donderdag 28 februari 2019

Palestijnse Autoriteit weigert belastingafdracht nadat Israel deel ervan inhield

Premier Hamdallah opent een gerechtsgebouw in Dura. (Foto Wafa)

De Palestijnse premier Rami Hamdallah heeft donderdag bevestigd dat de Palestijnse Autoriteit de maandelijkse afdracht van de door Israel geïnde Palestijnse belastingen geheel aan Israel heeft teruggestuurd. Dat is de reactie van de PA op het feit dat Israel 41 miljoen shekel  (een kleine 10 miljoen euro) van dit bedrag had afgetrokken, omdat dit gebruikt zou worden om ''terroristen'' en de families van ''terroristen'' te financieren.
Hamdallah zei tijdens de opening van een nieuw gerechtsgebouw in Dura (district Hebron) dat de Palestijnse Autoriteit op 20 februari heeft besloten dat zij het hele bedrag zal weigeren als er ook maar een cent aan het bedrag zou ontbreken. Dat gebeurt uit protest tegen de nieuwe Israelische wet die het aftrekken van deze gelden mogelijk maakt, omdat dit geld volgens Israel aan ''terroristen'' en hun families wordt uitbetaald. Volgens Hamdallah gaat het  bij de betalingen aan de Palestijnse families om ''een nationale plicht'' waar de PA niet onder uit kan. Het is overigens niet voor het eerst dat Israel geld van de Palestijnse belastingen inhoudt. Onder de Oslo-akkoorden is die aftrek illegaal, Israel heeft het inhouden van PA-geld toch regelmatig als 'strafmaatregel' toegepast.
Oner de nieuwe Israelische wet zou Israel jaarlijks een bedrag van 138 miljoen dollar (ongeveer 120 miljoen euro) niet aan de PA afdragen, omdat dit geld gaat naar de families van bij botsingen met Israeli's gedode mensen of naar Palestijnen in Israelische gevangenissen. 
De totale bedragen van de overdracht van de belastinggelden komen overeen met ongeveer 70% van de ambtenarensalarissen van de 180.000 ambtenaren van de PA op de Westoever en in Gaza. Waarschijnlijk is dat de PA door haar beslissing deze maand niet in staat is de ambtenarensalarissen te betalen. 

Geen opmerkingen:

''Israel comitted war crimes and crimes against humanitarian law in Gaza''

  Israeli authorities are responsible for war crimes and crimes against humanity committed during the military operations and attacks on Gaz...