zaterdag 9 februari 2019

Nederlandse Palestijnen kunnen eindelijk hun echte geboorteplaats vastleggen

Palestijnse Nederlanders hoeven als hun geboorteland niet langer 'Israël' of 'Onbekend' op te geven. Ze kunnen binnenkort bij de burgerlijke stand laten registreren dat ze geboren zijn in de 'Gazastrook, de Westelijke Jordaanoever, of in Oost-Jeruzalem. Dat meldt taatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken in een beantwoording van Kamervragen van Sadet Karabulut (SP) en Sjoerd Sjoerdsma (D66). Daarmee komt een eind aan een langdurige ergernis van tot Nederlander genaturaliseerde Palestijnen die als hun geboorteplaats het land moesten opgeven dat zij als de bezetter beschouwen, of als alternatief de mogelijkheid hadden om met toestemming van de Nederlandse regering te jokken dat hun geboorteplaats ''onbekend'' was.
Bij het vastleggen van iemands geboorteplaats bij de burgerlijke stand hanteert Nederland de zogenoemde ''landentabel'' waarin alleen landen staan die door Nederland worden erkend. Palestina hoort daar (nog) niet bij. Maar bij een zaak die een Nederlandse Palestijn tegen de Staat der Nederlanden aanhangig had gemaakt, gaf de Raad van State (die de zaak overigens afwees) in 2018 aan, dat daarvan afgeweken kan worden. Volgens de Raad van State staat in artikel 23 van de toelichting bij het Besluit Basisregistratie Personen (BRP) dat uitzonderingen kunnen worden gemaakt.
Staatssecretaris Knops heeft daarom nu besloten dat de Westoever, Gaza en Oost-Jeruzalem als Palestijns gebied in de ''landentabel'' worden opgenomen,. Als reden daarvoor geeft hij aan dat de gebieden als Palestijns zijn bestempeld in de Akkoorden van Oslo en in resoluties van de Verenigde Naties, en dat dit overeenkomst met het Nederlandse beleid dat die gebieden als Palestijns gebied beschouwt. De Palestijnse Nederlander wilde met zijn zaak doorprocederen bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens, maar dat zal nu niet meer nodig zijn.

Geen opmerkingen:

Israelisch leger schiet weer drie Palestijnen dood - en advocaat Hammouri wordt uitgezet

Na'm Zubeidi (links) en Mohammed Sa'di Het Israelische leger is donderdagmorgen de plaats Jenin op deWestoever binnengedrongen en he...