donderdag 7 februari 2019

Bevolking nederzettingen op de Westoever weer sneller dan de rest van Israel gegroeid

Woonblocs in Kiryat Arba bij Hebron (Foto YNet)

Een organisatie op de Westoever van de Jordaan, de ''Joodse Bevolkingsstatistiek van de Westoever''  heeft dinsdag bericht dat het aantal kolonisten in de nederzettingen vorig jaar weer veel sneller is gegroeid dan de algehele Israelische bevolking. Baruch Gordon, de directeur van het instituut in de nederzetting Beit El,  zei dat de kolonistenbevolking in 2018 is gegroeid van 435,159 naar 449,508. Dat is een groei van 3,3 procent, oftewel bijna 1,5% hoger dan de groei van de algehele Israelische bevolking, die in 2018 uitkwam op 1,9%.
Gordon noemde diverse redenen, zoals de grotere gezinnen van de orthodoxe Joden (geschat wordt dat mogelijk twee derde van de kolonisten orthodox is) of de lage prijzen van de gesubsidieerde huizen. Maar ook de andere houding van de Amerikaanse regering onder Trump zou ertoe hebben bijgedragen. Die zou gezorgd hebben voor een ''veel vriendelijker atmosfeer''.
De NGO Vrede Nu verklaarde echter dat het echte "Trump effect'' nu nog niet goed zichtbaar is.
Vrede Nu vond de cijfers van Gordon wel logisch gezien de Israelische politiek van ''het aanmoedigen van de bouw en het verplaatsen van mensen naar de Westoever''. Maar volgens Vrede Nu, dat eind 2017 de goedkeuring van 2.646 nieuwe woningen in de nederzettingen en eind 2018 van nog eens 2.191 woningen, gerapporteerd heeft, is effect" daarvan nu nog niet echt te merken. r. Dat komt omdat er nog al wat tijd verstrijkt tussen de goedkeuring en het actuele bouwen. Het echte effect komt pas later, volgens de organisatie.

Geen opmerkingen:

Israelisch leger schiet weer drie Palestijnen dood - en advocaat Hammouri wordt uitgezet

Na'm Zubeidi (links) en Mohammed Sa'di Het Israelische leger is donderdagmorgen de plaats Jenin op deWestoever binnengedrongen en he...