vrijdag 29 september 2017

Trumps ambassadeur in Israel geeft in interview blijk van partijdigheid en onkunde

Ambassadeur David Friedman tijdens het interview met Walla (Screenshot)

De Amerikaanse  ambassadeur in Israel, David Friedman, heeft donderdag een interview gegeven waaruit blijkt dat hij de zaken beslist niet op een rijtje heeft als het om Israel/Palestina gaat. Zo zei hij in het interview met de Israelische site Walla news  onder meer dat de nederzettingen slechts 2 procent van de Westoever beslaan, dat de twee statenformule ''eigenlijk niet meer bruikbaar is'' en dat Veiligheidsraad resolutie 242 tot bedoeling had Israel aan veilige grenzen te helpen. Hij werd meteen scherp bekritiseerd door diverse Palestijnen, en in allerlei publikaties.
Friedman, die voor hij benoemd werd advocaat was in faillissementszaken en onder meer een donor was van de nederzetting Bet El, zei dat de nederzettingen volgens hem ''een deel van Israel zijn'' en dat dit ook altijd de verwachting is geweest. Volgens hem was ''het idee van Resolutie 242 om Israel aan veilige grenzen te helpen, want ''de grenzen van 1967 werden door iedereen gezien als niet veilig. De resolutie zei dat Israel zich zou terugtrekken uit gebieden die in het recente conflict waren bezet,'' aldus Friedman. ''Dus Israel zou een belangrijke portie van de Westoever behouden en datgene teruggeven wat het niet nodig had voor vrede en veiligheid.''
In werkelijkheid sprak de resolutie van ''grenscorrecties'' in samenhang met de ''ontoelaatbaarheid van het verwerven van gebied door middel van geweld''.
Volgens ambassadeur Friedman was er echter ''altijd'' een verwachting van ''enige uitbreiding over de Westoever, maar niet noodzakelijkerwijs de hele Westoever en ik denk dat dat precies is wat Israel heeft gedaan. Ik bedoel: ze bezetten alleen twee procent van van de Westoever.''
Het is waar dat dit door bepaalde Israelische functionarissen wordt volgehouden: Israel bebouwt slechts 2 procent van de Westoever. Premier Netanyahu kwam bij zijn laatste bezoek aan Nederland tijdens een NOS interview met Marielle Tweebeeke zelfs ongehinderd weg met 1,5 procent.
Die 2 procent slaat op de grond die door huizen en tuinen en dergelijke in beslag wordt genomen. In werkelijkheid heeft OCHA, het bureau voor humanitaire zaken van de Verenigde Naties, berekend dat het qua wegen, militaire terreinen, de Muur en infrastructuur ongeveer 40 procent is dat door Israel in bezit is genomen. Een andere berekening zegt dat het gaat om 61 procent of nog meer, omdat het hele ''Area C'' gebied door Israel wordt beheerst en Israel ook alle natuurlijke hulpbronnen zoals water onder haar hoede heeft. Hoe het ook zij, 2 procent is het in ieder geval niet.
Over de twee staten oplossing,die door het gehele Westerse circuit van ''vredestichters', inclusief die in de Verenigde Staten, nog steeds wordt gezien als de enig mogelijke oplossing van het conflict, zei Friedman dat het concept ''grotendeels zijn betekenis heeft verloren, of eigenlijk voor verschillende mensen een verschillende betekenis'' heeft gekregen. Het zou zoveel zijn gebruikt dat het eigenlijk niet langer bruikbaar is, volgens Friedman. En gevraagd naar een vredesintiatief zei hij, tenslotte, dat de regering Trump binnen een paar maanden met iets zal komen. ''We proberen het goed te doen, niet snel.''
De Palestijnse vroegere minister van Buitenlandse Zaken, Nabil Shaath, gaf als commentaar dat Friedman “een volstrekt gebrek aan kennis van feiten en wetten'' ten toon had gespreid. Hij noemde het slecht nieuws voor enige toekomstige Amerikaanse poging vrede te bereiken. Op Twitter vielen zowel de PA als diverse publicaties (waaronder ook Israelische kranten als Haaretz) en publicisten over hem heen omdat hij de ''waarheid van de kolonisten'' zou vertolken en ''de bezetting zou verbloemen''. Kennelijk is dit echter het niveau is van de ''experts'' van de regering Trump. Er staan ons, zo denk ik, in de toekomst nog veel meer van dit soort min of meer genante shows van partijdigheid en onkunde te wachten.

