vrijdag 26 juni 2015

Palestijnse Autoriteit deponeert bewijsmateriaal tegen Israel bij Internationaal Strafhof

De Palestijnse minister Riyad al-Malki verkaat het gebouw van het Internationaal Strafhof in Den Haag (Foto ANP/AFP/Ma'an, 25-6-2015)

De Palestijnse Autoriteit heeft donderdag een eerste lading bewijsmateriaal overhandigd aan het Internationale Strafhof in Den Haag, teneinde een vervolging mogelijk te maken van Israel wegens het begaan van oorlogsmisdaden. "De Staat Palestina heeft gezegd dat zij zal samenwerken met het Hof, onder meer door relevante informatie te verschaffen en het komt deze belofte vandaag na,'' zei de Palestijnse minister van Buitenlandse Zaken Riyad al-Malki toen hij het hof verliet. ''De informatie die de Staat Palestina heeft overhandigd geeft zeker aanleiding om snel een onderzoek te starten, '' aldus Malki.
De hoofd-aanklager van het Strafhof, Fatou Bensouda, zette in januari een voorbereidend onderzoek op om te kijken of er voldoende bewijsmateriaal was om een uitgebreider onderzoek te beginnen naar oorlogsmisdaden begaan tijdens de Israelische veldtocht in de zomer van 2014. De documenten die de PA donderdag overhandigde betreffen twee zaken.
Eén is een file betreffende Israelische acties tijdens de Protective Edge-veldtocht van verleden jaar, waarin ruim 2.240 Palestijnen, overwegend burgers, werden gedood. Het andere dossier betreft Israels bezetting van de Westoever en Oost-Jeruzalem en bevat ook informatie over de Palestijnse (politieke) gevangenen, zo deelde de Palestijnse vertegenwoordiging in Den Haag mee.
"Palestina is een test voor de geloofwaardigheid van de internationale mechanismen... een test die de rest van de wereld zich niet kan permitteren te laten mislukken. Palestina heeft besloten recht te zoeken, geen wraak," zei Malki. Een woordvoerder van het Israelische ministerie van Buitenlandse Zaken zei: "Deze Palestijnse actie is niets anders dan een poging het Strafhof te manipuleren en we hopen dat de aanklager niet in deze val zal trappen."
Drie dagen voor de PA haar bewijsmateriaal overhandigde kwam een rapport uit van een VN-commissie van onderzoek waarin gesteld werd dat er reden is om aan te nemen dat beide zijden in de Israelische veldtocht oorlogsmisdaden hebben begaan. Het rapport wees daarbij op de enorme vuurkracht die Israel in Gaza had gebruikt, zoals het uitvoeren van meer dan 6,000 luchtaanvallen en het afvuren van ruim 50,000 artilleriegranaten gedurende de 51 dagen dat de aanval duurde. Hamas werd bekritiseerd wegen het blindelings afvuren van duizenden raketten die bedoel waren om ''burgers te terroriseren''.
Deze donderdag kwam bovendien een nieuw rapport uit van het Amerikaanse State Department (ministerie van Buitenlandse Zaken) waarin scherpe kritiek is vervat op Israels acties in bezet gebied. Het rapport meldt het gebruik van "excessief geweld jegens burgers, waaronder geweld met dodelijke afloop, mishandeling van Palestijnse gevangenen, vooral tijdens arrestaties en verhoren. Andere zaken betreffen "onjuist gebruik van detentie-procedures'', overvolle en slecht geoutilleerde gevangenissen, het slopen of confisqueren van Palestijnse bezittingen, het verhinderen van vrijheid van meningsuiting of van vergadering of het vormen van verenigingen, ernstige belemmeringen voor de bewegingsvrijheid van Palestijnen, zowel binnen de Palestijnse gebieden als bij het in- en uitreizen naar en van de gebieden. ''Dit betreft nagenoeg alle levenssferen, waaronder religieuze plaatsen, werk, landbouwgebieden, scholen, ziekenhuizen, dan wel activiteiten als journalistiek, of het uitvoeren van humanitaire- en NGO-activiteiten,'' aldus het rapport. Ook wordt melding gemaakt van de mate waarin kolonisten geweld gebruiken jegens Palestijnen en de inadequate manier waarop die geweldpleging door de Israelische autoriteiten worden bestraft.In een paragraaf over marteling wordt gesteld dat volgens mensenrechtenorganisaties de methodes die bij verhoren worden gebruikt neerkomen op marteling, terwijl de verhoortechnieken bij het verhoren van minderjarigen neerkomen op mishandeling.
In hoeverre het Strafhof zelf onderzoek kan doen naar eventuele oorlogsmisdaden is nog duister. Israel, dat zelf geen ondertekenaar van het Statuut van Rome is(het maakte zijn oorspronkelijk handtekening later ongedaan) en dat scherpe kritiek heeft geleverd op het feit dat Palestina tot het Hof is toegelaten hoewel het geen erkende staat is, controleert de belangrijkste toegang tot de Gaza-strook en alle toegangen tot de Westoever. De aanklager van het Strafhof vertelde Reuters onlangs dat zij onderzoeksmissies willen ondernemen, zowel naar de Palestijnse gebieden als naar Israel, maar nog geen formele Israelische toestemming hebben gevraagd.

Geen opmerkingen:

Israel opent het vuur op wachtenden op voedsel: ruim 100 doden en 726 gewonden

                                                                      Foto van X Het Israelische leger heeft donderdagmorgen een nieuw en ni...