donderdag 7 februari 2019

Israel ''onderzoekt'' de dood van een vader van vier kinderen in Mughayir

Hamdi Na'san met twee van zijn vier kinderen (Foto Palestinian Information Centre)

Een voorlopig, gezamenlijk onderzoek van de Israelische politie en het leger naar de dood van de 38-jarige Hamdi Taleb Na'san uit het dorp Mughayir heeft het beeld opgeleverd dat, volgens de kolonisten, een jonge kolonist van de nederzetting Adei Ad door dorpelingen van Mughayir vastgepakt werd en vreesde dat hij ontvoerd zou worden. Hij werd ook in de arm gestoken. Hij wist zich echter los te rukken maar alarmeerde niettemin de bewakingseenheid van de nederzetting.
Die ging daarop het dorp Mughayir binnen, waar ze al snel werden omringd door dorpelingen, Omdat ze vervolgens voor hun leven vreesden (hèt excuus voor Israeli's om te mogen doden) , openden de bewakers het vuur. Het leger dat tussenbeide kwam, vond de situatie eveneens bedreigend en opende ook het vuur op de dorpelingen. In tegenstelling tot wat eerder was gemeld gebeurde dat onder meer ook met scherpe munitie.
Het leger bekritiseerde de bewakingseenheid van Adei Ad omdat ze het dorp waren binnengegaan ondanks het feit dat de kolonist zich had weten te bevrijden. Maar de bewakingseenheid meent dat zij correct is opgetreden en dat het onderzoek haar vrij zal pleiten. Tot zover het Israelische ''onderzoek'' zoals weergegeven door de site YNet.
 Merk op dat Palestijnen door de politie en het leger niet zijn gehoord. Dat gebeurt nooit bij Israelische onderzoeken. (Die zijn immers ''bevoordeeld'', iets wat van Israeli's natuurlijk niet kan worden gezegd).
Wij kunnen ons dus geen objectief beeld vormen van de vraag of de dorpelingen van Mughayir die kolonist van Adei Ad echt wilden ontvoeren. Het kan, maar het klinkt onwaarschijnlijk. (Ontvoeren? Waarom? Met welk doel? Met welke risico's voor de dorpelingen van Mughayir?)
 Merk verder op dat geen enkele poging is gedaan om te achterhalen waarom Hamdi Na'san werd doodgeschoten - nota bene met een schot in de rug (!) -  en wie dat schot heeft afgevuurd. Het leger zei in een eerder stadium dat de kolonisten daarvoor verantwoordelijk waren. Maart hij was een Palestijn en dan is de  schuldvraag voor Israeli's gewoon niet interessant, want Palestijnen mogen straffeloos  worden gedood als Israeli's debnken dat hun leven in gevraag zou kunenn zijn.
Noteer tenmslotte ook even dat er geen moment een onderzoek is verricht naar het feit dat er op de dag voordat op zaterdag 26 januari Hamdi Na'san werd vermoord, enkele tientallen olijfbomen van het dorp Mughayir waren omgezaagd en of er wellicht een verband tussen deze feiten zou kunnen bestaan.
Jawel, zo grondig zijn die Israelische onderzoeken in dit soort gevallen. Waarschijnlijk worden ze alleen gehouden om administratieve redenen. Om te voorkomen dat er Palestijnen zijn die kunnen zeggen dat er helemaal niets is onderzocht. Dat zou namelijk betekenen dat een rechter buiten Israel en de bezette gebieden zich over zo'n zaak zou kunnen buigen.

Geen opmerkingen:

Israeli's schieten weer twee Palestijnen dood en gespannen sfeer bij al-Aqsa

Mohammed Abu Kafia Israelische militairen hebben zaterdag en zondag weer twee Palestijnen gedood bij twee verschillende gelegenheden. Zaterd...