maandag 11 mei 2015

Nieuwe regering Netayahu gaat naar verwachting alle ''illegale outposts'' op de Westoever legaliseren

Givat Assaf -  Moti Milrod - 10112011
De ''illegale outpost'' Givat Assaf. Het Israelische hooggerechtshof gaf de Israelische regering in november 2013 opdracht deze outpost, en nog twee andere, binnen zes maanden af te breken, omdat ze op privé-land van Palestijnen waren gebouwd. De opdracht is niet uitgevoerd.

De nieuwe Israelische regering zal naar alle waarschijnlijkheid binnen een termijn van drie maanden komen met een plan om de niet erkende nederzettingen, de zogenoemde ''illegal outposts'',  alsnog te legaliseren.  Ook wordt verwacht dat er een oplossing bedacht wordt om illegaal gebouwde huizen, al of niet op Palestijnse privé-land, in deze operatie te betrekken.
Dat is gemeld door de tv-zender van de kolonisten, Kanaal 7, door de krant Jerusalem Post en door de Israelische Legerradio. Zij citeren uit de coalitie-overeenkomst tussen de Likud en de partij 'HaBayit HaYehudi (Het Joodse Huis) van Naftali Bennett. Bennett zou dit in de coalitiebesprekingen hebben bedongen. Het coalitie-akkoord is niet gepubliceerd, maar de media citeren uit niet-officiële kopieën die de ronde doen.
Volgens de afspraak zal de nieuwe regering, Netanyahu's vierde, die naar verwachting deze week wordt geïnstalleerd, binnen maand een commissie instellen onder leiding van kabinetssecretaris Avichai Mandelblit, waarin vertegenwoordigers zitting hebben van de ministeries van Defensie, Landbouw en Justitie. Deze commissie krijgt zestig dagen de tijd om een plan op te stellen op welke wijze niet-geautoriseerde gebouwen alsnog gewettigd kunnen worden. En de regering, zo schrijft de Jerusalem Post, wordt op grond van de coalitie-overeenkomst geacht dit plan uit te voeren.
De ''outposts'' of illegale nederzettingen worden niet met zoveel woorden genoemd in de overeenkomst. Maar aangenomen wordt, aldus de Jerusalem Post, dat in de formulering ''niet gelegaliseerde gebouwen'' ook de ''niet gelegaliseerde gemeenschappen'' zullen zijn inbegrepen.
Er zijn ruim 100 ''illegal outposts'' verspreid over de Westoever. Bij deze nederzettingen gaat het vaak om ''satellieten'' van andere, volgens de Israelische wet ''legale'' nederzettingen. Ze zijn weliswaar niet erkend, maar krijgen wel altijd medewerking van de regering in de vorm van de levering van infrastructuur zoals elektriciteit, water, toegangswegen, openbaar vervoer en onderwijs.
Onder wijlen premier Sharon verplichtte Israel zich, onder de zogenoemde ''Roadmap'', om deze nederzettingen af te breken, maar dat is nooit gebeurd. Ze werden echter evenmin erkend. Premier Netanyahu brak in zoverre met deze politiek dat hij in het verleden 13 illegale outposts heeft erkend als ''buitenwijken'' van andere al langer bestaande nederzettingen en dat hij er drie autoriseerde als nieuwe ''legale'' nederzettingen, (legaal vanzelfsprekend alleen onder de Israelische wet, alle nederzettingen zijn ongeoorloofd volgens het internationaal recht).
Netanyahu heeft echter steeds verzet geweigerd om met een groots gebaar alle illegale outposts een nieuwe legale status te geven. Hij weigerde bijvoorbeeld het rapport over te nemen van de vroegere rechter van het hooggerechtshof Edmond Levy, die propageerde om alle illegale gebouwen in ''Judea en Samaria'' (de Westoever) te legaliseren, omdat de Westoever zelfs helemaal geen bezet gebied zou zijn.  Ook hield hij er in een enkel geval aan vast dat huizen die op privé grond van Palestijnen gebouwd waren moesten worden afgebroken, zoals in de nederzetting Beit El.
De NGO Regavim, een organisatie die actie voert om huizen van Palextijnen die zijn gebouwd zonder vergunning, te laten afbreken en die gesponsord wordt door organisaties van kolonisten, maakte onlangs bekend dat er 2.026 huizen in nederzettingen gevaar lopen, omdat ze zonder overheidstoestemming zijn neergezet op privé grond van Palestijnen.

Geen opmerkingen:

Israel opent het vuur op wachtenden op voedsel: ruim 100 doden en 726 gewonden

                                                                      Foto van X Het Israelische leger heeft donderdagmorgen een nieuw en ni...