zondag 3 februari 2019

UNRWA vraagt om $ 276,9 miljoen aan noodhulp voor ''Syrische'' Palestijnen

De directeuren van de UNRWA-operaties in Syrie en Libanon doen hun oproep.

UNRWA (de United Nations Relief and Works Agency) voor de Palestijnen heeft een oproep om de  nood te lenigen van de Palestijnen in Syrië. Voor 2019 komt UNRWA voor dit ''Syria Regional Crisis Emergency Appeal''  276.9 miljoen dollar tekort. Het gaat om Palestijnen die verspreid zijn over Syrie, Jordanië en Libanon. 
Van de ongeveer 438,000 Palestijnse vluchtelingen die nog in Syrië over zijn, is 60% door de burgeroorlog van huis verdreven. Van een derde van hen zijn de huizen door het conflict beschadigd of vernield. Meer dan 120,000 Palestijnen zijn het land ontvlucht, van wie er ruim 28,000 nu in Libanon verblijven en 17,719 in Jordanië. Zij hebbend daar over het algemeen geen juridische status en als gevolg daarvan weinig of geen sociale bescherming.
Onder de plannen van het ''Syria Emergency Appeal'' heeft UNRWA 157 miljoen dollar nodig voor (finaciële) bijstand, voedsel- en andere hulp voor de 484.000 vluchtelingen die rechtstreeks de gevolgen van het conflict ondervinden. Het gaat om noodhulp voor 418,000 mensen in Syrië, en de rest in Libanon en Jordanië. Verder heeft UNRWA 83 miljoen nodig voor gezondheidszorg, bescherming, onderwijs, en  het creëren va bestaansmogelijkheden voor de Palestijnse vluchtelingen die de nadelige gevolgen ondervinden van het Syrische conflict.

Mede door de inhumane houding van de Amerikaanse regering-Trump had UNRWA in 2018 het grootste kastekort ooit. Daardoor was UNRWA gedwongen de hulp aan de door het Syrische conflict getroffen Palestijnen gedeeltelijk terug te draaien. Door de hulp van donorlanden kwam de hulp tegen het einde van het jaar weer op normale sterkte. UNRWA doet nu een beroep op de donors om  in 2019 hun bijstand te herhalen.

Geen opmerkingen:

Israeli's maken nog een vijfde slachtoffer in de buurt van Jenin

Abdallah Abu Hassan Het Israelische leger is vrijdagmorgen de plaats Kafr Dan, ten noordwesten van Jenin, binnengevallen en heeft daar een 1...