dinsdag 19 mei 2015

''Slechts 1,9% van Palestijnse klachten over wandaden kolonisten leidt tot veroordeling''

 Kolonisten gooien stenen naar Palestijnse auto's. Militairen kijken toe. De foto is van januari 2015.

Geweld van kolonisten op de Westoever jegens Palestijnen of vernieling van hun eigendommen is een dagelijks voorkomend verschijnsel. Maar het rechtssysteem op de Westoever werkt zodanig als het om klachten van Palestijnen gaat, dat slechts 1,9 procent van die klachten ertoe leidt dat een onderzoek wordt verricht, een verdachte wordt gelokaliseerd, een gerechtelijke procedure wordt gestart en een veroordeling volgt. Vrijwel altijd resulteert die veroordeling dan ook nog eens in een uiterst lichte straf.
Dat is een conclusie die getrokken wordt in een rapport dat afgelopen zondag verscheen onder de titel ''Mock Enforcement'' (Namaak Rechtshandhaving). Rechtse kringen in Isarel zullen wel weer zeggen dat het rapport het werk is van antisemieten die werken met geld dat  organisaties in de EU geven om Israel te delegitimeren. Maar de werkelijkheid is dat het rapport is uitgebracht door de, door vrijwilligers bemande mensenrechtenorganisatie Yesh Din (Er is recht).
Yesh Din heeft vastgesteld dat dit cijfer van 1,9% als volgt wordt bereikt:
In niet minder dan 85% van gevallen worden onderzoeken na klachten van Palestijnen onverrichterzake gesloten, omdat er geen verdachte kon worden gevonden of wegens gebrek aan bewijs. De reden daarvoor is dat de besloten vaak laat in actie komt als forensische sporen al lang verdwenen zijn, verzuimt getuigen te horen of soms ook zelfs maar verdachten aan te spreken. Yes Din noemt een geval waarin een video van de verdachte aanwezig was, ballistische tests hadden uitgewezen dat de kogel waarmee een Palestijn was gewond in zijn dijbeen was afgeschoten met het wapen van verdachte, maar waarin toch geen aanhouding volgde omdat de verdachte niet kon worden gelokaliseerd.
Een tweede reden voor de 1,9% is dat er slechts in 7,4% van de gevallen een verdachte in staat van beschuldiging wordt gesteld. En een derde reden is dat van deze laatste 7,4% slechts in een derde van de gevallen (32,7%) ook werkelijk een rechtszaak en een veroordeling volgt. Met als resultaat vrijwel altijd een erg lage straf, overigens, volgens Yesh Din.
Afgezien van dit alles is het ook buitengewoon lastig voor Palestijnen om klachten in te dienen. Op de hele Westoever is, om maar iets te noemen, geen enkel kantoor te vinden van de militaire politie, als het gaat om een klacht tegen het leger (dat heel vaak werkeloos toekijkt bij wandaden die kolonisten bedrijven, of er zelf aan meedoet). Klachten bij de militaire politie kunnen dan ook alleen worden gedeponeerd met medewerking van organisaties als Yesh Din.
Ziv Stahl, directeur van de onderzoeksafdeling van Yesh Din en auteur van het rapport, stelt dan ook dat de wetshandhaving op de Westoever mank gaat aan een totaal gebrek aan de wil en de motivatie om Israelische wetsovertreders en aanvallers van Palestijnen op te sporen en te vervolgen. En omdat er zonder geen wetshandhaving ook geen sprake kan zijn van afschrikking, geeft de staat Israel volgens hem de boodschap af dat het de wandaden van de kolonisten niet ernstig neemt, en er ''wellicht ook geen belang aan hecht er een einde aan te maken''.

Het volledige rapport staat hier.

Geen opmerkingen:

Israel is begonnen met de evacuatie van Oost-Rafah in verband met een aanval

                                                              (Foto Ma'an News) Israel is maandag begonnen met het geven van opdrachten ...