7 opmerkingen:

Unknown zei

Dit is inderdaad een bedroevende vertoning. Van Friedman's baas Trump valt niet meer te verwachten (die gaf onlangs het land "Nambia" een compliment; in Afrika wordt er nog over gestreden wie dat compliment in ontvangst mag nemen). En mocht Trump verdwijnen dan zorgt het Congres in Washington voor eenzijdig pro-Israëlische continuïteit. Europa moet aan de bak; maar 'leider' Duitsland is supervoorzichtig.
Jan W. Schnerr

Pieter te Baete zei

Zie probleem niet.
Friedman geeft correct weer dat in de kern VR resolutie 242 de garantie tot erkenning van veilige grenzen besloten ligt.
De rest is Bollywood politiek correct gereutel.

Abu Pessoptimist zei

Pieter te Baete,
Friedman geeft correct weer dat er in de resolutie gesproken wordt van ''veilige en erkende grenzen'', maar de kern van de resolutie was toch echt niet dát, maar de noodzaak tot terugtrekking.
Eigenlijk is dus alles wat hij zegt gereutel. En wat mij betreft ook allesbehalve politiek correct.

Pieter te Baete zei

Geachte moderator,

Bedankt voor uw reactie.

De kern welke u stelt wordt beheerst vanwege ontbindende voorwaarde.

Jaap Hamburger, Broek in Waterland zei

ad Pieter te Baete: afgezien van de opmerking van AbuPessoptimist, dat VN/VR 242 gebiedsuitbreiding door verovering ten principale afwijst, en daarmee de verplichting tot volledige terugtrekking van de Israelische bezettingstroepen gegeven is, is er nog een punt: in de optiek van VN/VR 242 is 'veiligheid' niet een kwalificatie die met militaire middelen moet worden bereikt, maar met politiek/diplomatieke, lees met vredesverdragen, zoals Israel er nadien twee heeft gesloten, met Egypte en Jordanie, verdragen die tot nu alle stormen hebben doorstaan. Militaire macht is hooguit de garantie voor de veiligheid van het vredesverdrag, niet het primaire middel tothet bereiken daarvan.

Overigens denk ik dat Friedman in een opzicht gelijk heeft, de tweestatenoplossing is - door Israel weliswaar- kundig om zeep geholpen. De consequentie is dan niet het handhaven van de huidige bezetting, zoals Friedman natuurlijk voorstaat, maar het vervolmaken ervan: één territoir met gelijke rechten voor de wet voor alle inwoners, en rule of law.

Een democratische rechtstaat, zogezegd.

Wat dunkt u daarvan, meneer Te Baete?

Pieter te Baete zei

VR resolutie 242 volgt de Engelse interpretatie, m.a.w. van volledige terugtrekking kan geen sprake zijn. Daarenboven zijn de grenzen van juni 1967 niet meer dan bestandsgrenzen (geweest).
De waarneming ingevolge de vredesverdragen met Egypte en Jordanie is correct.
Er is echter een wezenlijk onderscheid.
Palestina bestond niet en het is maar zeer de vraag of genoemde VR dat zou hebben beoogd.
Los daarvan, zowel Egypte als Jordanie maken geen aanspraak op Israel, dat doet de entiteit Palestina wel degelijk.

Abu Pessoptimist zei

Pieter te Baete,
Er wordt gesproken van terugtrekking uit bezette gebieden. Dat wil niet zeggen dat terugtrekking uit DE (dwz ALLE) bezette gebieden niet zou kunnen al wordt het niet met zoveel woorden geëist. En ja, het gaat om bestandsgrenzen, maar ze worden wel expliciet als ''de'' grenzen genoemd. Dit alles is overigens intussen een oeroude en behoorlijk vervelende discussie.
Uw veronderstelling dat Palestina via de twee statenoplossing grondgebied van Israel zou claimen is lachwekkend. Het omgekeerde gebeurt wel. Volop zelfs.

Israel is begonnen met de evacuatie van Oost-Rafah in verband met een aanval

                                                              (Foto Ma'an News) Israel is maandag begonnen met het geven van opdrachten ...