vrijdag 2 februari 2018

Dweilen met de kraan open

Er zijn nog activisten in Israel, maar de vraag is in hoeverre ze iets kunnen bereiken. Deze foto is gemaakt door een activist die deelnam aan een demonstratie waarbij de toegang tot het kantoor van het Joods Nationaal Fonds (JNF) in Jeruzalem werd versperd. Waarom? Het JNF, nog door Theodor Herzl zelf opgericht en nauw gelieerd aan de World Zionist Organisation, wil een Palestijnse familie in Silwan (Jeruzalem) uit hu huis gooien. Het JNF, dat 13 procent van de grond in Israel in portefeuille heeft (en de helft benoemt van het bestuur van de Israeli Land Authority die al het land in Israel beheert), heeft ook grond over de Groene Lijn, dus in  bezet gebied. Dat is uiteraard illegaal, en is dus ondergebracht in een dochteronderneming van het JNF, ''Himnuta''. Op die manier komen de gronden  in bezet gebied niet voor in de boeken van het JNF. De mensen, bijvoorbeeld de zionisten buiten  Israel die zionistische congressen bezoeken, zouden er anders iets van kunnen zeggen, nietwaar.
Himnuta staat nu op het punt de Palestijnse familie Sumarin uit hun huis te zetten in  Silwan. Himnuta kreeg de grond waar het huis van Sumarins op staat in 1991, want voor 1948 was het Joods bezit. Himnuta leasde de grond vervolgens aan Elad, de club van ultra-kolonisten die van Silwan een  Joodse enclave en pretpark aan het maken zijn.
In 2011 probeerde Himnuta ook al de Sumarins weg te krijgen, toen hield een internationale brievenactie dat tegen. Nu probeert Himnuta het opnieuw. En uiteindelijk gaat het natuurlijk gewoon lukken.
In veel andere gevallen is het trouwens ook al gewoon gelukt. Bijvoorbeeld in het geval van de familie Shamasneh uit Sheikh Jarah, ook in Jeruzalem. Mohammed Shamasneh woonde in die wijk met zes zusters, zijn  vrouw en vier zonen en twee dochters tot september 2017. Toen werden ze er allemaal uitgegooid op grond van een uitspraak van de rechter: de grond had voor 1948 aan een Joodse familie toebehoord. (Joden kunnen zo'n eigendom weer claimen, Palestijnen kunnen uiteraard niet hetzelfde doen voor de bezittingen die zij voor 1948 bezaten). De Shamasnehs zijn sindsdien dakloos. En Vrede Nu in de VS houdt nu een goedbedoelde inzameling voor ze.  Opdat ze de stookkosten kunnen betalen, (Mohammed verloor tijden de juridische strijd ook nog zijn baan), of de studie voor hun  kinderen. En wie weet straks een nieuw huis, (waar ze dan in Jeruzalem weer geen bouwvergunning voor zullen krijgen, trouwens ). Er is ''al'' meer dan 2.000 dollar opgehaald. 
Lief en goed bedoeld. Maar helpt het? Welnee, dit is gewoon het Israelische juridische systeem en de Shamasnehs zijn noch de eersten, noch de laatsten die op deze manier uit hun huis (en uit Jeruzalem) gesodemieterd zullen worden. Het is vechten tegen de bierkaai en dweilen met de kraan open.
Ach, en om deze sombere woorden in stijl te beëindigen nog twee andere opmerkelijke feiten: Israel, dat regelmatig mensen terugstuurt als ze per vliegtuig of via Jordanië het land binnenkomen, dat ook ruim 300 kinderen gevangenhoudt, zette onlangs een 13-jarig meisje uit Colombia dat haar tante kwam bezoeken zonder meer (zonder kennisgeving en zonder begeleiding) op een vliegtuig naar Madrid. En een ander klein meisje, een 14-jarige die op de Westoever woonde, werd bij een checkpoint tegengehouden toen ze (zonder vergunning, dat wel) familie had bezocht in Jeruzalem, en vervolgens, een dag of wat later en zonder dat haar ouders dat wisten, gedropt bij de grenspost Erez naar Gaza. Ze was nog nooit van haar leven in Gaza geweest, en kende er niemand (ook niet haar verre familieleden). Maar dit werd dus gedaan omdat haar vader daar ooit vandaan kwam en zij om onduidelijke redenen bij haar geboorte ook als inwoonster van Gaza was ingeschreven.
Dit kan dus in Israel gebeuren als je niet Joods bent. Fijn land. Zou je het kunnen veranderen met wat demonstraties?

Geen opmerkingen:

Grapperhaus benoemt antisemitismebestrijder. Hem wacht een mijnenveld

Minister Grapperhaus van Veiligheid en Justitie heeft de knoop doorgehakt en ook voor Nederland een ''Coördinator Antisemitismebestr...