donderdag 1 februari 2018

Israel en VS verhinderen noemen van namen van ondernemingen die werken met nederzettingen

De Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor de Mensenrechten, heeft woensdag een rapport gepubliceerd waarin het vaststelt dat 206 firma's en multinationals zakendoen met en profiteren van illegale Israelische nederzettingen die gebouwd zijn op gestolen land op de Westoever in Oost-Jeruzalem of de Golan Hoogvlakte. De meerderheid van de firma's, een aantal van 143,  is gevestigd in Israel zelf of in de nederzettingen, 22 zijn Amerikaans, en de rest is gevestigd in 19 andere landen, waaronder Duitsland, Nederland, Frankrijk en Groot-Brittannië.
Het rapport stelt vast dat de schendingen van de mensenrechten die te maken hebben met de nederzettingen bij voortduring zeer ernstig zijn en alle facetten van het Palestijnse leven betreffen.  ''Wegens de infrastructuur en de ontwikkeling van de nederzettingen lijden de Palestijnen onder beperkingen van hun vrijheden op het gebied van religie, beweging, en onderwijs, hun rechten op land en water, toegang tot middelen van bestaan en hun recht op een adequate levensstandaard, hun recht op familieleven en nog meer fundamentele mensenrechten.''
Het was de bedoeling van de Hoge Commissaris, de Jordaanse prins Zei Ra'ad al-Hussein, om de lijst van firma's al in december openbaar te maken. Ondanks de buitengewoon ernstige inbreuken op de mensenrechten noemt zijn bureau de 206 maatschappijen echter niet met name. De reden daarvoor is druk van Israelische zijde, waarbij Israel krachtig wordt gesteund door het Amerika van president Trump. Israel vreest dat het rapport een rol zou kunnen gaan spelen in de BDS campagne van boycots tegen Israel. Het rapport meldt overigens dat het de bedoeling is dat de bekendmaking van de namen op een later moment alsnog wordt gedaan.
Een aantal van de ondernemingen in intussen wel degelijk al bekend. Zo meldde de The Washington Post  verleden jaar augustus dat onder meer de Amerikaanse ondernemingen Caterpillar, Priceline.com, TripAdvisor en Airbnb op de lijst voorkomen. Israels tv kanaal Channel 2 News gaf aan dat enkele van de grootste Israelische ondernemingen als Teva, Bank Hapoalim, Bank Leumi, Bezeq, Elbit, Coca-Cola Israel, Africa-Israel, IDB, Egged, Mekorot en Netafim er eveneens op staan.
Het niet noemen van de betreffende firma's is uiteraard wonderlijk. Het rapport stelt vast dat ze zich schuldig maken aan ernstige inbreuken op de mensenrechten, maar ze mogen niet worden genoemd, laat staan aangepakt. Het is als het melden aan de politie dat je bent bestolen en dat je weet door wie, maar dat de dader niet mag worden gepakt.
Het Palestijnse Nationale BDS Comité zegt dan ook dat blij te zij met het rapport, dat helaas niet ver genoeg gaat. Het stelt dat ''Israel, met onvoorwaardelijke steun van de regering Trump, intussen doorgaat met het intimideren van vertegenwoordigers van de VN, staatshoofden, ondernemingen, en mensen in de wereld van de cultuur''. Volgens het BDS comité zal de wereld echter uiteindelijk genoeg krijgen van deze rouwdouwers en zullen ze ter verantwoording worden geroepen door geduldige, vasthoudend stappen van de gemeenschap.
We zullen het hopelijk zien.

Geen opmerkingen:

Palestijnse olijvenoogst: een tijd van dagelijkse aanvallen op boeren en hun bomen

Kolonisten in actie tegen boeren Het is weer tijd voor de Palestijnse olijvenoogst, die traditioneel plaatsvindt in de maanden oktober en no...