''rubberkogls'' (met rubber overtrokken stalen cylinders). Uit de berichten bleef onduidelijk wat het Israelische bezettingsleger in Kafr Malik te zoeken had. Ghanayim was de tweede Palestijn die werd gedood binnen een week. Enkele dagen geleden werd een jonge Palestijn doodgeschoten bij een inval in het vluchtelingenkamp bij Jenin.

Geen opmerkingen:

Hamas en Fatah sluiten met 12 andere fracties een akkoord over een interim-regering

 Veertien Palestijnse groeperingen hebben in Beijing een akkoord gesloten dat mikt op het vestigen van een gezamenlijke regering die na aflo...