donderdag 21 september 2017

Palestijnse mensenrechtenorganisaties overhandigen meer bewijsmateriaal aan het ICC

 Shawan Jabarin, de directeur van al Haq, bij het ICC in Den Haag (Foto al Haq).

Shawan Jabarin, de directeur van de Palestijnse mensenrechtenorganisatie al Haq heeft woensdag in Den Haag 700 pagina's bewijsmateriaal overhandigd aan het Internationale Strafhof ICC in Den Haag Hij deed dat samen met de mensenrechtenadvocaat Nada Kiswanson, en mede namens drie andere mensenrechtenorganisaties, te weten Addameer, het Palestijnse Centrum voor de Mensenrechten (PCHR), en al Mezan. Het materiaal heeft betrekking op Israels streven naar gebiedsuitbreiding en het zeker stellen van de Israelische dominantie daarin door het veranderen van de bevolkingssamenstelling.
 De organisaties leverden bewijzen dat Israel de Palestijnse bevolking vervolgt, apartheid praktiseert en de Palestijnse bevolking dwingt te vertrekken terwijl in hun plaats  Israelische kolonisten worden gehuisvest.
Andere zaken betreffen het zich toeëigenen en vernielen van bezittingen, en het plunderen van Palestijnse eigendommen. Daarnaast leverden ze bewijzen voor het opzettelijk doden van zo'n 300 Palestijnen door leden van de Israelische strijdkrachten sinds 13 juni 2014, (de datum waarop de inleidende stappen begonnen  die uiteindelijk zouden leiden tot de Israelische invasie van Gaza  onder de naam ''Protective Edge''.  
De aanklager van het ICC voert op dit moment een voorbereidend onderzoek uit naar oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid en genocide in Palestina sinds 13 juni 2014. De vier organisaties dringen er bij de aanklager op aan een volledig onderzoek te openen. Zij geloven dat het nodig is de Israelische militaire en burgerlijke leiders in staat van beschuldiging te stellen, omdat dit een noodzakelijke stap is op weg naar het beëindigen van de straffeloosheid die heel lang voor nagenoeg alle door Israel begane misdaden heeft gegolden.

Geen opmerkingen:

Israel heeft weinig moeite met 300+ projectielen, vier doden, 60 gewonden op de Westoever

Honderden probeerden zondag weer naar het noorden te gaan....(foto Ma'an News)  Iran stuurde zondagavond meer dan  300 drones, geladen m...